Co je transgender?

Transgender

Pojem transgender (zkráceně trans) se používá pro označení lidí, jejichž genderová identita (autoidentifikace, pohlavní totožnost) není v souladu s pohlavím, které mají od narození. Kromě lidí, kteří se výlučně neidentifikují jako muž či žena, patří mezi transgender jedince i ti, kteří dosahují sexuálního vzrušení či jen psychického uspokojení tím, že se převlékají do šatů opačného pohlaví.

Transgenderová identita nemá vliv na sexuální orientaci. Trans lidé mohou být heterosexuální, homosexuální, bisexuální nebo asexuální.

Když se řekne transgender, lidé si většinou představí Drag queens a travesti show. To je ale celkem pomýlená představa...

Máme tři hlavní transgender skupiny:

  • Transsexuálové

    Transsexuálové trpí nesouladem mezi psychickým a fyzickým pohlavím - tedy cítí se být ženou, ale mají mužské tělo a naopak.

  • Crossdresseři

    Tito lidé se krátkodobě, ale i trvale, stylizují do role opačného pohlaví, protože se tak cítí dobře. Netouží ale po chirurgické změně pohlaví.

  • Transvestité

    Transvestité nenosí šaty opačného pohlaví proto, že se jím cítí být, ale proto, že je to sexuálně vzrušuje. Samostatnou kapitolu tvoří transvestie jako feminizace v rámci BDSM.

Více se o každé transgenderové skupině můžete dočíst v jejím samostatně zpracovaném heslu.


Související hračky


Související témata

Coming out

Coming out

Do češtiny přejatý termín coming out je označením pro přijetí odlišné sexuální orientace. V původním významu slova byl chápán jako "vyjít ze skříně", tedy přihlášení se ke své sexuální orientaci otevřeně, neskrývaně.... ...

Crossdressing

Crossdressing

Crossdresseři jsou lidé, kteří nosí šaty opačného pohlaví –⁠ tedy muži ženské a ženy mužské. Tento jev se vyskytuje u obou pohlaví, ale u mužů je obvyklejší, navíc je u nich časteji spojován s nějakou formou fetišismu. Crossdressing může, ale nemusí souviset se sexuální orientací.... ...

Demisexuál

Demisexuál

Demisexuál je člověk, který cítí sexuální přitažlivost pouze k někomu, na koho má emocionální vazbu. Může být gay, hetero, bisexuál, pansexuál nebo mít jakoukoliv jinou sexuální a genderovou identitu.... ...

Drag Queen

Drag Queen

Pojmem Drag Queen je označována osoba mužského pohlaví, která se za účelem pobavení společnosti převléká za ženu. Součástí převleku je i výrazná – až přehnaná – stylizace do ženské role; tomu odpovídá uzpůsobení výšky hlasu, gestikulace a celkového chování.... ...

Intersexuál

Intersexuál

Intersexuál je jedinec odlišný od běžné definice mužského nebo ženského těla. Odlišnosti se mohou týkat jednotlivých genů, chromozomů, pohlavních hormonů nebo zevních i vnitřních pohlavních orgánů, přičemž se mohou vyskytovat izolovaně, nebo se vzájemně kombinovat.... ...

Intersexualita

Intersexualita

Jedná se o synonymum k pojmu Intersexuál.

Pansexuál

Pansexuál

Pansexuál je osoba schopná zamilovat se nebo cítit sexuální touhu k člověku bez ohledu na její genderovou/sexuální identitu. Pansexuálové občas tvrdí, že jsou „slepí k pohlaví“, gender pro ně tedy není v mezilidských vztazích důležitý.... ...

Pansexualita

Pansexualita

Pansexualita, či jinak omnisexualita, je emocionální, romantická či sexuální přitažlivost jedince k vytoužené osobě bez preference... Pansexualita, či jinak omnisexualita, je emocionální, romantická či sexuální přitažlivost jedince k vytoužené osobě bez preference jeho či její sexuální a genderové identity.... ...

Shemale

Shemale

Primárně se takto popisují jedinci, kteří mají ženské i mužské pohlavní znaky (prsa a penis). Doslovný překlad zní "ona-muž". Také se jedná o anglický slangový výraz pro transsexuály, kteří prošli částečnou nebo úplnou proměnou z ženy v muže.... ...

Top Surgery

Top Surgery

Chirurgický zákrok v oblasti hrudníku spojený se změnou pohlaví. U transmuže zahrnuje odstranění mléčných žláz (mastektomii) a ve většině případů i zmenšení a rozšíření rozestupů dvorců bradavek. U transženy se pojmem označuje modelační operace prsu za pomoci implantátů nebo tuku.... ...

Transman

Transman

Transman je osoba, která se narodila jako žena a podstoupila již změnu pohlaví i sociální přechod, díky čemuž se stala mužem. Také se v tomto tématu používá zkratka trans člověk nebo transexuál. Tyto názvy dokonce vznikly v lékařském a psychologickém prostředí.... ...

Transsexualita

Transsexualita

Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být... Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být vnitřně ženou a naopak, žena se psychicky cítí být mužem. Tito lidé se označují jako transsexuálové (hovorově transky) a spadají do skupiny transgender jedinců.... ...

Transvestitismus

Transvestitismus

Transvestitismus je částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Transvestita dosahuje vzrušení převlékáním se do šatů opačného pohlaví (transvestitický fetišismus) nebo vystupováním v sociální roli opačného pohlaví (transvestitismus dvojí role). Nemá však zájem o trvalou změnu pohlaví.... ...

Travesti Show

Travesti Show

Travesti show je představení na pomezí divadla. Tradičně spadá do humoristického žánru, který zpracovává vážné téma zlehčujícím způsobem. Travestita je muž, který se převléká za ženu, aby v této podobě vystupoval, nejčastěji v rámci představení kabaretního typu.... ...

Vybíráme z e-shopu