Co je shibari, japonská bondage, umělecké svazování?

Shibari, japonská bondage, umělecké svazování

Shibari je starověká forma japonského uměleckého provazového bondage. Je to umění srovnatelné svou tradicí a náročností například s uměním vázání květin (Ikebana), kresbou inkoustem (Sumi-e) nebo čajovými obřady (Chanoyu).

Shibari se vyznačuje komplikovanými asymetrickými úvazy, kde každé bondage lano má svůj specifický význam a přispívá k celkovému výslednému dojmu. Asymetričnost také přispívá k silnějšímu psychickému dopadu na oběť.

Tento eroticko-umělecký styl bondage vznikl z původního bojového umění Hojojutsu, které se zaměřuje na různé techniky poutání zajatců. V období od roku 1400 do 1700 bylo umění svazování hojně využíváno při zacházení s vězni. Podle charakteristických úvazů byl zřejmý i trest a závažnost zločinu.

Shibari je někdy též označováno pojmem Kinbaku. V západním světě jsou tato slova považována za synonyma, v zemi jejich původu má však každé svůj vlastní význam.

Shibari vs. Kinbaku

Shibari - Hikari Kesho
Shibari - Hikari Kesho

O tom, které označení je vhodnější používat, se vedou mezi odbornou veřejností dlouhé diskuze. Pojem Kinbaku doslova znamená „erotické otroctví“ a to je patrně jeden z důvodů, proč si lidé za západu s tímto pojmem spojují spíše sexuální hrátky než umění. V Kinbaku, na rozdíl od Shibari, se použití uzlů považuje za zneuctění.

Pojem Shibari znamená doslova „umění někoho vázat“ a na starověké umění Kinbaku volně navazuje až v 19. a 20. století. Shibari v novodobém smyslu je chápáno spíše jako umělecký směr, než jako bdsm technika svazování. Shibari je častým námětem uměleckých fotografií a běžně se konají i veřejná vystoupení mistrů Shibari.

Shibari je hlavně umění

V tomto způsobu uvazování oběti jde zejména o vyzdvihnutí krásy ženského těla, o použití provazů pro zdůraznění krásných křivek ženy. Pevnost a hrubost lana je v přímém kontrastu s jemnou pokožkou a něžností ženy. Oběť je jako modelka, jejíž tělo slouží jako kreslící plátno, na které její pán vytváří ornamenty pomocí provazů.  Umění Shibari se člověk může učit i desítky let, v Japonsku i v západním světě jsou mistři Shibari společensky velmi uznávanými osobami.

Jak se váže Shibari?

K vázání Shibari se nejčastěji používají tenká lana o průměru 4 mm, někdy jsou nahrazována silnějšími 6 milimetrovými provazy. Jejich délka se obvykle pohybuje mezi 6 a 7 metry. V tradičním pojetí se používají konopná a bambusová lana, v moderním pojetí materiál provazu nehraje žádnou roli. 

Ukázka Shibari

Zájemci o bondage uzly mohou navštívit krom veřejných uměleckých vystoupení i různé kurzy a workshopy. Kde se takové události konají můžete najít například na facebookové skupině "Shibari CZ", kde seženete i partnera na svazování. Taky nezapomeňte navštívit pražský festival ROPE SPIRIT.

Návod na jednoduchou bondáž Shibari

Shibari bondage 1
Shibari bondage 2
Shibari bondage 3
Shibari bondage 4
Shibari bondage 5

Návod na bondáž shibari s použitím masážní hlavice

Krom lana a svolné oběti budete potřebovat ještě masážní hlavici (Bodywand, Hitachi či jiný vibrátor stejného typu), který je díky své velké vibrující hlavici pro naše účely ideální.

Bondage návod 1

Bondage návod 2

Bondage návod 3

Bondage návod 4

Bondage návod 5

Pokud hledáte informace o shibari bondáži, dejte si pozor na překlepy. Lidé často hledají shibary. Správná psaná forma je však jediná, a to shibari.


Související hračky


Související témata

Bondage

Bondage

Bondage (česky bondáž nebo také erotické svázání či znehybnění) je jednou z velmi rozšířených technik BDSM. Jejím cílem je zvýšení prožitku ze sexu zejména díky omezování pohybu i smyslů a prožitku z ponížení na straně jedné a dominance na straně druhé.... ...

Bondage s vlasy

Bondage s vlasy

Jedná se o jednu z technik bondage, kdy je do celého mechanismu svázání zapojen také úvaz za vlasy. Vlasy je potřeba nejprve svázat do copu a poté připojit lanem k jinému úvazu na těle, například k análnímu háku nebo do záklonu k loktům svázaným za zády nebo ke kolenům či kotníkům.... ...

Box tie

Box tie

Box tie je jedna z technik provazové bondage, která znehybňuje ruce oběti za zády - předloktí jsou k sobě zafixována za zády... Box tie je jedna z technik provazové bondage, která znehybňuje ruce oběti za zády - předloktí jsou k sobě zafixována za zády ve vodorovné poloze rovnoběžně k ramenům, zatímco paže jsou přitaženy co nejblíže k trupu.... ...

Exhibicionismus

Exhibicionismus

Exhibicionistům přináší uspokojení veřejná sexuální aktivita nebo odvážné vystavování se. Sexuální vzrušení může pramenit i z možnosti být náhodně viděn při aktu. Exhibicionista ukazuje svůj genitál cizím lidem nečekaně, obnažuje se, masturbuje na veřejnosti apod.... ...

Hogtied

Hogtied

Hogtied neboli svazování do kozelce je starý osvědčený znehybňovací postup, při kterém jsou submisivnímu jedinci svázány k sobě za zády kotníky a zápěstí. Hogtied bondage začíná ulehnutím svazovaného na břicho.... ...

Merintofilie

Merintofilie

Merintofilie je sexuální fetiš na svazování, případně touha být někým svázán. Pro některé pochází potěšení z pocitu vzdání se kontroly nad dominantním partnerem, jiní považují pocity nepohyblivosti a bezmocnosti za příjemné na hmatové úrovni.... ...

Podvázání prsou

Podvázání prsou

Podvázání prsou (angl. breast bondage, česky bondage prsou) je speciální technika bondage, která se soustředí na podvázání ženských prsou vizuálně zajímavým stylem. Většinou se k ní používají lana, ale jdou využít i popruhy, pásy a postroje.... ...

Provazová bondage

Provazová bondage

Provazová bondage je nejtypičtějším a nejpropracovanějším odvětvím erotického svazování. Jak už název napovídá, využívá výhradně lana. Pouta, řemeny, návleky a další vymoženosti mají určitě své kouzlo, ale jejich použití je až příliš snadné.... ...

Rigger

Rigger

Rigger - riggerka je označení pro člověka, který se dlouhodobě a aktivně věnuje bondáži, ať už v rámci BDSM, nebo jako umění typu kinbaku či shibari. ... ...

Selfbondage

Selfbondage

Selfbondage je podpůrnou technikou sebeuspokojování pro osoby, které mají v oblibě bondage z pohledu svázáného a nemají k... Selfbondage je podpůrnou technikou sebeuspokojování pro osoby, které mají v oblibě bondage z pohledu svázáného a nemají k dispozici partnera, který my jim toto ponížení poskytl. Při selfbondage tak jde zejména o to, aby si dotyčný sám vlastními silami nasimuloval klasickou bondage.... ...

Takate-kote

Takate-kote

Takatekote je část Shibari bondáže a znamená uvázání rukou a trupu. Bývá tak základem bondage, při které je oběť zavěšena. Ruce jsou svázány za zády a lokty ohnuty pod úhlem 90° (jako v box tie). Základní způsob uvázání je postaven na dvou provazech (s výjimkou provazu pro zavěšení).... ...

Tortura

Tortura

Tortura (neboli mučení) je BDSM praktika, při níž top způsobuje masochisticky založenému bottomovi nějakou formu cílené, plánované bolesti. Cílem tortury v BDSM není člověka vyslýchat nebo mučit, ale způsobit mu „příjemnou“ bolest.... ...

Závěsná bondage

Závěsná bondage

Závěsná bondage je forma erotického svazování, při němž je svazovaná osoba (sub) svázána a provazy zavěšena tak, aby se země dotýkala jenom částečně nebo vůbec. Patří mezi riskantnější formy bondage. Používají se k ní primárně lana, řetězy a závěsná pouta.... ...

Vybíráme z e-shopu