Co je kontrola orgasmů, edging, peaking, surfing?

Kontrola orgasmů, Edging, Peaking, Surfing

Kontrola orgasmů patří mezi BDSM praktiky, a to především z hlediska D/s vztahů. To znamená, že dominantní partner má konsensuální (tedy souhlasnou) moc nad některými nebo veškerými orgasmy svého submisivního protějšku.

Ať už se jedná o muže či ženu, submisivní partner souhlasí s tím, že může zažít orgasmus pouze se svolením svého dominantního protějšku. Ať už technikou masturbace, drážděním pohlavních orgánů rukou či pomocí erotických pomůcek nebo sexuálním stykem, dochází k prodlužování erotického vzrušení až na samou hranici snesitelnosti. Pokud submisivní jedinec podlehne a dosáhne orgasmu bez svolení svého dominantního partnera, následuje zpravidla trest.

  • Nebezpečí této techniky tkví u obou pohlaví v následcích příliš dlouhého oddálování orgasmu. Na straně žen často dochází k situaci, kdy žena při přílišném oddálení orgasmu již není schopna orgasmu dosáhnout. Nepříjeným možným následkem takového neuspokojení bývá u žen bolest hlavy. U mužů pak dochází často k bolestivým stahům v podbřišku a ve varlatech. 

Tato BDSM technika je často používána jako součást vztahů na dálku nebo tzv. on–line výcviků. I v tomto případě musí vždy submisivní partner vyžádat souhlas svého dominantního partnera, ať už formou e–mailu, sms, či jakékoli jiné formy elektronické komunikace, když cítí potřebu dosáhnout orgasmu. Ten mu ale samozřejmě může, ale nemusí být udělen.

Submisivní muž uzamčený v pásu cudnosti
Submisivní muž uzamčený v pásu cudnosti

Pás cudnosti

Nejvyšší formou kontroly orgasmů je použití pásů cudnosti. Submisivní jedinec v tomto případě souhlasí s aplikací pásu cudnosti, od kterého samozřejmě nevlastní klíče. Klíč má jeho dominantní protějšek, který umožní zpřístupnění submisivových pohlavních orgánů za účelem dosažení orgasmu pouze za dominantovy přítomnosti a s jeho svolením.

Více se o oddalování orgasmů dozvíte ve článku Jak oddálit orgasmus nebo ho partnerovi úplně odepřít?

Související zdroje


Související hračky


Související témata

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

Odpírání orgasmu

Odpírání orgasmu

Odpírání orgasmů je sexuální praktika, při níž partnera udržujete dlouhou dobu ve stavu sexuálního vzrušení, ale nedovolíte mu dosáhnout orgasmu. Jedná se o formu BDSM a silnější variantu kontroly orgasmů.... ...

Pás cudnosti

Pás cudnosti

Pás cudnosti je pomůcka pro všechny BDSM příznivce, která slouží k omezení svého nositele nebo nositelky od pohlavního styku... Pás cudnosti je pomůcka pro všechny BDSM příznivce, která slouží k omezení svého nositele nebo nositelky od pohlavního styku nebo masturbace zabráněním kontaktu s genitáliemi. Na trhu existují verze pro muže i pro ženy.... ...

Refrakterní fáze

Refrakterní fáze

Refrakterní fáze v obecném smyslu vyjadřuje dobu, po kterou dochází ke snížení vnímání a reakcí na určitý typ podnětů. V sexuálním kontextu se pak hovoří o periodě, která se dostavuje po ejakulaci u mužů a znemožňuje dosáhnout erekce, resp. další ejakulace.... ...

Spread eagle

Spread eagle

Spread eagle je jednou ze základních sexuálních poloh, která je využívána při široké řadě sexuálních praktik. Obecně jde o pozici, kdy člověk natáhne horní končetiny (upaží nebo vzpaží) a zároveň doširoka roztáhne dolní končetiny, takže jeho obrys připomíná písmeno X.... ...

Zkažený orgasmus, ruined orgasm

Zkažený orgasmus, ruined orgasm

Zkažený orgasmus (případně pokažený orgasmus, anglicky ruined orgasm) je typ vyvrcholení, při kterém v těle sice dojde ke... Zkažený orgasmus (případně pokažený orgasmus, anglicky ruined orgasm) je typ vyvrcholení, při kterém v těle sice dojde ke kontrakcím (mužské tělo vyloučí semeno, které ovšem nevystříkne, bude spíše kapat), ale mozek nedá impuls k vyloučení hormonů oxytocinu...... ...

Vybíráme z e-shopu