Lesba, Lesbička, Lesbian

Lesba, Lesbička, Lesbian

Lesba je homosexuální žena, tzn. že ji citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy.

Vědec Alfred Kinsey dělal v roce 1953 výzkum mezi více než 8 tisící ženami. Podle jeho zprávy jich více než 28 % bylo vzrušeno při pomyšlení na jinou ženu a 19 % z nich mělo pohlavní styk s jinou ženou. Nevíme, kolik je na světě leseb dnes. Jenom v USA ale jejich počet od té doby vzrostl o 30 %

Lesby a zákon

Skutečná perzekuce a stigmatizace ženské homosexuality začala až v 19. a 20. století společně s postupující ženskou emancipací.

I tady ovšem najdeme výjimky. Například v 15. století ve Španělsku bylo upáleno několik jeptišek, které na sobě „jezdily“, nebo se osahávaly.

Lesby v historii

Kdo ví, co se děje v klášterních zdech
Kdo ví, co se děje v klášterních zdech

V historii se dočteme jenom velmi málo o ženské homosexualitě. Žena byla v minulosti podřízena muži, neměla tedy ani takovou sexuální volnost.

Na druhou stranu, historici předpokládají, že ani na případný vztah mezi ženami nebylo pohlíženo tak negativně jako na vztah mezi muži. Neměly penis a jejich vzájemné doteky nikomu nevadily.

Za nejstarší lesbu je považována řecká básnířka Saphó, která žila v 6. století př. n. l. na ostrově Lesbos. V některých svých básních opěvuje ženské tělo a lásku mezi ženami. 

Lesby v době renesance

I takové obrazy se malovaly v 16. století
I takové obrazy se malovaly v 16. století

Ženské homosexuální vztahy se velice často objevovaly v britské dobové literatuře. Proto historici předpokládají, že v dobách renesance na nich nebylo nic neobvyklého.

Stávalo se také, že některé ženy se po celá léta vydávaly za muže. Pokud se na to přišlo, mohly být dokonce odsouzeny k smrti.

Od baroka až k romanstismu

V 17. až 19. století bylo vyjádření lásky mezi ženami dokonce povzbuzováno. Navenek se jednalo jenom o hubičkování na líc a sliby věčného přátelství. Ženy ale spolu trávily takové množství času bez dohledu mužů, že je možné cokoliv.

Pokud hledáte informace o lesbách, dejte si pozor na překlepy. Lidé často hledají lesbi nebo lezby. Správná psaná forma je však jediná, a to lesba.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Coming out

Coming out

Do češtiny přejatý termín coming out je označením pro přijetí odlišné sexuální orientace. V původním významu slova byl chápán jako "vyjít ze skříně", tedy přihlášení se ke své sexuální orientaci otevřeně, neskrývaně.... ...

Demisexuál

Demisexuál

Demisexuál je člověk, který cítí sexuální přitažlivost pouze k někomu, na koho má emocionální vazbu. Může být gay, hetero, bisexuál, pansexuál nebo mít jakoukoliv jinou sexuální a genderovou identitu.... ...

Feminismus

Feminismus

Feminismus je řada sociálních a politických hnutí a ideologií, jejichž společným cílem je definovat a ustanovit politickou,... Feminismus je řada sociálních a politických hnutí a ideologií, jejichž společným cílem je definovat a ustanovit politickou, ekonomickou, společenskou i osobní rovnost mezi pohlavími. Feminismus vychází z perspektivy, že společnost dává výsadní postavení mužům na úkor žen (tzv.... ...

Homosexualita

Homosexualita

Homosexualita (z řeckého homo = stejný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům stejného pohlaví. Homosexuály rozlišujeme na gaye – muže, kteří jsou přitahováni muži, lesby – ženy, které jsou přitahovány ženami.... ...

LGBT

LGBT

LGBT je zkratka, která označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender (transsexuály, transvestity, crossdresery apod.).  V 60. a 70. letech minulého století začalo moderní homosexuální hnutí boj o svá politická práva. Kvůli tomu v 80.... ...

Queer

Queer

Queer je zastřešující termín pro sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály. Není to vědecký, ale politický termín. Je úzce spojen s komunitou LGBT, z které vzešel. Nejedná se ale o shodné pojmy.... ...

Vybíráme z e-shopu