Homosexuality, homosexualita

Homosexuality, homosexualita

Homosexualita (z řeckého homo = stejný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům stejného pohlaví.

Homosexuály rozlišujeme na

  • gayemuže, kteří jsou přitahováni muži,
  • lesby – ženy, které jsou přitahovány ženami.
Symbol homosexuality - vlevo ženské (lesbické), vpravo mužské (gay)
Symbol homosexuality 

Termín gay je ovšem v současnosti využíván jako náhradní termín pro homosexualitu a může být použit i pro ženy.

Tento text se věnuje pohledu na homosexualitu. V samostatném článku se dočtete více o sexuálních praktikách homosexuálů.

Historie homosexuality

nejstarší zmínkou o homosexualitě se setkáme v Egyptě kolem roku 2 400 ante.

S homosexualitou byste se setkali už před 4000 lety
S homosexualitou byste se setkali už před 4000 lety

Dva Egypťané jsou na malbě zobrazeni v nejintimnější pozici, jakou egyptské umění dovolovalo – při „eskymáckém polibku“ (nos se dotkne nosu).

Indiánské kmeny v Jižní Americe zase uznávaly koncept „člověka s dvěma dušemi“. Když si jedinec uvědomil, že se v něm skrývá duše opačného pohlaví, dal to svému okolí na vědomí. Společnost ho přijala a zařadila ho mezi muže/ženy, podle toho, co preferoval. Když to viděli španělští kolonizátoři, zhrozili se a pokusili se „sodomitskou“ tradici vymýtit.

O homosexualitě psali i starověcí čínští učenci, akceptovali ji i indičtí hinduisté.

islámském světě je ovšem homosexualita přísně zakázaná a křesťanský svět se k ní po mnoho let stavil odmítavě.

Postoj předindustriálních kultur k homosexualitě

Historici a etnografové zkoumali 42 předindustriálních kultur (tj. před lety 1750 dál).

  • 41 % z nich homosexualitu silně odmítalo.
  • 21 % ji akceptovalo nebo ignorovalo.
  • 12 % koncept homosexuality neznalo.

Homosexualita v Evropě

První známá lesba - básnířka Saphó
První známá lesba – básnířka Saphó

Pro muže v antickém Řecku bylo normální věnovat lásku ženám a mladým chlapcům (tzv. pederastie). Mělo to dvě výhody – starší muž byl mladému učitelem a zároveň to přispívalo kontrole porodnosti.

Antický Řím se k homosexualitě stavěl také otevřeně. Skoro každý římský císař měl svého milence. Teprve křesťanský císař Theodosius I. v roce 390 vydal první zákony zakazující homosexualitu.

Vztah k homosexualitě se lišil napříč Evropou, v polovině 13. století byla ale zakázaná ve většině evropských zemí pod trestem smrti.

Pouze mužská láska

Je zvláštní, že jakkoliv se v historii objevují zmínky o mužské homosexualitě, o ženské homosexualitě se prakticky nemluví. Jendou z mála výjimek je řecká básnířka Saphó.

Moderní homosexualita

Osvícenská Francie už v roce 1791 (tj. za dob Velké Francouzské revoluce) zrušila zákaz homosexuality. Trvalo to ale ještě skoro sto let, než v Německu vznikla první organizace bojující za práva homosexuálů.

Napříč 20. stoletím se pak úsilí o zrovnoprávnění homosexuálů šířilo napříč státy západního světa. V roce 1961 byla homosexualita dekriminalizována i v Československu.

Alternativní jména

Homosexualita je moderní termín, který se objevil ve 3. čtvrtině 19. století. Například ve staré češtině se gayům říkalo samcoložníci.

Homosexuálem se člověk rodí nebo stává?

Mezi zvířaty je na 1500 druhů s homosexuálními sklony
Mezi zvířaty je na 1500 druhů s homosexuálními sklony

Od okamžiku, kdy vznikl pojem homosexualita, se vědci začali hádat, co předurčuje sexuální orientaci jedince. Jestli je to predispozice vrozená, ovlivněná kulturně, společensky, či výchovou.

Zatím nebylo nedokázáno ani jedno, ani druhé. Většina vědců se přiklání k názoru, že homosexualita není nemoc (jak ji někteří lidé vnímají) a jedince nijak nepříznivě neovlivňuje.

Proto také většina vědců nedoporučuje psychologickou snahu o změnu sexuální orientace, která může vyústit ve vážné psychologické trauma.

Homosexuálita mezi zvířaty

Odpůrci homosexuality často prohlašují, že sex mezi jedinci stejného pohlaví je nepřirozený. Příroda sama nám ale ukazuje něco jiného. Na 1500 druhů zvířat od primátů až po červy má občas homosexuální sklony. U 500 z nich je toto chování zdokumentováno.

Na druhou stranu je zatím známý jenom jediný druh, kde se samci s homosexuálními sklony vyloženě odmítají pářit se samicemi. Jsou jimi ovce domácí.

Homosexualita a náboženství

V Bibli je homosexualita několikrát odsouzena. Jeden příklad za všechny:

„S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost.“ (Leviticus 18:22)

Někteří lidé považují polibek mezi dvěma muži za zvrácenost
Někteří lidé považují polibek mezi dvěma muži za zvrácenost

Abrahámovská náboženství (judaismus, křesťanství a islám, tj. náboženství, která alespoň do určité míry uznávají autoritu Bible) proto většinou homosexualitu odmítají. Přistupují k němu ale různě.

Zatímco v muslimských zemích najdou homosexuálové jenom minimum pochopení, Tel Aviv, hlavní město židovského státu Izraele, je považován za hlavní město gayů na Blízkém východě.

Ani různé křesťanské církve nejsou v postoji k homosexualitě jednotné. Jednoznačně ji odmítá např. Apoštolská církev, Římsko-katolická církev nebo Jednota bratrská, otevřenější k ní jsou švédští luteráni, Českobratrská církev evangelická aj.

Ostatní náboženství jsou většinou homosexualitě přístupnější a neodmítají ji, nebo se k ní nevyjadřují.

Kolik je na světě homosexuálů?

Na tuto otázku není lehké odpovědět, hlavně proto, že zdaleka ne každý, kdo je sexuálně přitahován k osobám stejného pohlaví, je ochotný to přiznat.

Průzkum americké organizace Národní byro ekonomického výzkumu z roku 2013 ale naznačuje, že celých 20 % lidí je sexuálně přitahováno k osobám stejného pohlaví.

Byro ovšem přiznává, že výzkumný vzorek není úplně reprezentativní. Jednak se konal jenom v USA, jednak byli respondenti mladší, vzdělanější a liberálnější, než je průměr v americké populaci.

Homosexualita a společnost

Duhová vlajka je další ze symbolů homosexuálů
Duhová vlajka je další ze symbolů homosexuálů

Homosexuálově se po staletí museli vyrovnávat s diskriminací ze strany společnosti. Po celém světě existují organizace, které proti takové diskriminaci bojují.

Česká organizace Gay iniciativa v ČR byla rozpuštěna v roce 2006 poté, co byl přijat zákon o registrovaném partnerství. Dnes existuje jenom jako neformální uskupení.

Mezi nejpalčivější otázky, s nimiž se společnost v otázce homosexuálity vyrovnává, jsou tyto:

  • Homosexuální svazky. V mnoha zemích homosexuálové bojují za právo na registrované partnerství, potažmo dokonce na manželský svazek.
  • Homoparentalita. Mají homosexuálové právo vychovávat děti a jaký to na děti bude  mít dopad? 

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Bisexualita

Bisexualita

Bisexualita je pojem, který označuje emocionální, sexuální či romantickou náklonnost jedince k osobám bez rozdílu pohlaví.

Coming out

Coming out

Do češtiny přejatý termín coming out je označením pro přijetí odlišné sexuální orientace.

Gay

Gay

V užším smyslu slova gay označuje muže homosexuály, tj. muže, kteří jsou přitahování k mužům.

Heterosexualita

Heterosexualita

Heterosexualita (z řeckého heteros = jiný, odlišný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonnost k jedincům opačného pohlaví.

Lesba

Lesba

Lesba je homosexuální žena, tzn. že ji citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy.

LGBT

LGBT

LGBT je zkratka, která označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender (transsexuály, transvestity, crossdresery apod.).  V 60. a 70.

Metrosexuál

Metrosexuál

Metrosexuál je moderní termín označující muže, který se výrazně stará o svůj zevnějšek. Dává si pozor na pečlivé vyholení těla, navonění, úpravu, účes.

Pansexualita

Pansexualita

Pansexualita, či jinak omnisexualita, je emocionální, romantická či sexuální přitažlivost jedince k vytoužené osobě bez preference...

Queer

Queer

Queer je zastřešující termín pro sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály. Není to vědecký, ale politický termín.

Transsexualita

Transsexualita

Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být...

Vybíráme z e-shopu