Co je to otrocká smlouva?

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva se uzavírá v BDSM vztahu mezi Pánem a otrokemMá rituální význam. Jakkoliv to není legálně závazný dokument, zavazuje Pána i otroka k určitým povinnostem a upravuje vztah mezi nimi.  

Kultura otrocké smlouvy

V BDMS se otrok bezpodmínečně podřizuje Pánově vůli. Pokud to má své hranice, někteří už to nepovažují za vztah Pána a otroka, ale za vztah dominanta a submisiva (viz Pojmy v BDSM). Nicméně mnohé páry se rády stejně označují za Pány a otroky, i když mají nastavené své hranice.

Když začíná vztah Pána a otroka, oba spolu většinou uzavřou nějakou dohodu, ať už ústní, nebo psanou.
Pokud je psaná, smlouvu většinou připraví Pán a dá ji otrokovi k podepsání. Otrok má obvykle právo vyjednávat a diskutovat podmínky, ale v některých situacích ho Pán ani nenechá, aby si smlouvu přečetl.

Pán může také využít své autority a rozkázat otrokovi, aby smlouvu předpřipravil

Pán má ohledně obsahu smlouvy poslední slovo (ale obzvláště v dlouhodobém vztahu by měl brát ohled na svého otroka).

Podpis otrocké BDSM smlouvy
Podpis otrocké smlouvy můžete znát i z filmu Padesát odstínů šedi, který jinak prezentuje
svět BDSM dosti zavádějícím způsobem

Výhody otrocké smlouvy

Smlouva usnadňuje jak Pánovi, tak otrokovi zkoumat a objevovat svět své sexuality bezpečně, a to jak po stránce fyzické, tak emocionální.

– žurnalistka a subka Meli Jay pro Bustle.com

Sepsání smlouvy umožňuje jak Pánovi, tak otrokovi vyjasnit si následující aspekty vztahu:

 • Definuje vaše potřeby, touhy a očekávání.
 • Upřesňuje vaše práva a povinnosti.
 • Dá vám příležitost probrat vaše role a cíle ve vztahu.
 • Usnadní vám nastavit si fáze ve vašem tréninku/vztahu.
 • Umožňuje vám ohlédnout se zpátky a uvědomit si, jak jste jako pár zatím vyrostli.
 • Váš závazek působí o to oficiálněji.

Díky otrocké smlouvě budete vědět, na čem jste. Metaforicky řečeno, budete stavět svůj vztah Pána a otroka na pevných základech. 

Neexistuje pravidlo ohledně toho, co smlouva musí obsahovat, takže si ji každý pár může přizpůsobit svým potřebám.

Ukázka knife play při BDSM
Otrocká smlouva vám umožňuje bezpečně zkoumat různé rizikové praktiky, 
jako je hra s nožem či se strachem

Vzor otrocké smlouvy

Protože sestavování otrocké smlouvy je bezmála „vyšší dívčí“, doporučili bychom začátečníkům (a těm, kdo se v tom topí), aby si pořídili předpřipravenou otrockou smlouvu v češtině.

Pokud jste dobří v angličtině, můžete se podívat na vzor otrocké smlouvy ke stažení v PDF.

Ukázka BDSM otrokcké smlouvy
Otrocká smlouva simuluje tradiční smlouvy, ale protože má primárně symbolický význam,
vyplatí se vyhrát si s její vizuální podobou

Co obsahuje otrocká smlouva

Stejně jako v životě nepotkáte dva stejně fungující páry, nesetkáte se s nimi ani v BDSM vztahu. A protože otrockou smlouvu si pár tvoří na tělo, nedá se říct, jak přesně by měla BDSM smlouva vypadat. Můžeme vám ale dát několik podnětů pro inspiraci. 

1. Krátký popis smlouvy

Např. Tato smlouva definuje podmínky vztahu mezi dvěma osobami nazývanými Pán a otrok. Obě strany do ní vstupují dobrovolně... 

2. Informace o obou (či více) stranách

Např. jméno, příjmení, adresa, jasně definováno, kdo je Pán, kdo otrok.

3. Prohlášení o souhlasu

Např. Obě strany četly a porozuměly podmínkám a přistupují ke smlouvě dobrovolně...

4. Otrokova a Pánova role

Popis, co je od otroka/Pána očekáváno, jaká jsou jeho práva a povinnosti.

5. Bezpečnost a hranice

Vyjasnění bezpečnostních slov, hranic, do nichž jsou oba ochotní jít, povolené a zakázané aktivity (jejichž výčet je většinou uveden v dodatcích) včetně prohlášení o přístupu k nespecifikovaným aktivitám (např. Pokud nejsou aktivity výslovně uvedeny, musí Pán jejich praktikování nejprve probrat se svým otrokem.)

6. Tresty

Může se stát, že otrok poruší podmínky smlouvy, ať už z nedbalosti, či úmyslně, protože chce být potrestán. Proto není špatné specifikovat si druhy trestů, ale i jejich limity, např. Při trestu nesmí být nikdy úmyslně prolita krev. Pokud by se tak stalo, trestání musí okamžitě přestat. 

7. Jednání na veřejnosti a oblasti kontroly

Otrocké vztahy jsou různé. Některé se praktikují čistě v soukromí, další se projevují v uzavřených skupinách, nebo třeba úplně všude. Stojí za to si vyjasnit, jaký k tomu máte přístup. 

Oblasti kontroly se zase týkají toho, o čem všem může Pán rozhodovat. Někteří otroci se rádi nechají ovládat jenom v sexuální oblasti, jiní rádi přenechají svým Pánům rozhodování o mnoha dalších věcech – např. co mají jíst, jak se mají oblékat. Může se jednat i o 24/7 BDSM

8. Doba trvání smlouvy

Smlouva může být časově ohraničená i na dobu neomezenou. V takovém případě není k zahození do ní uvést zkušební dobu (např. 3 měsíce, jak to známe z trhu práce).

9. Podmínky pro změnu a zrušení smlouvy

Např. Pokud se obě strany shodnout, že chtějí změnit podmínky smlouvy, ukončí tuto smlouvu a společně se domluví na podpisu nové...

10. Přílohy

Každá smlouva může obsahovat přílohy s podrobnostmi, např. seznam povolených praktik, chování při „hře“ atp. 

11. Podpisy

Do otrocké smlouvy patří i podrobnější popis etikety a protokolů.

Etiketa popisuje malá gesta, které si Pán/otrok prokazují. Obvykle se dotýká více každodenního života než sexuálních her. Mezi taková pravidla etikety může patřit např.:

 • Otrok vždy otevírá pánovi dveře.
 • Při jídle otrok vždy počká, než si Pán poprvé kousne.
 • Otrok musí vždy požádat Pána o povolení promluvit atp.

Protokoly jsou obvykle významnější pravidla. Například:

 • Doma na sobě může mít otrok pouze otrocký obojek a žádné jiné oblečení, pokud Pán nesvolí jinak.
 • Otrok se nemůže podívat Pánovi do očí, pokud mu to Pán nedovolí.

Taková pravidla mohou být ale závazná i pro Pány, např.:

 • Pán vždycky platí za svého otroka.

Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka). Ten je někdy omezen pouze na dobu trvání BDSM hrátek, ve vztahu 24/7 však přerůstá do běžného života. Otrok je svému Pánu podřízen neustále a ve všem.... ...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

Disciplína

Disciplína

Disciplína (také kázeň) je vědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší (předpisům, povinnostem apod.). Také se může jednat o soubor očekávání, která jsou vyžadována jakýmkoliv řídícím subjektem. Běžně se používá k regulaci chování lidí v určitém prostředí či skupině.... ...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo párty a plní definované krátkodobé úkoly. M/s vztah bývá trvalejšího rázu.... ...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Pán může být někdy použito i jako pojmenování Dominanta v D/s vztahu.... ...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní.   V angličtině je pro obě pohlaví jediný výraz slave, v češtině můžeme rozlišovat otrok a otrokyně.... ...

Vybíráme z e-shopu