Historické anály o gay komunitě

Historie hovoří jasně: člověk má od přirození orientaci univerzální a v minulosti si toho dokázal skvěle užívat. Pojďte se podívat, jací požitkáři se kdysi procházeli po světě a že si pranic nedělali ze své orientace.

Historické anály o gay komunitě

Nahlédnutím do historie homosexuality různých názorů zjistíme, že styk mužů s muži nebýval nic neobyklého ani odsuzovaného. Naopak, suprově si to užívali jako samozřejmé součásti svého života. Co si budeme namlouvat, dnes jsou tito lidé vyčleněni na okraj společnosti. Už jen tím, že jsou takto speiálně kategorizováni. Dnešní společnost se sice strašně snaží tvářit tolerantně a otevřeně, nicméně všechny obvyklé insituce v oblasti rodiny a tradičního soužití jsou postaveny na striktní heterosexualitě.

Římské lázně a požitky


Antická pedestrie
Antická pedestrie

Římské říši i řeckých městských státech v období antiky bylo homosexuální chování součástí každodenního života. Lidé se spíše než podle pohlaví dělili na „aktivní“ a „pasivní“, zejména co se sexuální oblasti týče. V důsledku toho nebylo neobvyklé, že dospělí muži měli sex se svými mladými chráněnci; ti byli za muže (z hlediska chování) považováni až ve chvíli růstu vousů a tělního ochlupení. Gaye lze najít v celé řadě antických děl a v rámci mýtických příběhů.

Římané z toho prostě nedělali vědu. Přes den tvrdě pracovat, ve volnu si užívat naplno bez zábran a předsudků. Po zásluze si odpočinout a vychutnat všech plodů, které tento krásný svět nabízí.


Hmmm hochu, ty se mi líbíš... zkusíme to spolu?
Hmmm hochu, ty se mi líbíš... zkusíme to spolu?

Některý den mám chuť spíše na ženu, jiný den spíše na muže. A někdy třeba na obojí. Však co je na tom zlého :)


Zmilovaný indijanský páreček
Zamilovaný indiánský páreček

Orgie amerických two-spirit šamanů

V tradičním indiánském pojetí Ameriky (před kolonizací) existoval ve společnosti post tzv. two-spirit lidí. Tedy osob, jež obývali duchové obojího pohlaví. Takoví lidé nesli znaky chování jak muže tak ženy, i se takto například oblékali a prožívai svůj intimní život.

Tato oboupohlavní identita byla rozpoznávána již v dětství a pod laskavým vedením rodičů si dotyčný mohl sám vybrat, kým vlastně v životě chce být. Stávalo se tedy, že muži přijímali za své partnery muže a obráceně.

Často se two-spirit osoby stávaly šamany. A pak ty tanečky u ohně za veselého zpívání ovíněni lehkými drogami... to byly panečku orgie, ti si uměli užívat!

Osobnosti z historie, které jsou spojeny s gay tématikou

  • Alexandr Veliký: měl pestrý život včetně přítele Hephaestiona (více o jeho sexuálním životě zde).
  • Michelangelo: Sixtínskou kapli ozdobil živými malbami nahých mužů.
  • Shakespeare: ve svých sonetech opěvuje svého oblíbeného přítele.
  • Hercules: proč asi s přehledem dokázal překonat vábení  Hesperidek... jednoduše proto, že ho ženské netankovaly.

Krásná díla s gay tématikou v Japonsku


Ilustrace z knihy samujaských gay povídek
Ilustrace z knihy samujaských gay povídek

Japonská kultura nepokrytě znázorňovala již od starověku homosexuální tématiku v literatuře nebo na malířských plátnech. Lidé se stejnou orientací byl vždy zobrazováni rovnocenně jako heterosexuálové.

Na jejich pojetí homosexuality má vliv také Buddhistické náboženství a samurajské tradice. Ano, samurajové byli nejen oddaní hoši bojovníci, ale mnohdy také pěkní zvrhlíci. (Více o gay vztazích v starodávném Japonsku je v angličtině na wiki.)

Bible znamenala utrum požitkářskému životu


Dnes už se můžeme jen domýšlet, jak si kdysi užívali v Sodomě
Dnes už se můžeme jen domýšlet, jak si kdysi užívali v Sodomě

Postoj křesťanství k homosexualitě vyvěrá ze vztahu Bible k homosexuální minoritě a zejména k jejich sexuálním praktikám. Samotný akt sexu mezi muži v Bibli zmíněn není, lze na něj však najít mnoho odkazů. Nejproslulejším je příběh měst Sodoma a Gomora, zmíněných v První knize Mojžíšově (Genesis); ta byla v božím hněvu za nezřízený život potrestána zkázou.

O něco specifičtější vůči homosexualitě je Nový zákon, který výslovně (v listech Římanům od apoštola Pavla) důsledně varuje před "nepřirozenými" sexuálními praktikami.

Proč vlastně přišlo křesťanství s takovými sexuálními restrikcemi? Lidi si prostě příliš užívali. Na světě bylo mnoho požitků a neřestí. Ano, také i mnoho násilí. Zřejmě už to někomu přišlo přespříliš a proto se rozhodl jednou a pro vždy vštěpit společnosti "ty pravé" morální zákony. Předepsaných 10 přikázání mělo dát směr slušné a spořádané společnosti. Jasně, není nic špatného na tom, že bychom neměli například vraždit a krást, s tím souhlasím. Ale nemít nic se sousedkou, když do teď jsme si parádně užívali oba dva nebo dokonce všichni čtyři i s našimi partnery? To je zbytečné omezení. A komu to pomůže?


Taková krásná díla vznikala v minulosti, dokud nepřišla církevní sexuální prohibice
Taková krásná díla vznikala v minulosti, dokud nepřišla církevní sexuální prohibice. Pěkné ukázky a povídání o gay tématice v úmění je na Gay Art History.

Velmi hluboce jsou v nás všech zakořeněny vlivy křesťanské výchovy. I když třeba my ani naši rodiče nejsmě věřící, tak v podvědomí společnosti tato pravidla jsou pěkně zažraná a ovlivňují nás i bez našeho vědomí. A přitom to v minulosti byli často právě křesťanští kneží, kteří se homosexuálně dost vyžívali a navíc k tomu páchali různé ohavnosti (viz například film podle románu Umberta Eca Jméno růže).

(Ne)přátelství Adolfa a Ernsta

I v novodobější historii však můžeme zřetelně cítit důležitost vlivu homosexuálních vztahů.

Když roku 1933 stanul Adolf Hitler po raketovém vzestupu své strany NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana) v čele Třetí říše, měl za svými zády krom veliké části obyvatelstva také polovojenské jednotky SA (Sturmabteilung). 

Adolf Hitler a Ernst Röhm
Adolf Hitler a Ernst Röhm

V dobách největší slávy SA stál v jejím čele Hitlerův blízký přítel Ernst Röhm. Po vůdcově nástupu ale začal vykazovat tendence pro uzurpování co největšího dílu moci. Navíc se proslýchalo, že zásadní kvalifikací pro postup do vedení SA je homosexuální orientace. Röhm svou homosexualitu otevřeně přiznával, čímž vyvolával značnou nevoli v řadách obyvatelstva, v drtivé většině vyznávajícího katolickou víru. Homosexualita samotná byla navíc postihována i dle trestního zákoníku.

Poslední kapkou do příslovečného poháru byla Röhmova snaha získat co největší podíl na moci. Pod záminkou homosexuality ve vedení SA byly přední členové organizace (včetně Röhma) popraveni v rámci čistky během tzv. noci dlouhých nožů.

A jak se na homosexuály díváte vy? :) Nepodléhejte předsudkům a více si užívejte!

Vybíráme z e-shopu