Dominantně - submisivní vztah (D/s vztah)

Dominantně - submisivní vztah (D/s vztah)

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou. Dominantní jedinec je vzrušován podřízeností svého protějšku, submisiva vzrušuje nadřazenost a autorita jeho partnera. Tato forma vztahu se může vztahovat čistě na sexuální hrátky, ale může přerůst do trvalejší každodenní formy vztahu a vyústit i v tzv. 24/7 vztah, tedy formu vztahu, kdy submisivní jedinec je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu podřízený a poslušný svému dominantnímu protějšku.

V této formě BDSM vztahu je velmi důležitá shoda obou partnerů a nastavení hranic. Submisiv může být ponižován, bit, může být přeměňován v psa, koně či kočku. Tyto praktiky ale vždy jsou a musí být prováděny dobrovolně a po vzájemné dohodě. 

D/s vztah
Pán a subinka

Jaké jsou role v D/s vztahu?

Role v D/s vztahu záleží na vzájemné domluvě mezi partnery. Je důležité si uvědomit, že submisiv není otrok, pokud se na tom s partnerem nedohodnou. Narozdíl od Master/slave vztahu má právo vyjádřit svůj názor i nesouhlas. Nic nedělá z donucení, má právo říct ne

Dominant v D/s vztahu upřednostňuje své vlastní touhy před partnerovými a očekává, že bude potěšen. Má za úkol převzít zodpovědnost, kontrolu a ochranu nad svým partnerem a za to vyžaduje poslušnost. Musí si získat přirozený respekt, důvěru a lásku.

Submisiv má touhu podrobit se partnerovi a alespoň částečně se zbavit zodpovědnosti za svá rozhodnutí ve prospěch dominanta. Potřeby partnera staví nad svoje a rád se podřizuje jeho přáním. Plnění partnerových přání jej těší a dělá to rád.

Dynamika mezi dominantem a submisivem posiluje intimitu vztahu, zlepšuje komunikaci i duševní zdraví, snižuje stres i úzkost a podporuje věrnost. Lidé jsou totiž v BDSM vztazích v zásadě otevřenější, protože tento typ vztahu vyžaduje plnou důvěru a ochotu vyhovět. 


Související hračky


Související témata

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

BDSM lidský nábytek

BDSM lidský nábytek

Obzvlášť ponižující a fyzicky izolující BDSM technikou je udělat ze svého otroka obyčejný kus nábytku. Celý článek...

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Celý článek...

Collar and lead play

Collar and lead play

Vodění na obojku je BDSM technika, při které dominantní partner fyzicky ovládá pohyby submisiva tím, že mu nasadí obojek... Celý článek...

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu. Celý článek...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.... Celý článek...

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Celý článek...

Feminizace

Feminizace

Feminizace je jedna z BDSM praktik, která spadá do ranku ponížení. Jedná se o násilnou přeměnu muže v ženu. Celý článek...

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)... Celý článek...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. Celý článek...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Celý článek...

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Celý článek...

Ohnutá

Ohnutá

Ben Dover je výborná sexuální poloha pro všechny fanoušky análního sexu a doggystylu. Celý článek...

Opuštění v BDSM

Opuštění v BDSM

Opuštění je typ BDSM hry, kdy je submisivní partner na dlouhou dobu opuštěn, ponechán o samotě. Celý článek...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu. Celý článek...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní. V... Celý článek...

Sub

Sub

Submisivní partner je takový, který je po dobu trvání hry či erotické scény podřízen svému dominantovi. Celý článek...

Submisivita

Submisivita

Submisiv je primárně vzrušován podřízeností svému dominantnímu protějšku, vzrušuje jej být dominantem trestán a ponižován.... Celý článek...

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou (viz také hraní rolí). Celý článek...

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Celý článek...