Co jsou queer, sexuální menšiny?

Queer, sexuální menšiny

Queer je zastřešující termín pro sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály.

Není to vědecký, ale politický termín. Je úzce spojen s komunitou LGBT, z které vzešel. Nejedná se ale o shodné pojmy. Jednak má Queer širší význam, jednak někteří členové LGBT odmítají být s queer spojováni – ať už proto, že jim termín připadá urážlivý, nebo si ho spojují s politickým radikalismem.


"Divný národ" – první skupina, která hrdě nesla označení queer

V současnosti se jako queer často označují i lidé, kteří nechtějí být spojování s tradičním pohledem na sexualitu ve společnosti.

Historie vzniku Queer

Anglické slovo queer znamená podivný, výstřední, hovorově dokonce zmrvený. V 19. století to bylo jedno za slangových označení gayů.

Na konci 80. let minulého století ho ale někteří aktivisté začali využívat jako termín vyjadřující politickou identitu – kontrapostoj proti heterosexuální společnosti. V roce 1990 se zformovala aktivistická skupina nazývaná Queer Nation (Queer národ).

Největší queer festival v Česku - Mezipatra
Největší queer festival v Česku - Mezipatra

Jakkoliv termín původně zastřešoval primárně příslušníky LGTB, na začátku nového tisíciletí ho za svůj přijaly i další sexuální a genderové menšiny, a dnes je už rozšířený po celém světě.

Queer v ČR

Nejaktivnější skupinou podporující queer v tuzemských vodách je občanské sdružení STUD Brno – nevládní nezisková organizace pro gaye, lesby a jejich přátele. Od roku 2000 pořádá filmový festival Mezipatra zaměřený na queer tematiku, případně Queer bál.

Ve světě se koná celá řada festivalů zaměřených na queer.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Coming out

Coming out

Do češtiny přejatý termín coming out je označením pro přijetí odlišné sexuální orientace. V původním významu slova byl chápán jako "vyjít ze skříně", tedy přihlášení se ke své sexuální orientaci otevřeně, neskrývaně.... ...

Crossdressing

Crossdressing

Crossdresseři jsou lidé, kteří nosí šaty opačného pohlaví –⁠ tedy muži ženské a ženy mužské. Tento jev se vyskytuje u obou pohlaví, ale u mužů je obvyklejší, navíc je u nich časteji spojován s nějakou formou fetišismu. Crossdressing může, ale nemusí souviset se sexuální orientací.... ...

Feminismus

Feminismus

Feminismus je řada sociálních a politických hnutí a ideologií, jejichž společným cílem je definovat a ustanovit politickou,... Feminismus je řada sociálních a politických hnutí a ideologií, jejichž společným cílem je definovat a ustanovit politickou, ekonomickou, společenskou i osobní rovnost mezi pohlavími. Feminismus vychází z perspektivy, že společnost dává výsadní postavení mužům na úkor žen (tzv.... ...

Heterosexualita

Heterosexualita

Heterosexualita (z řeckého heteros = jiný, odlišný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonnost k jedincům opačného pohlaví. V základní formě má dvě podoby: ženy jsou přitahovány muži (ženská androfilie) a muži ženami (mužská gynekofilie).... ...

Homosexualita

Homosexualita

Homosexualita (z řeckého homo = stejný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům stejného pohlaví. Homosexuály rozlišujeme na gaye – muže, kteří jsou přitahováni muži, lesby – ženy, které jsou přitahovány ženami.... ...

Lesba

Lesba

Lesba je homosexuální žena, tzn. že ji citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy. Vědec Alfred Kinsey dělal v roce 1953 výzkum mezi více než 8 tisící ženami.... ...

LGBT

LGBT

LGBT je zkratka, která označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender (transsexuály, transvestity, crossdresery apod.).  V 60. a 70. letech minulého století začalo moderní homosexuální hnutí boj o svá politická práva. Kvůli tomu v 80.... ...

Pansexuál

Pansexuál

Pansexuál je osoba schopná zamilovat se nebo cítit sexuální touhu k člověku bez ohledu na její genderovou/sexuální identitu. Pansexuálové občas tvrdí, že jsou „slepí k pohlaví“, gender pro ně tedy není v mezilidských vztazích důležitý.... ...

Transsexualita

Transsexualita

Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být... Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být vnitřně ženou a naopak, žena se psychicky cítí být mužem. Tito lidé se označují jako transsexuálové (hovorově transky) a spadají do skupiny transgender jedinců.... ...

Vybíráme z e-shopu