Slave, otrok, otrokyně, podřízený partner v M/s vztahu

Slave, otrok, otrokyně, podřízený partner v M/s vztahu

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní. V angličtině je pro obě pohlaví jediný výraz slave, v češtině můžeme rozlišovat otrok a otrokyně. Tato osoba si často libuje v týrání, bývá tedy masochistou. Otrok miluje používání pout, provazů, bičíků, důtek, masek, roubíků, obojků a dalších omezujících a mučících nástrojů, jimiž jej jeho Pán či Paní trýzní.

Otrok je charakteristický tím, že svému Pánovi dává pravomoc být jeho vlastníkem a dávat mu rozkazy, nezřídka i dlouhodobě a nepřetržitě (24/7 BDSM).

Oslovení otrok/otrokyně někdy používají i partneři, kteří jinak nejsou v M/s vztahu a to z jednoho prostého důvodu - je pro ně vzrušující ten ponižující psychický efekt.

Rozlišujeme čtyři základní varianty otroků:

Finanční otrok

obvykle pro Pána vydělává peníze nebo mu je dává. Nejčastěji takto slouží muž ženě. Tato varianta je ze své podstaty velmi přesná ukázka otroctví, neboť otrok je nesamostatný v běžném životě (všechny peníze odevzdá).

Otrok bolesti

je zde proto, aby svému Pánovi předváděl, kolik bolesti, ponížení (a čehokoliv dalšího) dokáže snést. Takoví otroci jsou především masochisty, často také subky.

Sexuální otrok

slouží svému Pánovi především v sexu. Je možné, že jinak v jiných oblastech spolu tento M/svztah vůbec neudržují.

Sluha

je otrok posluhující svému Pánovi v běžných denních činnostech, v čemkoliv, co si Pánzamane.

Někteří lidé na stvrzení M/s vztahu podepisují dohodu o svém sloužení. Poté následuje ceremoniální nasazení obojku co by důkazu Pánovy nadvlády. Obojek může být symbolický a otrok jej nasazuje jen v situaci, kdy jde sloužit svému Pánovi. Nebo jej nesundává nikdy, ani během svého běžného života.

Přečtěte si také o dalších variantách podřízenosti v článku Pojmy podřízenosti a nadřazenosti v BDSM.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).... Celý článek...

Alfa sub

Alfa sub

Alfa sub je pojem, který se může vyskytnout v BDSM a D/s vztazích, kde dominant má více než jednoho otroka. Celý článek...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

BDSM lidský nábytek

BDSM lidský nábytek

Obzvlášť ponižující a fyzicky izolující BDSM technikou je udělat ze svého otroka obyčejný kus nábytku. Celý článek...

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Celý článek...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou. Celý článek...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.... Celý článek...

Fear Play

Fear Play

Fear play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach. Jako... Celý článek...

Feminizace

Feminizace

Feminizace je jedna z BDSM praktik, která spadá do ranku ponížení. Jedná se o násilnou přeměnu muže v ženu. Celý článek...

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Celý článek...

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje bolest. Celý článek...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Celý článek...

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Celý článek...

Opuštění v BDSM

Opuštění v BDSM

Opuštění je typ BDSM hry, kdy je submisivní partner na dlouhou dobu opuštěn, ponechán o samotě. Celý článek...

Pinaforing

Pinaforing

Pinaforing neboli petticoating je násilná forma feminizace a silné ponižování, při kterém je muž nucen obléknout si ženské... Celý článek...

Sub

Sub

Submisivní partner je takový, který je po dobu trvání hry či erotické scény podřízen svému dominantovi. Celý článek...

Submisivita

Submisivita

Submisiv je primárně vzrušován podřízeností svému dominantnímu protějšku, vzrušuje jej být dominantem trestán a ponižován.... Celý článek...

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou. (Viz také hraní rolí. Celý článek...