Pansexualita

Pansexualita

Pansexualita, či jinak omnisexualita, je emocionální, romantická či sexuální přitažlivost jedince k vytoužené osobě bez preference jeho či její sexuální a genderové identity.

  • Od bisexuálů se pansexuálové liší tím, že své sexuální preference rozšiřují nejen na obě pohlaví, ale na všechny genderové typy lidí.

Název je odvozený z řecké předpony pan– (synonymum k latinského stejnovýznamového omni–), což znamená všechno, veškeré. Pansexuálové sami o sobě hovoří jako o "gender-blind", tedy gendrově slepých

Související zdroje


Související témata

Bisexualita

Bisexualita

Bisexualita je pojem, který označuje emocionální, sexuální či romantickou náklonnost jedince k osobám bez rozdílu pohlaví.

Coming out

Coming out

Do češtiny přejatý termín coming out je označením pro přijetí odlišné sexuální orientace.

Heterosexualita

Heterosexualita

Heterosexualita (z řeckého heteros = jiný, odlišný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonnost k jedincům opačného pohlaví.

Homosexualita

Homosexualita

Homosexualita (z řeckého homo = stejný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům stejného pohlaví.

LGBT

LGBT

LGBT je zkratka, která označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender (transsexuály, transvestity, crossdresery apod.).  V 60. a 70.

Transgender

Transgender

Pojem transgender (zkráceně trans) se používá pro označení lidí, jejichž genderová identita (autoidentifikace, pohlavní totožnost)...

Transman

Transman

Transman je osoba, která se narodila jako žena a podstoupila již změnu pohlaví i sociální přechod, díky čemuž se stala mužem.

Vybíráme z e-shopu