Sexuální deviace, odchylky, úchylky, parafilie

Sexuální deviace, odchylky, úchylky, parafilie

Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanované normality, případně sexuálně motivované chování, které v příslušné kultuře porušuje sociální normu. Deviace je charakterizována fantaziemi, impulzy či praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní či bizarní.

Sexuální deviace je často vnímána negativně a je spojována s nežádoucími a společensky škodlivými úchylkami v sexuálním chování. Proto je v odborných kruzích upřednostňován spíše výraz parafilie (para = vedle/okolo; filie = milovat), který je méně moralizující než sexuální deviace.

Jaké jsou nejšílenější sexuální úchylky?

Sociální norma je poměrně relativní pojem, a často se stává, že se vnímání sexuálních odchylek liší. Každý tak vnímá jako nejšílenější sexuální úchylky něco jiného. Mezi sexuální deviace řadíme i podivné a neobvyklé chování (fetišismus, transvestitismus). Nemusí být nebezpečné ani chorobné. Některé druhy sexuálních deviací však jsou život ohrožující a mohou být trestné (sadismus, pedofilie). Každý tak vnímá .


Související témata

Ablutofilie

Ablutofilie

Ablutofilie je pohlavní vzrušení z horké koupele nebo sprchy. Někdy je obtížné rozlišit, zda se jedná jen o oblibu sexu ve Celý článek...

Akrotomofilie

Akrotomofilie

Úchylka, kdy lidé svůj sexuální zájem zaměřují na partnery s amputovanými končetinami, případně na protézy amputovaných údů. Celý článek...

Algolagnie

Algolagnie

Sexuální úchylka, při níž působení nebo zažívání bolesti zvyšuje vzrušení při sexu. Bolest také může přinášet uspokojení Celý článek...

Amaurofilie

Amaurofilie

Sexuální odlišnost, kdy dotyčného přitahují slepí nebo slabozrací partneři. Do amaurofilie můžeme zařadit i fetiš, při kterém Celý článek...

Antropofagie

Antropofagie

Antropofagie znamená lidojedství ze sexuálních motivů. Sexuální vzrušení pochází z pojídání mrtvoly, zavražděné oběti nebo Celý článek...

Autagonistofilie

Autagonistofilie

Autagonistofilie je druh exhibicionismu. Nejde ovšem o přímé vystavování. Fetišista tohoto typu vytváří situace, při kterých Celý článek...

Autofetišismus

Autofetišismus

Extrémní zbožňování sebe sama a vlastního těla. Forma narcismu vyhraněná v oblasti sexuality. Autofetišistu vzrušuje masturbace Celý článek...

Blackmail

Blackmail

Anglické slovo blackmail lze doslovně do češtiny přeložit jako vydírání. Obecně je vydírání nucení druhé osoby k aktům, které Celý článek...

Buru sera

Buru sera

Buru sera je termín, který vznikl v Japonsku přejmutím původního anglického pojmu „bloomer sailor“. Přesněji pojem vznikl Celý článek...

Cypridofobie

Cypridofobie

Chorobný strach z pohlavních nemocí a jakékoli sexuální aktivity, která toto může způsobit. Celý článek...

Deflorační mánie

Deflorační mánie

Sexuální úchylka, kdy dotyčného vzrušují panny a má nutkavou potřebu zbavit panenství co největší počet žen. Celý článek...

Dendrofilie

Dendrofilie

Dendrofilové jsou sexuálně fascinovaní stromy a keři, případně nad nimi masturbují. Strom je pro něj milostným objektem nahrazujícím Celý článek...

Dippoldismus

Dippoldismus

Dippoldismus je velmi nebezpečná úchylka. Vyznačuje sexuálním vzrušením při týrání dětí. Jde např. ukájení se výprasky, bičováním Celý článek...

Efebofilie

Efebofilie

Efebofilie je typ mužské homosexuality. Označuje náklonnost s erotickým rozměrem vůči dospívajícím chlapcům. Náklonnost k Celý článek...

Elektrosex

Elektrosex

Sexuálně laděná potřeba využívat k vzrušení elektřinu. Přístroje připojené na erotogenní zóny nebo na pohlavní orgány způsobují Celý článek...

Erotografomanie

Erotografomanie

Vzrušení je dosahováno psaním eroticky až perverzně laděných dopisů neznámým objektům. Erotografoman si představuje situaci, Celý článek...

Exhibicionismus

Exhibicionismus

Exhibicionistům přináší uspokojení veřejná sexuální aktivita nebo odvážné vystavování se. Sexuální vzrušení může pramenit Celý článek...

Fetišismus

Fetišismus

Fetišisté užívají neživé objekty (oděvy, boty, gumu, kůži atd.) jako podnět pro sexuální vzrušení, ukájení a uspokojování. Celý článek...

Formikofilie

Formikofilie

Formikofilie je pohlavní vzrušivost z drobných živočichů. Jedná se o specifický druh zoofilie. Sexuální zájem formikofilů Celý článek...

Frotérství

Frotérství

Frotérství (také tušérství) je typické hlavně pro muže. Zdrojem vzrušení jsou jim dotyky a tření se o anonymních ženské objekty. Celý článek...

Gerontofilie

Gerontofilie

Gerontofilie je eroticko–sexuální zaměření na staré lidi. Tato "úchylka" se projevuje citovou náklonností, potřebou citově Celý článek...

Grafolagnie

Grafolagnie

Grafolagnie (z řeckých slov graphia = psaní; lagneia = chtíč) je touha po sledování obscénních obrázků a videí. Může vést Celý článek...

Hebefilie

Hebefilie

Hebefilie je sexuální náklonnost vůči dospívajícím dívkám. Někdy je považována za formu pedofilie nebo za dispozici, která Celý článek...

Hemomanie

Hemomanie

Hemomanie je posedlost krví (z řeckého hamia = krev, mania = šílenství). Většinou nezáleží na tom, jestli je zvířecí nebo Celý článek...

Heteroflexibilita

Heteroflexibilita

Heteroflexibilita je forma sexuální orientace, při níž je člověk primárně heterosexuální, ale občas si to rozdá i s osobou Celý článek...

Hirsutofilie

Hirsutofilie

Hirsutofilie je sexuální odchylka, která se projevuje sexuální přitažlivostí velmi chlupatými partnery. Hirsutofilie se týká Celý článek...

Homilofilie

Homilofilie

Homilofilie je sexuální odchylka projevující se touhou po sexu v kostele. Homilofily nejvíce vzrušuje představa masturbace Celý článek...

Chremastistofilie

Chremastistofilie

Při chremastistofilii je dotyčný vzrušen představou, že je okrádán.  V reálu se taková situace těžko simuluje, neboť okradení Celý článek...

Incest

Incest

Incest je sexuální styk mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině kultur tabu a je zakázán. V některých Celý článek...

Injektománie

Injektománie

Sexuální potěšení jedinci přináší injekční vstřikování kapalin do svého nebo cizího těla. Nezáleží přitom na tom, jaká kapalina Celý článek...

Kandaulismus

Kandaulismus

Kandaulismus je sexuální praktika (obvyklá zejména pro muže), kdy muž ukazuje svoji partnerku svlečenou před jinými lidmi, Celý článek...

Kastrační fetiš

Kastrační fetiš

Kastrační fetiš (Eunuch Wannabe Syndrome, EWS) je specifickým typem sexuální fixace na kastráty (eunuchy) a samotný proces Celý článek...

Kink, kinkster

Kink, kinkster

Kink je pojem v sexuální terminologii používaný pro nekonvenční sexuální praktiky, jako je například bondage, dominance a Celý článek...

Koczwarismus

Koczwarismus

Sexuální vzrušení způsobené vlastním přiškrcením či přidušením. Při škrcení dochází k omezení přísunu kyslíku do mozku, což Celý článek...

Koprofilie

Koprofilie

Koprofilie je sexuální úchylka pramenící z análně-erotického vývojového stádia dítěte. Koprofil má zálibou ve výkalech, sbírá Celý článek...

Kynofilie

Kynofilie

Náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem vůči psovitým šelmám, projevující se touhou po blízkém romantickém vztahu či Celý článek...

Laktofilie

Laktofilie

Jedná se o synonymum k pojmu Mléčný fetišismus.

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje bolest. Masochista k sexuálnímu uspokojení potřebuje, aby ho Celý článek...

Mechanophilia

Mechanophilia

Mechafilie (z řeckého mekhanikos = vynalézavý, geniální; philia = láska) je sexuální přitažlivost ke strojům, většinou kolům, Celý článek...

Mléčný fetišismus

Mléčný fetišismus

Specifická forma fetišismu, při které jedince sexuálně vzrušuje mléko, a to především mléko mateřské, stříkající z nateklých Celý článek...

Naratofilie

Naratofilie

Naratofilie je sexuálně motivovaná potřeba naslouchat vyprávění erotických příběhů. Vzrušení je také dosaženo obscénní a Celý článek...

Nekrofilie

Nekrofilie

Nekrofilie sexuální úchylka projevující se touhou po sexuálním styku s mrtvými těly. Nekromanie je podobná úchylka, která Celý článek...

Nozofilie

Nozofilie je sexuální úchylka, která se projevuje sexuální touhou po lidech se smrtelnou chorobou a těžce nemocných. Někteří Celý článek...

Nymfomanie

Nymfomanie

Nymfomanie je chorobná touha ženy po sexu, její zvýšená pohlavní vzrušivost a nenasytnost. Nymfomankám připadá jejich intimní Celý článek...

Omniviant

Omniviant

Omniviant je člověk, který trpí více deviacemi najednou. Tento pojem se poprvé objevil v roce 2005 v blozích alt.com a ujal Celý článek...

Onanismus

Onanismus

Onanismus je sexuální odchylka, která se projevuje posedlostí po sebeukájení. Jedinec trpící onanismem preferuje masturbaci Celý článek...

Patologická sexuální agresivita

Patologická sexuální agresivita

Patologická sexuální agresivita patří vůbec k nejnebezpečnějším sexuálním deviacím. Jedinec dosahuje vzrušení překonáváním Celý článek...

Pedofilie

Pedofilie

Pedofilie je sexuální úchylka, která se projevuje erotickým zaměřením na chlapce a dívky bez znaků dospívání, nejčastěji Celý článek...

Pornolalomanie

Pornolalomanie

Vzrušení z kladení intimních otázek a z obscénních výrazů. Pornolaloman často telefonuje lidem, dává jim eroticky zabarvené Celý článek...

Pseudonekrofílie

Pseudonekrofílie

Pseudonekrofílie je sexuální úchylka, kdy jedinec takto orientovaný vyžaduje po svém partnerovi, aby předstíral, že je mrtvý, Celý článek...

Puerilismus

Puerilismus

Puerilismus je sexuální úchylka, při které jedinec dosahuje vzrušení, pokud při pohlavním styku hraje roli dítěte nebo kojence. Celý článek...

Pygismus

Pygismus

Pygismus je chorobná náklonnost k zadečkům a všem praktikám okolo análního sexu. Slovo pygismus pochází z řečtiny (pyge = Celý článek...

Pygmalionismus

Pygmalionismus

Pygmalionismus je sexuální úchylka, při které je sexuální vzrušení vyvoláváno sochami či modely postav. Pygmalionisté před Celý článek...

Retifismus

Retifismus

Retifismus je podskupinou fetišismu, u které jsou erotickým stimulem ženské boty. V jednodušších případech retifista vyžaduje, Celý článek...

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera. Značně nebezpečnou Celý článek...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus je sexuální odchylka se sadistickými a masochistickými sklony. Jedinec upřednostňuje sexuálních aktivity Celý článek...

Saliromanie

Saliromanie

Saliromanie je sexuální úchylka, při které jedinec prožívá rozkoš znečišťováním partnera nebo jiných osob močí, výkaly a Celý článek...

Sitofilie

Sitofilie

Sitofílie je sexuální parafílie, kdy v takto orientovaném jedinci vzbuzují sexuální touhu nejrůznější potraviny. Sitofil Celý článek...

Spit

Spit

Spit, nebo také spitting, je sexuální praktika používaná v celé řadě situací a jednoduše řečeno jde o plivání na partnera. Celý článek...

Symforofilie

Symforofil se sexuálně ukájí při sledování katastrof nebo automobilových nehod. Celý článek...

Timofilie

Timofilie

Timofilie je sexuální úchylka, při níž jedince vzrušuje představa bohatství a moci.  Nejde jenom o lásku k pěnezům. Peníze Celý článek...

Transvestitismus

Transvestitismus

Transvestitismus je částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Transvestita dosahuje vzrušení převlékáním se Celý článek...

Voyeurismus

Voyeurismus

Voyerové dosahují vzrušení tajným pozorováním druhých lidí při souloži, při svlékání, sprchování, nebo masturbaci a to bez Celý článek...

Závislost na pornu

Závislost na pornu

Závislost na pornu je stav, kdy nutnost sledovat porno způsobuje člověku problémy v běžném životě. Teoreticky může způsobit Celý článek...

Zoonekrofilie

Touha po pohlavním styku s mrtvým zvířetem. Může být kombinovaná se zoosadismem. Celý článek...

Zoosadismus

Zoosadismus je sexuální úchylka projevující se ukájením se při trýznění zvířat, mrzačení a v jejich zabíjení při pohlavním Celý článek...