Co je 24/7 BDSM, trvalý D/s vztah?

24/7 BDSM, trvalý D/s vztah

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka). Ten je někdy omezen pouze na dobu trvání BDSM hrátek, ve vztahu 24/7 však přerůstá do běžného života. Otrok je svému Pánu podřízen neustále a ve všem.

Podřízenost/nadřazenost nemusí vždy souviset pouze se sexuální tématikou, postupně prorůstá do celkového vnímání své pozice ve vztahu a promítá se do běžných činností. Správný submisiv je vlastně svému Dominantovi neustále k dispozici jako jeho slouha a neudělá žádné vlastní rozhodnutí, aniž by měl od svého Pána svolení nebo se s ním alespoň neporadil.  Dokonce to může přerůst do bodu, kdy submisiv žádá partnera třeba i o povolení utratit peníze nebo jít do koupelny.


Celodenní submise
Celodenní submise

Celodenní oddanost

Hlavním rysem této praktiky je prolínání principu D/s (M/s) a sexuálního podtextu do všech aktivit běžného života. A to například v tom smyslu, že dominantní partner provozuje běžné aktivity svého dne a otrok je mu neustále k dispozici jako sluha, pomáhá pánovi s běžnými denními úkony (oblékání, krmení, mytí, ...) nebo alespoň zaujímá nějakou podřízenou polohu. Například když pán odpočívá, otrok mu leží na podlaze u nohou. Interpretací a možností je celá řada, záleží jen na fantazii obou.

Celodenní snahou otroka je být Pánovi oddaný a podřízený a aby jeho Pán byl spokojený a tuto myšlenku promítá i do svého běžného odívání (volí sexy oblečky), do svého mluveného projevu a do všech činností, které provádí se záměrem blaha svého partnera.

V extrémním pojetí by se dala i obyčejná příprava večeře pro milovaného pojmout jako službu otroka svému pánovi. Zda se ovšem jedná o DS službu nebo je to pouze domácí práce, nad kterou nikdo takto nepřemýšlí, rozhodnou pouze ti dva. Záleží na tom, jak oba celou situaci vnímají a jak ji prožívají.

Navenek nemusí být ani nic znát. Celá situace se může odehrát v běžném dni, při návštěvě apod. Okolí nic netuší, ale oba partneři zažívají intenzivní sexuální dráždění právě tím, že si uvědomují a hrají své role. Jen oni dva ví, co znamenal právě tento konkrétní pohled partnera či nenápadné gesto.

Časově náročné, avšak velmi silné

Služka pro všechno
Služka pro všechno

V této D/s praktice jsou sexuálně stimulující zejména o psychické prožitky, neboť oba dva - Pán i jeho otrok - po celé dny, každou minutu, mají v hlavě tento vztah a veškeré své jednání vůči partnerovi tomu také podřizují.

24/7 mohou provozovat jen partneři, kteří se znají delší dobu, věří si a znají dobře své hranice možností. Tento vztah umožňuje Pánovi například uvázat svou subku pevné bondage na několik hodin, zatímco on se věnuje svým zájmům, zavřít ji do domácí klece, nabídnout ji k ošukání návštěvě, jakkoliv si s ní pohrávat doma i na veřejnosti. Je to prostě nikdy nekončící hra...

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Alfa sub

Alfa sub

Alfa sub je pojem, který se může vyskytnout v BDSM a D/s vztazích, kde dominant má více než jednoho otroka. Alfa subkou je označována ta subka, která je mezi ostatními nejvýznamnější, požívá u svého pána nejvyšší úcty, důvěry, znají se nejlépe..... ...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

BDSM lidský nábytek

BDSM lidský nábytek

Obzvlášť ponižující a fyzicky izolující BDSM technikou je udělat ze svého otroka obyčejný kus nábytku. Svázat jej nebo mu jen poručit, aby zůstal v určité poloze, plnil funkci vybavení bytu a mlčel (pokud nemá být rádiem).... ...

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření... Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření toho, že právě probíhající situace jim není příjemná.... ...

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Čili ten, který je svazován v bondage a na kom jsou aplikovány sadomasochistické techniky, ponižování, či jiné trýznění v rámci různých her a sexuálních scén. Protějškem je Top, neboli trýznitel, mučitel.... ...

DDLG

DDLG

DD/LG je zkratka anglického daddy dom / little girl, což v překladu znamená „tatínek dom / malá holčička“. Je to forma ageplay, roleplayingu a BDSM vztahu. Muž v páru přijímá roli otce, živitele, ochránce, ale taky pána domácnosti, žena přijímá roli...... ...

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu. Historicky vzniklo toto označení převzetím z latiny, kde Domina znamená paní domu.... ...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např.... ...

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Použití síly může mít několik významů a způsobů použití – psychicky, fyzicky, mentálně, finančně apod. Dominant uplatňuje svou nadvládu při různých hrách, bondage, sadismu, drezůře k disciplíně apod.... ...

Fear Play

Fear Play

Fear Play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach. Jako součást BDSM je považován za edge play (rizikovou praktiku). Když se člověk bojí, do těla se mu začne uvolňovat adrenalin.... ...

Hraní rolí

Hraní rolí

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem nějakým způsobem vzrušující. Hraní rolí může být pouho předehrou sexuálního aktu, nebo jej provázet až k samotnému jeho vyvrcholení.... ...

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)... Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s) zejména ponížení (Humimliation), nikoliv fyzickou bolest. Ponížení může být jak fyzické, tak psychické, psychologické.... ...

Lidský záchod

Lidský záchod

BDSM technika lidského záchodu je praktikou extrémně ponižující a dost nechutnou. Provádí se tak, že dominantní partner vykonává malou nebo i velkou potřebu do úst svému submisivnímu partnerovi. Ten vše musí spolykat. Zvládnutí této praktiky se perfektně hodí pro D/s vztah 24/7.... ...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo párty a plní definované krátkodobé úkoly. M/s vztah bývá trvalejšího rázu.... ...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Pán může být někdy použito i jako pojmenování Dominanta v D/s vztahu.... ...

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Paní může být někdy použito i jako pojmenování ženského Dominanta v D/s vztahu.... ...

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva se uzavírá v BDSM vztahu mezi Pánem a otrokem. Má rituální význam.  Jakkoliv to není legálně závazný dokument, zavazuje Pána i otroka k určitým povinnostem a upravuje vztah mezi nimi.   V BDMS se otrok bezpodmínečně podřizuje Pánově vůli.... ...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní.   V angličtině je pro obě pohlaví jediný výraz slave, v češtině můžeme rozlišovat otrok a otrokyně.... ...

Sub

Sub

Submisivní partner je takový, který je po dobu trvání hry či erotické scény podřízen svému dominantovi. Ne vždy je submisiv submisivní i po dohrání scény. Pojem submisiv je obecné označení podřízeného partnera. Lze se také setkat s dalšími variantami, jako je subka, subinka, subík.... ...

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Při bondage svazuje, při spankingu dává výprask, při ponižování ponižuje atd. Top může být sadistou, velmi nepravděpodobné však je, aby byl masochistou. Protějškem je bottom, neboli příjemce trýznění.... ...

Worship

Worship

Worship je erotická praktika využívaná především v BDSM. Worship je anglické slovo pro uctívání, zbožňování (primárně, ale nikoliv nezbytně, náboženské). V překladu do erotického slovníku to znamená, že jedinec uctívá a vzývá svého partnera a projevuje mu pocty jako bohu/bohyni.... ...

Vybíráme z e-shopu