Jaké jsou sexuální deviace, odchylky, úchylky, parafilie?

Sexuální deviace, odchylky, úchylky, parafilie

Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanovené normality, případně sexuálně motivované chování, které v příslušné kultuře porušuje sociální normu. Deviace je charakterizována fantaziemi, impulzy či praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní či bizarní.

Sexuální deviace je často vnímána negativně a je spojována s nežádoucími a společensky škodlivými úchylkami v sexuálním chování. Proto je v odborných kruzích upřednostňován spíše výraz parafilie (para = vedle/okolo; filie = milovat), který je méně moralizující než sexuální deviace.

Jiná definice říká, že parafilie jsou emocionální poruchy definované jako sexuální vzrušující fantazie, nutkání nebo chování, které se opakují, jsou intenzivní, vyskytují se po dobu nejméně šesti měsíců a způsobují značné úzkosti nebo zasahují do důležitých oblastí života. Jakékoliv neobvyké praktiky, které občas zařadíte do sexu pro zpestření, se tak nedají považovat za sexuální úchylky.

Typy parafilie

Některé parafilie jsou charakterizovány specifickým nasměrováním erotického zájmu na určitý typ osob, věcí nebo situací apod. Tyto parafilie souvisejí s fetišismem (za diagnostikovatelnou parafilii bývá fetišismus považován teprve tehdy, kdy jsou dané stimuly zásadní podmínkou vzrušení a uspokojení, nebo kdy z velké části nahrazují interakci s partnerem a jsou před ním preferovány).

Jiné parafilie se vyznačují specifickou dynamikou sexuálně motivačního systému, například přeskakováním fáze něžnosti a dvoření (patologická sexuální agresivita) nebo naopak zbytnění některých složek interakce (frotérství, sadomasochismus, exhibicionismus).

Diagnostické a statistické manuály mentálních poruch jmenovitě rozlišují pouze několik parafilií, ostatní mohou být kódovány jako jiné, nespecifikované nebo mnohočetné poruchy sexuální preference:
  • Fetišismus
  • Fetišistický transvestitismus
  • Parafilní infantilismus
  • Exhibicionismus
  • Voyerství
  • Sadomasochismus
  • Kandaulismus
  • Frotérství
  • Pedofilie
  • V „jiných poruchách“ jsou jako příklady zmíněny např. zoofilie, nekrofilie nebo koprofilie

Jaké jsou nejšílenější sexuální úchylky?

Sociální norma je poměrně relativní pojem a často se stává, že se vnímání sexuálních odchylek liší. Každý tak vnímá jako nejšílenější sexuální úchylku něco jiného. Mezi sexuální deviace řadíme i podivné a neobvyklé chování (fetišismus, transvestitismus). Nemusí být nebezpečné ani chorobné, některé druhy sexuálních deviací jsou však život ohrožující a mohou být trestné (sadismus, pedofilie).

Léčba sexuálních deviací

Podle odborníků žádná sexuální úchylka nelze zcela vyléčit. Člověk ji má po celý život. Díky léčbě se s ní ale může naučit žít, případně tlumit její projevy. Proto je důležité, aby se lidé nebáli se svými problémy chodit za odborníky.

Související zdroje


Související témata

Ablutofilie

Ablutofilie

Ablutofilie je pohlavní vzrušení z horké koupele nebo sprchy. Někdy je obtížné rozlišit, zda se jedná jen o oblibu sexu ve sprše, nebo již prorostla tato obliba v samotnou ablutofilii.... ...

Akrotomofilie

Akrotomofilie

Akrotomofilie je sexuální úchylka, při které lidé zaměřují svůj sexuální zájem na partnery s amputovanými končetinami, případně na protézy amputovaných údů. Může jít i o přímý fetiš na pahýl končetiny. Odlišuje se od apotemnofilie, což je touha po vlastní amputaci.... ...

Algolagnie

Algolagnie

Sexuální úchylka, při níž působení nebo zažívání bolesti zvyšuje vzrušení při sexu. Bolest také může přinášet uspokojení nezávisle na pohlavním styku. Aktivní algolagnie je lehčí forma sadismu (trýznění partnera), pasivní algolagnie je lehčí forma masochismu (přijímání bolesti).... ...

Amaurofilie

Amaurofilie

Sexuální odlišnost, kdy dotyčného přitahují slepí nebo slabozrací partneři. Do amaurofilie můžeme zařadit i fetiš, při kterém osoby preferují sex s osobou s páskou přes oči. Pokud váš partner či partnerka tuto "úchylku" má, nebraňte se vyzkoušet sex se zavázanýma očima.... ...

Antropofagie

Antropofagie

Antropofagie znamená lidojedství ze sexuálních motivů. Sexuální vzrušení pochází z pojídání mrtvoly, zavražděné oběti nebo i vlastního těla. Pojídají se genitálie, vnitřní orgány a další části těla. Slovo antropofagie pochází z řečtiny (anthropos = člověk, phagein = jíst).... ...

Autagonistofilie

Autagonistofilie

Autagonistofilie je druh exhibicionismu. Nejde ovšem o přímé vystavování. Fetišista tohoto typu vytváří situace, při kterých ho mohou nahého zahlédnout cizí lidé. Jedná se např.... ...

Autofetišismus

Autofetišismus

Autofetišismus je extrémní forma narcismu, která vede k sexuální posedlosti vlastním tělem a zbožňování sebe sama. Sexuální zájem autofetišistů o vlastní tělo je vyšší než zájem o jiné lidi a sexuální partnery. Proto autofetišismus úzce souvisí s autoerotikou, tedy uspokojováním sebe sama.... ...

Blackmail

Blackmail

Anglické slovo blackmail lze doslovně do češtiny přeložit jako vydírání. Obecně je vydírání nucení druhé osoby k aktům, které jsou pro ni nepřijatelné či nepříjemné, a to pod pohrůžkou různých perzekucí.... ...

Buru sera

Buru sera

Buru sera je termín, který vznikl v Japonsku přejmutím původního anglického pojmu „bloomer sailor“. Přesněji pojem vznikl spojením japonských slov burumā (cvičební oděv) a sērā-fuku (námořní uniforma).... ...

Cypridofobie

Cypridofobie

Cypridofobie je chorobný strach z pohlavních nemocí a jakékoli sexuální aktivity, která toto může způsobit. Vystavení se tomuto "nebezpečí" vyvolá u cyprifofobika řadu příznaků, které jsou běžně pozorovány u úzkostných poruch, např. zrychlený tep, pocení,...... ...

Deflorační mánie

Deflorační mánie

Sexuální úchylka, kdy dotyčného vzrušují panny a má nutkavou potřebu zbavit panenství co největší počet žen. ... ...

Dendrofilie

Dendrofilie

Dendrofilie je láska ke stromům. Ta se může projevovat jak úctou ke stromům nebo touhou chránit je a starat se o ně, ale i sexuální přitažlivostí ke stromům a vzrušením. Dendrofilové jsou sexuálně fascinovaní stromy a keři, případně nad nimi masturbují.... ...

Dippoldismus

Dippoldismus

Dippoldismus je velmi nebezpečná úchylka. Vyznačuje sexuálním vzrušením při týrání dětí. Jde např. ukájení se výprasky, bičováním dětí a dalšími tělesnými tresty. ... ...

Efebofilie

Efebofilie

Efebofilie je typ mužské homosexuality. Označuje náklonnost s erotickým rozměrem vůči dospívajícím chlapcům. Náklonnost k mladým dívkám je označována jako hebefilie. V některých jazycích jsou však obě slova vnímána jako synonyma a označují náklonnost k dospívajícím chlapcům i dívkám.... ...

Elektrosex

Elektrosex

Elektrosex je sexuální praktika, u které se používají pomůcky využívající ke stimulaci elektrické impulzy. Přístroje připojené na erotogenní zóny nebo na pohlavní orgány způsobují stimulaci od jemného šimrání, přes brnění až po značně křeče a šoky.... ...

Erotografomanie

Erotografomanie

Erotografomanie je posedlost psát eroticky až perverzně laděné dopisy, obvykle spojená se sexuálním vzrušením. Erotografoman si představuje situaci, která se bude odehrávat při čtení dopisu. Vzrušuje jej i představa, co při tom adresát prožívá, např. že jej obsah také vzruší.... ...

Exhibicionismus

Exhibicionismus

Exhibicionistům přináší uspokojení veřejná sexuální aktivita nebo odvážné vystavování se. Sexuální vzrušení může pramenit i z možnosti být náhodně viděn při aktu. Exhibicionista ukazuje svůj genitál cizím lidem nečekaně, obnažuje se, masturbuje na veřejnosti apod.... ...

Fetišismus

Fetišismus

Fetišismus je erotické zaměření na určité druhy předmětů (např. spodní prádlo, boty, doplňky atp.), materiálů (např. latex, kůže) či na jisté části těla (např. nohy, prsa, ruce, atp.). Fetišisté užívají neživé objekty (oděvy, boty, gumu, kůži atd.... ...

Formikofilie

Formikofilie

Formikofilie je pohlavní vzrušivost z drobných živočichů. Jedná se o specifický druh zoofilie. Sexuální zájem formikofilů je soustředěný hlavně na drobné živočichy jako jsou šneci, žáby, hlodavci, hmyz apod. Formikofily vzrušuje přikládat si tyto živočichy na tělo a hlavně na přirození.... ...

Frotérství

Frotérství

Frotérství (také tušérství) je typické hlavně pro muže. Zdrojem vzrušení jsou jim dotyky a tření se o anonymních ženské objekty. Frotérismus je častý v davech, tlačenicích, frontách a přeplněných dopravních prostředcích.... ...

Gerontofilie

Gerontofilie

Gerontofilie je eroticko–sexuální zaměření na staré lidi. Tato "úchylka" se projevuje citovou náklonností, potřebou citově významných vztahů ke starým lidem a schopností se do nich zamilovat. Obvykle se též projevuje sexuální vzrušivostí a touhou po orgasmických aktivitách s nimi.... ...

Grafolagnie

Grafolagnie

Grafolagnie (z řeckých slov graphia = psaní; lagneia = chtíč) je touha po sledování obscénních obrázků a videí. Může vést až k piktofilii – závislosti na sledování porna.  V angličtině se touha sledovat prasárničky nazívá Grapholagnia.... ...

Hebefilie

Hebefilie

Hebefilie je sexuální náklonnost vůči dospívajícím dívkám. Někdy je považována za formu pedofilie nebo za dispozici, která se s pedofilií částečně překrývá. ... ...

Hemomanie

Hemomanie

Hemomanie je posedlost krví (z řeckého hamia = krev, mania = šílenství). Většinou nezáleží na tom, jestli je zvířecí nebo lidská. Hemomanie částečně souvisí s moderním vampirismem, kdy se lidé stylizují do rolí moderních upírů a dokonce pijí krev.... ...

Heteroflexibilita

Heteroflexibilita

Heteroflexibilita je forma sexuální orientace, při níž je člověk primárně heterosexuální, ale občas si to rozdá i s osobou stejného pohlaví. Homoflexibilita je přesně to stejné, až na to, že jedinec je primárně homosexuální, ale občas si to rozdá s osobou opačného pohlaví.... ...

Hirsutofilie

Hirsutofilie

Hirsutofilie je sexuální odchylka, která se projevuje sexuální přitažlivostí velmi chlupatými partnery. Hirsutofilik je vzrušen pohledem na chlupy, případně dotekem a hlazením. Jedná se o neškodnou sexuální parafilii, pokud nezasahuje do sexuálního a osobního života hisutofilika.... ...

Homilofilie

Homilofilie

Homilofilie je sexuální odchylka projevující se sexuálním vzrušením z veřejných projevů. Některé homilofily vzrušuje přednášet před publikem, jiní se vzruší posloucháním řečníka.... ...

Chremastistofilie

Chremastistofilie

Při chremastistofilii je dotyčný vzrušen představou, že je okrádán.  V reálu se taková situace těžko simuluje, neboť okradení musí být pro správné vzrušení autentické. Spíše se tedy jedná o vzrušující představy, přehrávání různých scénářů přepadení a okradení v hlavě při masturbaci nebo sexu.... ...

Incest

Incest

Incest je sexuální styk či aktivita mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl ve většině zemí a kulturách považovaný za tabu a je zakázán. Někde je zakázaný sex pouze s pokrevními příbuznými (sex s dcerou, sourozencem, otcem, matkou), jinde nelze mít sex ani s adoptovanými příbuznými.... ...

Injektománie

Injektománie

Injektománie (také injekční fetiš, anglicky injection fetish) je sexuální zájem o injekční vstřikování kapalin do svého nebo cizího těla. Nezáleží přitom na tom, jaká kapalina byla vpravena do žil, jde pouze o akt vstříknutí injekce.... ...

Kandaulismus

Kandaulismus

Kandaulismus je sexuální praktika (obvyklá zejména pro muže), kdy muž (kandaulista) ukazuje svoji partnerku svlečenou před... Kandaulismus je sexuální praktika (obvyklá zejména pro muže), kdy muž (kandaulista) ukazuje svoji partnerku svlečenou před jinými lidmi pro své vlastní voyeurské potěšení. Kandaulista může ukazovat svoji ženu naživo, případně se chlubí jejími fotkami nebo videi.... ...

Kastrační fetiš

Kastrační fetiš

Kastrační fetiš (Eunuch Wannabe Syndrome, EWS) je specifickým typem sexuální fixace na kastráty (eunuchy) a samotný proces kastrace. Jedinci s kastračním fetišem jsou většinou submisivně založení muži heterosexuální i homosexuální orientace, kteří však zpravidla netouží po změně pohlaví.... ...

Kink, kinkster

Kink, kinkster

Kink je pojem v sexuální terminologii používaný pro nekonvenční sexuální praktiky, jako je například bondage, dominance a... Kink je pojem v sexuální terminologii používaný pro nekonvenční sexuální praktiky, jako je například bondage, dominance a submise, sadomasochismus, BDSM, sexuální fetišismus atd. – obecně vzato vše nad rámec tzv. vanilkového sexu.... ...

Koczwarismus

Koczwarismus

Jedná se o synonymum k pojmu Erotická asfyxie.

Koprofilie

Koprofilie

Koprofilie je sexuální úchylka pramenící z análně-erotického vývojového stádia dítěte. Koprofil má zálibu ve výkalech, např. sbírá fekálie svých milenek a používá je k onanii, vzrušuje jej sledování vykonávání potřeby, čichání pachu výkalů apod.... ...

Kynofilie

Kynofilie

Kynofilie je náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem vůči psovitým šelmám, projevující se touhou po blízkém romantickém... Kynofilie je náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem vůči psovitým šelmám, projevující se touhou po blízkém romantickém vztahu či pohlavním styku se psem či jinou psovitou šelmou. Může se také týkat orálního sexu se psy a felace. Kynofilie je specifický typ zoofilie.... ...

Laktofilie

Laktofilie

Jedná se o synonymum k pojmu Mléčný fetišismus.

Makrofílie

Makrofílie

Makrofílie, známá také jako gigafílie je v doslovném překladu láska k velikosti. Jedná se o parafílii týkající se sexuálních... Makrofílie, známá také jako gigafílie je v doslovném překladu láska k velikosti. Jedná se o parafílii týkající se sexuálních fantazií zahrnujících obry a obryně. Makrofilika dokonce mohou vzrušovat i fantazie, které vůbec nezahrnují sex.... ...

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje fyzická bolest a psychické ponížení směrované proti jeho osobě. Masochista k sexuálnímu uspokojení potřebuje, aby ho někdo týral, mučil, šikanoval a ponižoval.... ...

Mechanophilia

Mechanophilia

Mechafilie (z řeckého mekhanikos = vynalézavý, geniální; philia = láska) je sexuální přitažlivost ke strojům, většinou kolům,... Mechafilie (z řeckého mekhanikos = vynalézavý, geniální; philia = láska) je sexuální přitažlivost ke strojům, většinou kolům, vlakům, autům, vrtulníkům, letadlům a náklaďákům.... ...

Mléčný fetišismus

Mléčný fetišismus

Specifická forma fetišismu, při které jedince sexuálně vzrušuje mléko, a to především mléko mateřské, stříkající z nateklých ženských prsou. S tím je spojena i záliba v tom být kojen ženou nebo mít sex se ženou, z jejíchž prsů teče mateřské mléko.... ...

Mysofílie

Mysofílie

Mysofílie je druh fetišismu, kdy má jedinec patologický zájem o nečistoty, touží být špinavý nebo v kontaktu se špinavými předměty. Lze ji vyjádřit také jako parafilii, při které je mysofilik sexuálně vzrušen špinavým partnerem.... ...

Naratofilie

Naratofilie

Naratofilie je sexuálně motivovaná potřeba naslouchat vyprávění erotických příběhů. Vzrušení je také dosaženo obscénní a vulgární komunikací s partnerem či partnerkou. ... ...

Nekrofilie

Nekrofilie

Nekrofilie sexuální úchylka projevující se touhou po sexuálním styku s mrtvými těly. Nekromanie je podobná úchylka, která se projevuje pohlavním zohavováním mrtvých těl. Slovo nekrofilie vzniklo jako složenina 2 starořeckých slov (nekrós=mrtvý, filif=láska k něčemu).... ...

Nozofilie

Nozofilie

Nozofilie je sexuální úchylka, která se projevuje sexuální touhou po lidech se smrtelnou chorobou a těžce nemocných. Někteří nozofilové mají touhu být sami nevyléčitelně nemocní.... ...

Nymfomanie

Nymfomanie

Nymfomanie je chorobná touha ženy po sexu, její zvýšená pohlavní vzrušivost a nenasytnost. Nymfomankám připadá jejich intimní život neustále naprosto nedostačující. Snaží se dosáhnout uspokojení, ale není to možné, i když dosahují mnoha orgasmů denně.... ...

Omniviant

Omniviant

Omniviant je člověk, který trpí více deviacemi najednou. Tento pojem se poprvé objevil v roce 2005 v blozích alt. ... ...

Onanismus

Onanismus

Onanismus je sexuální odchylka, která se projevuje posedlostí po sebeukájení. Jedinec trpící onanismem preferuje masturbaci na úkor pohlavního styku, řídí se větou "nikdo mi to neudělá tak dobře jako já sám".... ...

Patologická sexuální agresivita

Patologická sexuální agresivita

Patologická sexuální agresivita patří vůbec k nejnebezpečnějším sexuálním deviacím. Jedinec dosahuje vzrušení překonáváním odporu anonymního ženského objektu. Sexuální agresoři opakovaně napadají neznámé ženy, připomínají lovce – nehledí na spolupráci oběti ani na sebe předem slovně neupozorní.... ...

Pedofilie

Pedofilie

Pedofilie je sexuální úchylka, která se projevuje erotickým zaměřením na chlapce a dívky bez znaků dospívání, nejčastěji ve věku 5 až 12 let. ... ...

Pikacismus

Pikacismus

Pika (pikacismus) je psychologická porucha, která je charakteristická chutí na látky, které jsou nejedlé a z velké části nízkokalorické. Látka může být biologická (např. vlasy, moč, poševní sekret, hlen nebo výkaly), přírodní (jako je led, hlína, křída nebo špína) nebo chemická či jiná (např.... ...

Pornolalomanie

Pornolalomanie

Vzrušení z kladení intimních otázek a z obscénních výrazů. Pornolaloman často telefonuje lidem, dává jim eroticky zabarvené otázky, klade důraz na vyslovování vulgárních výrazů a při hovoru zpravidla masturbuje. Pornolalika - sexuálně zabarvené vulgarismy, např. zmrd, kunda, do píče, kurva apod.... ...

Pseudonekrofílie

Pseudonekrofílie

Pseudonekrofílie je sexuální úchylka, kdy jedinec takto orientovaný vyžaduje po svém partnerovi, aby předstíral, že je mrtvý,... Pseudonekrofílie je sexuální úchylka, kdy jedinec takto orientovaný vyžaduje po svém partnerovi, aby předstíral, že je mrtvý, tedy aby nehybně ležel nebo byl oblečený/nalíčený jako mrtvé tělo. Pseudonekrofil pak osouloží jeho tělo.... ...

Puerilismus

Puerilismus

Puerilismus znamená chorobně infantilní chování (dospělý jedinec se chová jako dítě), především jako příznak duševní choroby. Sexuální úchylka, při které jedinec dosahuje vzrušení, pokud při pohlavním styku hraje roli dítěte nebo kojence, se nazývá infantilismus.... ...

Pygismus

Pygismus

Pygismus je chorobná náklonnost k zadečkům a všem praktikám okolo análního sexu. Slovo pygismus pochází z řečtiny (pyge = zadnice). ... ...

Pygmalionismus

Pygmalionismus

Pygmalionismus je sexuální úchylka, při které je sexuální vzrušení vyvoláváno sochami či modely postav. Pygmalionisté před sochami masturbují, nebo jim různé výčnělky a škvíry na soše nahrazují sexuálního partnera. Pygmalionismus může vyjadřovat také stav zamilování do předmětu vlastní tvorby.... ...

Retifismus

Retifismus

Retifismus (také shoe fetish) je podskupinou fetišismu, u které jsou erotickým stimulem ženské boty. V jednodušších případech retifista vyžaduje, aby měl jeho sexuální partner při styku boty, v závažnějších případech nahrazuje bota sexuálního partnera.... ...

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera. Značně nebezpečnou formu nabývá v okamžiku, kdy i přes vyslovenou stopku partnera pokračuje sadista v mučení.... ...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus (zkráceně sadomaso či sado maso) je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu. V podstatě se jedná o praktiky, které obvykle spadají pod BDSM (BD - bondage, disciplína, DS - dominance, submisivita, SM - sadismus, masochismus).... ...

Saliromanie

Saliromanie

Salirofilie je sexuální úchylka, při které jedinec prožívá rozkoš znečišťováním partnera nebo jiných osob močí, výkaly a dalšími látkami (inkoust, bláto, špína). Fetiš nezahrnuje ublížení na zdraví, pouze na vzhledu.... ...

Siderodromophilia

Siderodromophilia

Siderodromophilia je sexuální vzrušení z vlaků. Jakkoliv je zaznamenané, že tento fetiš existuje, z vědeckého hlediska není ještě prozkoumaný. ... ...

Sitofilie

Sitofilie

Sitofílie je sexuální parafílie, kdy v takto orientovaném jedinci vzbuzují sexuální touhu nejrůznější potraviny. Sitofil zneužívá potraviny pro sexuální účely, nebo může nalézt erotické potěšení i z pouhé přípravy jídla.... ...

Spit

Spit

Spit, nebo také spitting, je sexuální praktika používaná v celé řadě situací a jednoduše řečeno jde o plivání na partnera. Spit je používán zejména při provozování sexuálního sadismu či masochismu.... ...

Symforofilie

Symforofilie

Symforofil se sexuálně ukájí při sledování katastrof nebo automobilových nehod. ... ...

Timofilie

Timofilie

Timofilie je sexuální úchylka, při níž jedince vzrušuje představa bohatství a moci.  Nejde jenom o lásku k pěnezům. ... ...

Transvestitismus

Transvestitismus

Transvestitismus je částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Transvestita dosahuje vzrušení převlékáním se do šatů opačného pohlaví (transvestitický fetišismus) nebo vystupováním v sociální roli opačného pohlaví (transvestitismus dvojí role). Nemá však zájem o trvalou změnu pohlaví.... ...

Voyeurismus

Voyeurismus

Voyeurismus (též skoptofilie) se řadí mezi sexuální deviace. Voyerové dosahují vzrušení tajným pozorováním druhých lidí při souloži, při svlékání, sprchování, nebo masturbaci, a to bez jejich vědomí.... ...

Závislost na pornu

Závislost na pornu

Závislost na pornu je stav, kdy nutnost sledovat porno způsobuje člověku problémy v běžném životě. Teoreticky může způsobit i problémy s erekcí, neboť jedince přestane reálný sex úplně zajímat. Bez porna není schopen dosáhnout uspokojení.... ...

Zoonekrofilie

Zoonekrofilie

Touha po pohlavním styku s mrtvým zvířetem. Může být kombinovaná se zoosadismem. ... ...

Zoosadismus

Zoosadismus je sexuální úchylka projevující se ukájením se při trýznění zvířat, mrzačení a jejich zabíjení při pohlavním styku. Oblíbenou praktikou zoosadistů je např. ... ...

Vybíráme z e-shopu