Switching BDSM, změna rolí

Switching BDSM, změna rolí

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou. (Viz také hraní rolí.)

Switching se může vyskytovat ve vztazích, kde oba partneři preferují stejnou orientaci - buď podřízenost nebo nadřazenost a takto si to vzájemně vynahrazují nebo je to prostě a jednoduše prostředek ke zpestření her.

U osob provádějících selfbondage můžeme pozorovat, že simutálně provádí obě role.

Je OK měnit role?

Dominantní  žena - pro někoho standard, pro jiného změna role
Dominantní žena - pro někoho standard, pro jiného změna role

Názor na switche velmi závisí na skupině nebo komunitě, která má zaběhané své obvyklosti. V některých je to běžné, frekventované a akceptované (a například i dochází k výměně partnerů v rámci skupiny, aby si každý mohl vyzkoušet jinou roli nebo se plně realizovat v případě, že v jeho vlastním vztahu mají oba preference stejné a neužije si to tak často).

Někteří lidé mohou mít se switchingem problém, neboť mají dojem, že pozice submisiva či domimanta je jakousi nálepkou či jednoznačnou identifikací každého, anebo si prostě myslí, že prováděním změn rolí jedinec jaksi slábne ve své primární roli.

  • Osobní preference obou partnerů se mohou v průběhu života měnit.
  • Někdo také zastává názor, že ti nejlepší dominanti bývali původně submisivy a v průběhu času se při provádění sadismu až masochismu průběžně propracovávali do bou rolí.

Je switching pro mne?

Záleží velmi na individuálním vnímání sebe sama, své pozice ve vztahu a svých tužeb. Zásadní je také vzájemná domluva obou partnerů, kdy je ideální, pokud výměna S/D vyhovuje oběma a nikdo z toho nedělá vědu nebo si nemyslí, že tím ztrácí na své vlastní primární roli.

Switching rozhodně není pro každého, ovšem na druhou stranu může mnohým přinášet nový rozměr potěšení.


Související hračky


Související témata

Alfa sub

Alfa sub

Alfa sub je pojem, který se může vyskytnout v BDSM a D/s vztazích, kde dominant má více než jednoho otroka. Celý článek...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření... Celý článek...

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Celý článek...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou. Celý článek...

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu. Celý článek...

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Celý článek...

Hraní rolí

Hraní rolí

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem... Celý článek...

M/s vztah

M/s vztah

M/s je označení dominantně-submisivního BDSM vztahu. Celý článek...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Celý článek...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní. V... Celý článek...