vibratory.net

Sexypedie


Queer, sexuální menšiny

Queer je zastřešující termín pro sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály. Není to vědecký, ale politický termín. Je úzce spojen s komunitou LGBT, z které vzešel. Nejedná se ale o shodné pojmy. Jednak má Queer širší význam, jednak někteří členové LGBT odmítají být s queer spojováni – ať už proto, že jim termín připadá urážlivý, nebo si ho spojují ...

Související: Homosexualita, LGBT, Coming out, Heterosexualita, Crossdressing, Transsexualita, Lesba

Celý článek

Vybraná témata sexypedie