Hraní rolí, roleplay, role playing

Hraní rolí, roleplay, role playing

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem nějakým způsobem vzrušující. Hraní rolí může být pouho předehrou sexuálního aktu, nebo jej provázet až k samotnému jeho vyvrcholení. Mezi nejoblíbenější scénáře patří například návštěva u doktora, opravář v domácnosti nebo aférka šéfa a sekretářky.

Hraní rolí může probíhat jak v reálném prostředí, tak online, například v prostředí internetového fóra, chatovací místnosti, nebo třeba v rámci e-mailové komunikace. Anonymní prostředí internetu mnohdy přímo svádí k hraní rolí, v takovém případě se jedná o tzv. cybersex. Hraní rolí "na dálku" má krom anonymity ještě jednu výhodu - do fantazií se dají zakomponovat i představy, které nejsou reálné nebo realitě přímo odporují (fantasy, nadpřirozené bytosti...).

Hraní rolí je často jedinou možností, jak si splnit nějakou tajnou fantazii, kterou není možné z různých důvodů prožít jinak. Například proto, že v reálu by situace byla životu nebezpečná, či trestně postihnutelná. Do této kategorie spadají například hry na únos či znásilnění.

Jak vážně je hraní rolí myšleno záleží na domluvě zúčastněných. Může se jednat o chvilkovou záležitost nebo improvizaci, nebo může jít o promyšlené scénáře s jasně danými replikami. Výjimkou nejsou ani role v nejrůznějších kostýmech či přímo v kulisách či v reálném prostředí, do kterého role zapadá.

Nejoblíbenější role:

Ukázka propracované role na únosce a oběť v dobových kostýmech
Ukázka propracované role na únosce a oběť v dobových kostýmech
  • pán / otrok
  • student /učitelka
  • násilník /oběť
  • opravář a žena v domácnosti
  • prostitutka a zákazník
  • policista/ka a zloděj/ka
  • nezkušená holčička
  • student a sexy učitelka

Stejně jako nám může hraní rolí poskytnout spoustu zábavy a oživení partnerského sexu, je třeba pamatovat také na některá bezpečnostní rizika a vyvarovat se jich.

Za prvé si vymyslet bezpečné slovo (anglicky safeword). Je to heslo, které jeden z partnerů řekne v momentě, kdy se mu hra už nelíbí a nepřináší mu potěšení.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).... Celý článek...

Ageplay

Ageplay

Dudlík z e-bay Ageplay spadá do technik hraní rolí nebo i BDSM praktik a vyznačuje se tím, že jeden z partnerů se vydává... Celý článek...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření... Celý článek...

Cat play

Cat play

Cat play je sexuální praktika týkající se hraní rolí, podobně jako Dog play nebo Pony play. Patří do ranku tzv. Celý článek...

Cybersex

Cybersex

Pojem cybersex označuje virtuální (online) setkání dvou a více osob za účelem bezkontaktního prožívání sexu a sexuálních... Celý článek...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.... Celý článek...

Gynekolofilie

Gynekolofilie

Gynekolofilie je sexuální úchylka, při které se lidé vydávají za amatérské gynekology. Celý článek...

Military Fetish

Military Fetish

Fetišisty sexuálně vzrušují neživé objekty nebo určité situace. Celý článek...

Naratofilie

Naratofilie

Naratofilie je sexuálně motivovaná potřeba naslouchat vyprávění erotických příběhů. Celý článek...

Pet play

Pet play

Pet play jsou sexuální praktiky založené na principu roleplay, při kterých jeden z partnerů zaujímá roli chovatele a druhý... Celý článek...

Pony play

Pony play

Pony play je sexuální BDSM praktika, která se týká hraní rolí, kdy se jeden člověk chová jako poník nebo kůň, zatímco druhý... Celý článek...

Puppy play

Puppy play

Puppy play je sexuální praktika, která se týká hraní rolí, podobně jako například praktika Pony play. Celý článek...

Rape

Rape

Rape, neboli česky znásilnění, je sexuální akt, provozovaný člověkem bez souhlasu druhé osoby, na které je prováděn. Celý článek...

Sexuální praktiky

Sexuální praktiky

Informace o běžných i neobvyklých sexuálních praktikách. Celý článek...

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou (viz také hraní rolí). Celý článek...