Gay, homosexuál

Gay, homosexuál

V užším smyslu slova gay označuje muže homosexuály, tj. muže, kteří jsou přitahování k mužům. V širším smyslu slova označuje homosexuály obecně, muže i ženy.

Termín gay pochází z angličtiny a původně označoval pocity bezstarostnosti a štěstí. Jakkoliv byl už v 17. století asociován s amorálností, teprve v druhé polovině 20. století začal být spojován s homosexualitou.

Homosexuální komunita preferuje označení gay před označením homosexuál. To totiž obsahuje slovo sex a vytváří tak představu gayů jako sexuálně nezodpovědných dravců.

Zajímají vás zvláštnosti ze sexuálního života homosexuálů?

Jedná se o synonymum k pojmu: Homosexualita


Související hračky


Související témata

Bisexualita

Bisexualita

Bisexualita je pojem, který označuje emocionální, sexuální či romantickou náklonnost jedince k osobám bez rozdílu pohlaví. Mnoho sexuologů dnes bisexualitu neuznává jako samostatnou sexuální orientaci, ačkoli ve světě existuje hnutí bisexuálů, které má i svou vlastní vlajku, a vyčleňuje se z LGBT komunity... Celý článek......

Bisexualita

Bisexualita

Bisexualita je pojem, který označuje emocionální, sexuální či romantickou náklonnost jedince k osobám bez rozdílu pohlaví. Mnoho sexuologů dnes bisexualitu neuznává jako samostatnou sexuální orientaci, ačkoli ve světě existuje hnutí bisexuálů, které má i svou vlastní vlajku, a vyčleňuje se z LGBT komunity... Celý článek......

Coming out

Coming out

Do češtiny přejatý termín coming out je označením pro přijetí odlišné sexuální orientace. V původním významu slova byl chápán jako "vyjít ze skříně", tedy přihlášení se ke své sexuální orientaci otevřeně, neskrývaně. Většinou se pojí s obdobím puberty, ale z může se dostavit i v poznějších fázích života. Coming... Celý článek......

Gay

Gay

V užším smyslu slova gay označuje muže homosexuály, tj. muže, kteří jsou přitahování k mužům. V širším smyslu slova označuje homosexuály obecně, muže i ženy. Termín gay pochází z angličtiny a původně označoval pocity bezstarostnosti a štěstí. Jakkoliv byl už v 17. století asociován s amorálností,... Celý článek......

Heterosexualita

Heterosexualita

Heterosexualita (z řeckého heteros = jiný, odlišný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům opačného pohlaví. V základní formě má dvě podoby: ženy jsou přitahovány muži (ženská androfilie) a muži ženami (mužská gynekofilie). Termín heterosexualita se poprvé objevil... Celý článek......

Heterosexualita

Heterosexualita

Heterosexualita (z řeckého heteros = jiný, odlišný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům opačného pohlaví. V základní formě má dvě podoby: ženy jsou přitahovány muži (ženská androfilie) a muži ženami (mužská gynekofilie). Termín heterosexualita se poprvé objevil... Celý článek......

Homosexualita

Homosexualita

Homosexualita (z řeckého homo = stejný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům stejného pohlaví. Homosexuály rozlišujeme na gaye – muže, kteří jsou přitahováni muži, lesby – ženy, které jsou přitahovány ženami. Symbol homosexuality  Termín gay je ovšem... Celý článek......

Lesba

Lesba

Lesba je homosexuální žena. Vědec Alfred Kinsey dělal v roce 1953 výzkum mezi více než 8 tisící ženami. Podle jeho zprávy jich více než 28 % bylo vzrušeno při pomyšlení na jinou ženu a 19 % z nich mělo pohlavní styk s jinou ženou. Nevíme, kolik je na světě leseb dnes. Jenom v USA ale jejich počet... Celý článek......

LGBT

LGBT

LGBT je zkratka, která označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender (transsexuály, transvestity, crossdresery apod.).  Vývoj hnutí LGBT V 60. a 70. letech minulého století začalo moderní homosexuální hnutí boj o svá politická práva. Kvůli tomu v 80. letech vznikl termín GL (gay/lesba), který hnutí... Celý článek......

Metrosexuál

Metrosexuál

Metrosexuál je moderní termín označující muže, který se výrazně stará o svůj zevnějšek. Dává si pozor na pečlivé vyholení těla, navonění, úpravu, účes. Pozorně si vybírá i svůj šatník. Metrosexuálové jsou často považováni za gaye. Podle původní definice ale může být metrosexuálem homosexuál, bisexuál... Celý článek......

Pansexualita

Pansexualita

Pansexualita, či jinak omnisexualita, je emocionální, romantická či sexuální přitažlivost jedince k vytoužené osobě bez preference jeho či její sexuální a genderové identity. Od bisexuálů se pansexuálové liší tím, že své sexuální preference rozšiřují nejen na obě pohlaví, ale na všechny genderové... Celý článek......

Queer

Queer

Queer je zastřešující termín pro sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály. Není to vědecký, ale politický termín. Je úzce spojen s komunitou LGBT, z které vzešel. Nejedná se ale o shodné pojmy. Jednak má Queer širší význam, jednak někteří členové LGBT odmítají být s queer... Celý článek......

Transsexualita

Transsexualita

Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být vnitřně ženou a naopak, žena se psychicky cítí být mužem. Tito lidé se označují jako transsexuálové (hovorově transky) a spadají do skupiny transgender jedinců. Vědci se přesně... Celý článek......