Co je hraní rolí, roleplay, role playing?

Hraní rolí, roleplay, role playing

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem nějakým způsobem vzrušující. Hraní rolí může být pouho předehrou sexuálního aktu, nebo jej provázet až k samotnému jeho vyvrcholení. Mezi nejoblíbenější scénáře patří například návštěva u doktora, opravář v domácnosti nebo aférka šéfa a sekretářky.

Hraní rolí může probíhat jak v reálném prostředí, tak online, například v prostředí internetového fóra, chatovací místnosti, nebo třeba v rámci e-mailové komunikace. Anonymní prostředí internetu mnohdy přímo svádí k hraní rolí, v takovém případě se jedná o tzv. cybersex. Hraní rolí "na dálku" má krom anonymity ještě jednu výhodu - do fantazií se dají zakomponovat i představy, které nejsou reálné nebo realitě přímo odporují (fantasy, nadpřirozené bytosti...).

Hraní rolí je často jedinou možností, jak si splnit nějakou tajnou fantazii, kterou není možné z různých důvodů prožít jinak. Například proto, že v reálu by situace byla životu nebezpečná, či trestně postihnutelná. Do této kategorie spadají například hry na únos či znásilnění.

Jak vážně je hraní rolí myšleno záleží na domluvě zúčastněných. Může se jednat o chvilkovou záležitost nebo improvizaci, nebo může jít o promyšlené scénáře s jasně danými replikami. Výjimkou nejsou ani hry v nejrůznějších kostýmech na roleplay či přímo hraní v kulisách nebo v reálném prostředí, do kterého role zapadá.

Nejoblíbenější role:

Ukázka propracované role na únosce a oběť v dobových kostýmech
Ukázka propracované role na únosce a oběť v dobových kostýmech
  • pán / otrok
  • student /učitelka
  • násilník /oběť
  • opravář a žena v domácnosti
  • prostitutka a zákazník
  • policista/ka a zloděj/ka
  • nezkušená holčička
  • student a sexy učitelka

Stejně jako nám může hraní rolí poskytnout spoustu zábavy a oživení partnerského sexu, je třeba pamatovat také na některá bezpečnostní rizika a vyvarovat se jich.

Za prvé si vymyslet bezpečné slovo (anglicky safeword). Je to heslo, které jeden z partnerů řekne v momentě, kdy se mu hra už nelíbí a nepřináší mu potěšení.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka). Ten je někdy omezen pouze na dobu trvání BDSM hrátek, ve vztahu 24/7 však přerůstá do běžného života. Otrok je svému Pánu podřízen neustále a ve všem.... ...

Ageplay

Ageplay

Dudlík z e-bay Ageplay spadá do technik hraní rolí nebo i BDSM praktik a vyznačuje se tím, že jeden z partnerů se vydává za dítě, nemluvně, školáka nebo až adolescenta. Většinou jde o hraní rolí dominanta a submisiva (D/s). Dominant je učitelem, rodičem, lékařem a podobně.... ...

Baňkování

Baňkování

Baňkování (vakuoterapie) je metoda alternativní medicíny, při níž se malá oblast pokožky podrobí podtlaku. Ten může být vytvořen buď ohřátím a následným samovolným ochlazením vzduchu v baňce, nebo pomocí mechanického čerpadla. Baňka je obvykle ponechána na místě pět až patnáct minut.... ...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření... Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření toho, že právě probíhající situace jim není příjemná.... ...

Cat play

Cat play

Cat play je sexuální praktika týkající se hraní rolí, podobně jako Dog play nebo Pony play. Patří do ranku tzv. Pet play, tedy sexuálních hrátek, kdy jeden z partnerů přejímá roli chovatele a druhý domácího zvířátka, konkrétně kočky nebo koťátka.... ...

Celibát

Celibát

Celibát je závazek (obvykle náboženský) zůstat svobodný (tj. nevstoupit do manželství) a nemít sex. Pochází z latinského caelibatus = nebýt ženatý/vdaná. Liší se od asexuality, tj. stavu, kdy člověk postrádá sexuální touhu.  Encyclopaedia Britannica rozděluje celibát na 4 druhy.... ...

Cybersex

Cybersex

Pojem cybersex označuje virtuální (online) setkání dvou a více osob za účelem bezkontaktního prožívání sexu a sexuálních praktik. Ty si navzájem zúčastnění popisují prostřednictvím erotických zpráv. Česky se tato forma sexu nazývá rovněž počítačový sex.... ...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např.... ...

Gynekolofilie

Gynekolofilie

Gynekolofilie je sexuální úchylka, při které se lidé vydávají za amatérské gynekology. Součástí jejích vzrušení je amatérská prohlídka ženského pohlaví. Velmi často je tato prohlídka prováděna pomocí gynekologického zrcadla a také stolu, který používají ve svých ordinacích opravdoví gynekologové.... ...

Hypnóza

Hypnóza

Hypnóza je změněný stav vědomí, konkrétně stav zostřené pozornosti, snížené periferní vnímavosti (tzn. méně vnímáme to, co se děje okolo nás) a zvýšené schopnosti reagovat na návrhy.... ...

Military Fetish

Military Fetish

Fetišisty sexuálně vzrušují neživé objekty nebo určité situace. V případě fetiše na armádu (Army Fetish, Military Fetish, Soldier Fetish) jedince nabudí představa armády a věcí s ní spojených.... ...

Mindfuck

Mindfuck

Mindfuck (v doslovném překladu „ojebání mysli“) je prožitek psychologické manipulace. ... ...

Pet play

Pet play

Pet play jsou sexuální praktiky založené na principu roleplay, při kterých jeden z partnerů zaujímá roli chovatele a druhý z partnerů roli domácího zvířátka. Animal role play mohou, ale nutně nemusí zasahovat do ranku BDSM aktivit.... ...

Pony play

Pony play

Pony play je sexuální BDSM praktika, která se týká hraní rolí, kdy se jeden člověk chová jako poník nebo kůň, zatímco druhý přebírá roli jezdce nebo trenéra. Kombinuje bondáž, výcvik a také trochu Skutečná zvířata v této praktice vůbec nejsou zapojena.... ...

Puppy play

Puppy play

Puppy play je sexuální praktika, která se týká hraní rolí a patří do ranku animal roleplay podobně jako například praktika Pony play. Ovšem v tomto případě hraje jedna osoba štěně nebo psa a druhá osoba hraje roli psovoda, trenéra, nebo páníčka, který se stará o jeho výcvik.... ...

Rape

Rape

Rape, neboli česky znásilnění, je sexuální akt provozovaný člověkem bez souhlasu druhé osoby, na které je prováděn. Jde samozřejmě o trestný čin, jehož skutkovou podstatu plně popisuje § 185 trestního zákoníku České republiky.... ...

Sexuální praktiky

Sexuální praktiky

Informace o běžných i neobvyklých sexuálních praktikách. Najdete zde možné způsoby praktik při souloži, orálním, análním sexu a při masturbaci. Vysvětleny jsou i výrazy z oblasti pornografie a z oblasti BDSM.... ...

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou (viz také hraní rolí). To, jakou roli zrovna zaujme, může záležet třeba na momentálním citovém rozpoložení, dynamice mezi partnery nebo na získaných zkušenostech.... ...

Vampyrismus

Vampyrismus

Vampyrismus je v sexuálním kontextu vnímán jako sexuální fetiš spojený s hemofilií – sexuálním vzrušením z kreve. Zároveň je propojený s upíří subkulturou, jejíž členové se snaží žít tak, aby vypadali jako upíři (tak, jak je známe z pop-kultury).... ...

Zpověď

Zpověď

Zpověď (anglicky confession) je prohlášení jedince, který veřejně přiznává určitá fakta o své osobě, jež by raději udržel v tajnosti. Zpovědnice v katedrále sv. ... ...

Vybíráme z e-shopu