Queer, sexuální menšiny

Queer, sexuální menšiny

Queer je zastřešující termín pro sexuální a genderové menšiny, které nepatří mezi heterosexuály.

Není to vědecký, ale politický termín. Je úzce spojen s komunitou LGBT, z které vzešel. Nejedná se ale o shodné pojmy. Jednak má Queer širší význam, jednak někteří členové LGBT odmítají být s queer spojováni – ať už proto, že jim termín připadá urážlivý, nebo si ho spojují s politickým radikalismem.

"Divný národ" - první skupina, která hrdě nesla označení queer
"Divný národ" – první skupina, která hrdě nesla označení queer

V současnosti se jako queer často označují i lidé, kteří nechtějí být spojování s tradičním pohledem na sexualitu ve společnosti.

Historie vzniku Queer

Anglické slovo queer znamená podivný, výstřední, hovorově dokonce zmrvený. V 19. století to bylo jedno za slangových označení gayů.

Na konci 80. let minulého století ho ale někteří aktivisté začali využívat jako termín vyjadřující politickou identitu – kontrapostoj proti heterosexuální společnosti. V roce 1990 se zformovala aktivistická skupina nazývaná Queer Nation (Queer národ).

Největší queer festival v Česku - Mezipatra
Největší queer festival v Česku - Mezipatra

Jakkoliv termín původně zastřešoval primárně příslušníky LGTB, na začátku nového tisíciletí ho za svůj přijaly i další sexuální a genderové menšiny, a dnes je už rozšířený po celém světě.

Queer v ČR

Nejaktivnější skupinou podporující queer v tuzemských vodách je občanské sdružení STUD Brno – nevládní nezisková organizace pro gaye, lesby a jejich přátele. Od roku 2000 pořádá filmový festival Mezipatra zaměřený na queer tematiku, případně Queer bál.

Ve světě se koná celá řada festivalů zaměřených na queer.


Související hračky


Související témata

Coming out

Coming out

Do češtiny přejatý termín coming out je označením pro přijetí odlišné sexuální orientace. Celý článek...

Crossdressing

Crossdressing

Crossdresseři jsou lidé, kteří nosí šaty opačného pohlaví - tedy muži ženské a ženy a mužské. Celý článek...

Heterosexualita

Heterosexualita

Heterosexualita (z řeckého heteros = jiný, odlišný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům... Celý článek...

Homosexualita

Homosexualita

Homosexualita (z řeckého homo = stejný; sexus = pohlaví) je romantická, erotická a sexuální náklonost k jedincům stejného... Celý článek...

Lesba

Lesba

Lesba je homosexuální žena. Vědec Alfred Kinsey dělal v roce 1953 výzkum mezi více než 8 tisící ženami. Celý článek...

LGBT

LGBT

LGBT je zkratka, která označuje lesby, gaye, bisexuály a transgender (transsexuály, transvestity, crossdresery apod.). Celý článek...

Transsexualita

Transsexualita

Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být... Celý článek...