Hraní rolí, roleplay, role playing

Hraní rolí, roleplay, role playing

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem nějakým způsobem vzrušující. Hraní rolí může být pouho předehrou sexuálního aktu, nebo jej provázet až k samotnému jeho vyvrcholení. Mezi nejoblíbenější scénáře patří například návštěva u doktora, opravář v domácnosti nebo aférka šéfa a sekretářky.

Hraní rolí může probíhat jak v reálném prostředí, tak online, například v prostředí internetového fóra, chatovací místnosti, nebo třeba v rámci e-mailové komunikace. Anonymní prostředí internetu mnohdy přímo svádí k hraní rolí, v takovém případě se jedná o tzv. cybersex. Hraní rolí "na dálku" má krom anonymity ještě jednu výhodu - do fantazií se dají zakomponovat i představy, které nejsou reálné nebo realitě přímo odporují (fantasy, nadpřirozené bytosti...).

Hraní rolí je často jedinou možností, jak si splnit nějakou tajnou fantazii, kterou není možné z různých důvodů prožít jinak. Například proto, že v reálu by situace byla životu nebezpečná, či trestně postihnutelná. Do této kategorie spadají například hry na únos či znásilnění.

Jak vážně je hraní rolí myšleno záleží na domluvě zúčastněných. Může se jednat o chvilkovou záležitost nebo improvizaci, nebo může jít o promyšlené scénáře s jasně danými replikami. Výjimkou nejsou ani role v nejrůznějších kostýmech či přímo v kulisách či v reálném prostředí, do kterého role zapadá.

Nejoblíbenější role:

Ukázka propracované role na únosce a oběť v dobových kostýmech
Ukázka propracované role na únosce a oběť v dobových kostýmech
  • pán / otrok
  • student /učitelka
  • násilník /oběť
  • opravář a žena v domácnosti
  • prostitutka a zákazník
  • policista/ka a zloděj/ka
  • nezkušená holčička
  • student a sexy učitelka

Stejně jako nám může hraní rolí poskytnout spoustu zábavy a oživení partnerského sexu, je třeba pamatovat také na některá bezpečnostní rizika a vyvarovat se jich.

Za prvé si vymyslet bezpečné slovo (anglicky safeword). Je to heslo, které jeden z partnerů řekne v momentě, kdy se mu hra už nelíbí a nepřináší mu potěšení.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka). Ten je někdy omezen pouze na dobu trvání BDSM hrátek, někdy přerůstá do běžného života. Otrok je svému Pánu podřízen neustále a ve všem. Podřízenost/nadřazenost nemusí vždy souviset... Celý článek......

Ageplay

Ageplay

Dudlík z e-bay Ageplay spadá do technik hraní rolí nebo i BDSM praktik a vyznačuje se tím, že jeden z partnerů se vydává za dítě, nemluvně, školáka nebo až adolescenta. Samozřejmě jde o hraní rolí dominanta a submisiva (D/s). Dominant je učitelem, rodičem, lékařem a podobně. Subka může například zaujmout... Celý článek......

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Patří zde praktiky postavené na podřízenosti/nadřazenosti, ponížení, omezování pohybu a smyslů, různé úrovně fyzického násilí až sadismu. Hlavní... Celý článek......

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření toho, že právě probíhající situace jim není příjemná. Bezpečné slovo většinou používá submisivnější z dvojice v případech, kdy jednání dominantního partnera přesáhne nějakou fyzickou,... Celý článek......

Cat play

Cat play

Cat play je sexuální praktika týkající se hraní rolí, podobně jako Dog play nebo Pony play. Patří do ranku tzv. Pet play, tedy sexuálních hrátek, kdy jeden z partnerů přejímá roli chovatele a druhý domácího zvířátka. Při Cat play se jeden z partnerů stylizuje do role kočky. Nejoblíbenějšími pomůckami... Celý článek......

Cybersex

Cybersex

Pojem cybersex označuje virtuální (online) setkání dvou a více osob za účelem bezkontaktního prožívání sexu a sexuálních praktik. Ty si navzájem zúčastnění popisují prostřednictvím erotických zpráv. Česky se tato forma sexu nazývá rovněž počítačový sex. Jde o trochu nepřesný výraz, neboť cybersex už... Celý článek......

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např. orálním stykem ze strany svého... Celý článek......

Gynekolofilie

Gynekolofilie

Gynekolofilie je sexuální úchylka, při které se lidé vydávají za amatérské gynekology. Součástí jejích vzrušení je amatérská prohlídka ženského pohlaví. Velmi často je tato prohlídka prováděna pomocí gynekologického zrcadla a také stolu, který používají ve svých ordinacích opravdoví gynekologové. Většina... Celý článek......

Military Fetish

Military Fetish

Fetišisty sexuálně vzrušují neživé objekty nebo určité situace. V případě fetiše na armádu (Army Fetish, Military Fetish, Soldier Fetish) jedince nabudí představa armády a věcí s ní spojených. Může ho vzrušit pohled na uniformu, zbraně, ale třeba i striktní jednání nebo pouhé vojenské dokumenty. Název... Celý článek......

Naratofilie

Naratofilie

Naratofilie je sexuálně motivovaná potřeba naslouchat vyprávění erotických příběhů. Vzrušení je také dosaženo obscénní a vulgární komunikací s partnerem či partnerkou.... Celý článek......

Pet play

Pet play

Pet play jsou sexuální praktiky založené na principu roleplay, při kterých jeden z partnerů zaujímá roli chovatele a druhý z partnerů roli domácího zvířátka. Tyto hrátky mohou, ale nutně nemusí zasahovat do ranku BDSM aktivit. Záleží na tom, jestli oba partnery vzrušuje hra jako taková, nebo naopak... Celý článek......

Pony play

Pony play

Pony play je sexuální praktika, která se týká hraní rolí, kdy se jeden člověk chová jako poník nebo kůň, zatímco druhý přebírá roli jezdce nebo trenéra. Poník musí svého pána poslouchat. Jak se hraje ponyplay? Důraz v této hře je kladen spíše na myšlení a chování se jako poník, než že by osoba přímo... Celý článek......

Puppy play

Puppy play

Puppy play je sexuální praktika, která se týká hraní rolí, podobně jako například praktika Pony play. Ovšem v tomto případě hraje jedna osoba štěně nebo psa a druhá osoba hraje roli psovoda , trenéra, nebo páníčka. Poslušné štěňátko spinká v pelíšku Osoba, která hraje psa nebo štěně si většinou klekne... Celý článek......

Rape

Rape

Rape, neboli česky znásilnění, je sexuální akt, provozovaný člověkem bez souhlasu druhé osoby, na které je prováděn. Jde samozřejmě o trestný čin, jehož skutkovou podstatu plně popisuje § 185 trestního zákoníku České republiky. Původ anglického slova rape nalezneme v latinském rapere, což v překladu... Celý článek......

Sexuální praktiky

Sexuální praktiky

Informace o běžných i neobvyklých sexuálních praktikách. Najdete zde možné způsoby praktik při souloži, orálním, análním sexu a při masturbaci. Vysvětleny jsou i výrazy z oblasti pornografie a z oblasti BDSM. Stránka obsahuje praktiky obecně přijímané jako normální sexuální chování, nevybočující ze... Celý článek......

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou. (Viz také hraní rolí.) Switching se může vyskytovat ve vztazích, kde oba partneři preferují stejnou orientaci - buď podřízenost nebo nadřazenost a takto si to vzájemně vynahrazují nebo je to prostě a jednoduše prostředek... Celý článek......