Switch, Switching BDSM, změna rolí

Switch, Switching BDSM, změna rolí

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou (viz také hraní rolí). To, jakou roli zrovna zaujme, může záležet třeba na momentálním citovém rozpoložení, dynamice mezi partnery nebo na získaných zkušenostech.

Název vychází z anglického "switch", tedy přepínač, přepnout.

Co je switch v BDSM? 

Switching se může vyskytovat v BDSM vztazích, kde oba partneři preferují stejnou orientaci (dominantní nebo submisivní), a takto si to vzájemně vynahrazují, případně využijí výměnu pro to, aby zjistili, co všechno obnáší partnerova role. Díky tomu jej mohou lépe docenit.

Přepínání rolí nemusí být pouze součástí BDSM. Často je to prostě a jednoduše prostředek ke zpestření her (díky switchingu vyzkoušíte spoustu nových věcí).

U osob provádějících selfbondage můžeme pozorovat, že zároveň provádějí obě role.

„Ve svém BDSM vztahu jsem byla submisivní a randila jsem s dominantem, který mě svazoval. Vzrušovala ho i představa, že mě nechá celý den zavřenou v kleci a bude mě pouštět jenom kvůli sexu. Mě to vzrušovalo také. (...) Jednoho dne jsem si uvědomila, že mě vzrušuje představa dominantní role. Zeptala jsem se svého partnera, jestli bychom to mohli zkusit. Coby pravý dominant nebyl nadšený představou, že bych ho trestala, urážela a bila.

V BDSM pasují někteří lidí (kupříkladu můj bývalý partner) striktně do specifické role: dominant (který kontroluje) nebo sub (kdo se podřídí partnerově kontrole). Jakkoliv jsem primárně submisivní, jsem tím, co je v BDSM známo jako ‚switch‘. To znamená, že si užívám obě role.“

Sophie Saint Thimas (spisovatelka, žurnalistka)

Je OK být switch?

Dominantní  žena - pro někoho standard, pro jiného změna role
Dominantní žena - pro někoho standard, pro jiného změna role

Názor na switche velmi závisí na skupině nebo komunitě, která má zaběhané své obvyklosti. V některých je to běžné, frekventované a akceptované (a například i dochází k výměně partnerů v rámci skupiny, aby si každý mohl vyzkoušet jinou roli nebo se plně realizovat v případě, že v jeho vlastním vztahu mají oba preference stejné a neužije si to tak často).

Někteří lidé mohou mít se switchingem problém, neboť mají dojem, že pozice submisiva či domimanta je jakousi nálepkou či jednoznačnou identifikací každého, anebo si prostě myslí, že prováděním změn rolí jedinec jaksi slábne ve své primární roli.

  • Osobní preference obou partnerů se mohou v průběhu života měnit.
  • Někdo také zastává názor, že ti nejlepší dominanti bývali původně submisivy a v průběhu času se při provádění sadismu až masochismu průběžně propracovávali do obou rolí.

Je switching pro mne?

Záleží velmi na individuálním vnímání sebe sama, své pozice ve vztahu a svých tužeb. Zásadní je také vzájemná domluva obou partnerů, kdy je ideální, pokud výměna S/D vyhovuje oběma a nikdo z toho nedělá vědu nebo si nemyslí, že tím ztrácí na své vlastní primární roli.

Switching rozhodně není pro každého, ovšem na druhou stranu může mnohým přinášet nový rozměr potěšení.


Související hračky


Související témata

Alfa sub

Alfa sub

Alfa sub je pojem, který se může vyskytnout v BDSM a D/s vztazích, kde dominant má více než jednoho otroka.

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s).

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření...

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik.

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou.

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu.

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace.

Hraní rolí

Hraní rolí

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem nějakým způsobem vzrušující.

Komtesa

Komtesa

V BDSM terminologii se komtesou (anglicky countess, comtesse) nazývá ženská alfa-sub, tedy hlavní subka jejího Pána či Paní.

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu.

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P".

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní.

Vybíráme z e-shopu