Sexuální deviace, odchylky, úchylky, parafilie

Sexuální deviace, odchylky, úchylky, parafilie

Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanovené normality, případně sexuálně motivované chování, které v příslušné kultuře porušuje sociální normu. Deviace je charakterizována fantaziemi, impulzy či praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní či bizarní.

Sexuální deviace je často vnímána negativně a je spojována s nežádoucími a společensky škodlivými úchylkami v sexuálním chování. Proto je v odborných kruzích upřednostňován spíše výraz parafilie (para = vedle/okolo; filie = milovat), který je méně moralizující než sexuální deviace.

Jiná definice říká, že parafilie jsou emocionální poruchy definované jako sexuální vzrušující fantazie, nutkání nebo chování, které se opakují, jsou intenzivní, vyskytují se po dobu nejméně šesti měsíců a způsobují značné úzkosti nebo zasahují do důležitých oblastí života. Jakékoliv neobvyké praktiky, které občas zařadíte do sexu pro zpestření, se tak nedají považovat za sexuální úchylky.

Typy parafilie

Některé parafilie jsou charakterizovány specifickým nasměrováním erotického zájmu na určitý typ osob, věcí nebo situací apod. Tyto parafilie souvisejí s fetišismem (za diagnostikovatelnou parafilii bývá fetišismus považován teprve tehdy, kdy jsou dané stimuly zásadní podmínkou vzrušení a uspokojení nebo kdy z velké části nahrazují interakci s partnerem a jsou před ním preferovány).

Jiné parafilie se vyznačují specifickou dynamikou sexuálně motivačního systému, například přeskakováním fáze něžnosti a dvoření (patologická sexuální agresivita) nebo naopak zbytnění některých složek interakce (frotérství, sadomasochismus, exhibicionismus).

Diagnostické a statistické manuály mentálních poruch jmenovitě rozlišují pouze několik parafilií, ostatní mohou být kódovány jako jiné, nespecifikované nebo mnohočetné poruchy sexuální preference:
  • Fetišismus
  • Fetišistický transvestitismus
  • Parafilní infantilismus
  • Exhibicionismus
  • Voyerství
  • Sadomasochismus
  • Kandaulismus
  • Frotérství
  • Pedofilie
  • V „jiných poruchách“ jsou jako příklady zmíněny např. zoofilie, nekrofilie nebo koprofilie

Jaké jsou nejšílenější sexuální úchylky?

Sociální norma je poměrně relativní pojem a často se stává, že se vnímání sexuálních odchylek liší. Každý tak vnímá jako nejšílenější sexuální úchylku něco jiného. Mezi sexuální deviace řadíme i podivné a neobvyklé chování (fetišismus, transvestitismus). Nemusí být nebezpečné ani chorobné, některé druhy sexuálních deviací jsou však život ohrožující a mohou být trestné (sadismus, pedofilie).

Léčba

Podle odborníků žádná sexuální úchylka nelze zcela vyléčit. Člověk ji má po celý život. Díky léčbě se s ní ale může naučit žít, případně tlumit její projevy. Proto je důležité, aby se lidé nebáli se svými problémy chodit za odborníky.

Související zdroje


Související témata

Ablutofilie

Ablutofilie

Ablutofilie je pohlavní vzrušení z horké koupele nebo sprchy. Celý článek...

Akrotomofilie

Akrotomofilie

Úchylka, kdy lidé svůj sexuální zájem zaměřují na partnery s amputovanými končetinami, případně na protézy amputovaných údů.... Celý článek...

Algolagnie

Algolagnie

Sexuální úchylka, při níž působení nebo zažívání bolesti zvyšuje vzrušení při sexu. Celý článek...

Amaurofilie

Amaurofilie

Sexuální odlišnost, kdy dotyčného přitahují slepí nebo slabozrací partneři. Celý článek...

Antropofagie

Antropofagie

Antropofagie znamená lidojedství ze sexuálních motivů. Celý článek...

Autagonistofilie

Autagonistofilie

Autagonistofilie je druh exhibicionismu. Nejde ovšem o přímé vystavování. Celý článek...

Autofetišismus

Autofetišismus

Extrémní zbožňování sebe sama a vlastního těla. Forma narcismu vyhraněná v oblasti sexuality. Celý článek...

Blackmail

Blackmail

Anglické slovo blackmail lze doslovně do češtiny přeložit jako vydírání. Celý článek...

Buru sera

Buru sera

Buru sera je termín, který vznikl v Japonsku přejmutím původního anglického pojmu „bloomer sailor“. Celý článek...

Cypridofobie

Cypridofobie

Chorobný strach z pohlavních nemocí a jakékoli sexuální aktivity, která toto může způsobit. Celý článek...

Deflorační mánie

Deflorační mánie

Sexuální úchylka, kdy dotyčného vzrušují panny a má nutkavou potřebu zbavit panenství co největší počet žen. Celý článek...

Dendrofilie

Dendrofilie

Dendrofilové jsou sexuálně fascinovaní stromy a keři, případně nad nimi masturbují. Celý článek...

Dippoldismus

Dippoldismus

Dippoldismus je velmi nebezpečná úchylka. Vyznačuje sexuálním vzrušením při týrání dětí. Jde např. Celý článek...

Efebofilie

Efebofilie

Efebofilie je typ mužské homosexuality. Označuje náklonnost s erotickým rozměrem vůči dospívajícím chlapcům. Celý článek...

Elektrosex

Elektrosex

Sexuálně laděná potřeba využívat k vzrušení elektřinu. Celý článek...

Erotografomanie

Erotografomanie

Vzrušení je dosahováno psaním eroticky až perverzně laděných dopisů neznámým objektům. Celý článek...

Exhibicionismus

Exhibicionismus

Exhibicionistům přináší uspokojení veřejná sexuální aktivita nebo odvážné vystavování se. Celý článek...

Fetišismus

Fetišismus

Fetišismus je erotické zaměření na určité druhy předmětů (např. spodní prádlo, boty, doplňky atp.), materiálů (např. Celý článek...

Formikofilie

Formikofilie

Formikofilie je pohlavní vzrušivost z drobných živočichů. Jedná se o specifický druh zoofilie. Celý článek...

Frotérství

Frotérství

Frotérství (také tušérství) je typické hlavně pro muže. Celý článek...

Gerontofilie

Gerontofilie

Gerontofilie je eroticko–sexuální zaměření na staré lidi. Celý článek...

Grafolagnie

Grafolagnie

Grafolagnie (z řeckých slov graphia = psaní; lagneia = chtíč) je touha po sledování obscénních obrázků a videí. Celý článek...

Hebefilie

Hebefilie

Hebefilie je sexuální náklonnost vůči dospívajícím dívkám. Celý článek...

Hemomanie

Hemomanie

Hemomanie je posedlost krví (z řeckého hamia = krev, mania = šílenství). Celý článek...

Heteroflexibilita

Heteroflexibilita

Heteroflexibilita je forma sexuální orientace, při níž je člověk primárně heterosexuální, ale občas si to rozdá i s osobou... Celý článek...

Hirsutofilie

Hirsutofilie

Hirsutofilie je sexuální odchylka, která se projevuje sexuální přitažlivostí velmi chlupatými partnery. Celý článek...

Homilofilie

Homilofilie

Homilofilie je sexuální odchylka projevující se sexuálním vzrušením z veřejných projevů. Celý článek...

Chremastistofilie

Chremastistofilie

Při chremastistofilii je dotyčný vzrušen představou, že je okrádán. Celý článek...

Incest

Incest

Incest je sexuální styk či aktivita mezi blízkými příbuznými. Celý článek...

Injektománie

Injektománie

Sexuální potěšení jedinci přináší injekční vstřikování kapalin do svého nebo cizího těla. Celý článek...

Kandaulismus

Kandaulismus

Kandaulismus je sexuální praktika (obvyklá zejména pro muže), kdy muž (kandaulista) ukazuje svoji partnerku svlečenou před... Celý článek...

Kastrační fetiš

Kastrační fetiš

Kastrační fetiš (Eunuch Wannabe Syndrome, EWS) je specifickým typem sexuální fixace na kastráty (eunuchy) a samotný proces... Celý článek...

Kink, kinkster

Kink, kinkster

Kink je pojem v sexuální terminologii používaný pro nekonvenční sexuální praktiky, jako je například bondage, dominance a... Celý článek...

Koczwarismus

Koczwarismus

Sexuální vzrušení způsobené vlastním přiškrcením či přidušením. Celý článek...

Koprofilie

Koprofilie

Koprofilie je sexuální úchylka pramenící z análně-erotického vývojového stádia dítěte. Celý článek...

Kynofilie

Kynofilie

Kynofilie je náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem vůči psovitým šelmám, projevující se touhou po blízkém romantickém... Celý článek...

Laktofilie

Laktofilie

Jedná se o synonymum k pojmu Mléčný fetišismus.

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje fyzická bolest a psychické ponížení směrované proti jeho osobě.... Celý článek...

Mechanophilia

Mechanophilia

Mechafilie (z řeckého mekhanikos = vynalézavý, geniální; philia = láska) je sexuální přitažlivost ke strojům, většinou kolům,... Celý článek...

Mléčný fetišismus

Mléčný fetišismus

Specifická forma fetišismu, při které jedince sexuálně vzrušuje mléko, a to především mléko mateřské, stříkající z nateklých... Celý článek...

Naratofilie

Naratofilie

Naratofilie je sexuálně motivovaná potřeba naslouchat vyprávění erotických příběhů. Celý článek...

Nekrofilie

Nekrofilie

Nekrofilie sexuální úchylka projevující se touhou po sexuálním styku s mrtvými těly. Celý článek...

Nozofilie

Nozofilie

Nozofilie je sexuální úchylka, která se projevuje sexuální touhou po lidech se smrtelnou chorobou a těžce nemocných. Celý článek...

Nymfomanie

Nymfomanie

Nymfomanie je chorobná touha ženy po sexu, její zvýšená pohlavní vzrušivost a nenasytnost. Celý článek...

Omniviant

Omniviant

Omniviant je člověk, který trpí více deviacemi najednou. Tento pojem se poprvé objevil v roce 2005 v blozích alt. Celý článek...

Onanismus

Onanismus

Onanismus je sexuální odchylka, která se projevuje posedlostí po sebeukájení. Celý článek...

Patologická sexuální agresivita

Patologická sexuální agresivita

Patologická sexuální agresivita patří vůbec k nejnebezpečnějším sexuálním deviacím. Celý článek...

Pedofilie

Pedofilie

Pedofilie je sexuální úchylka, která se projevuje erotickým zaměřením na chlapce a dívky bez znaků dospívání, nejčastěji... Celý článek...

Pornolalomanie

Pornolalomanie

Vzrušení z kladení intimních otázek a z obscénních výrazů. Celý článek...

Pseudonekrofílie

Pseudonekrofílie

Pseudonekrofílie je sexuální úchylka, kdy jedinec takto orientovaný vyžaduje po svém partnerovi, aby předstíral, že je mrtvý,... Celý článek...

Puerilismus

Puerilismus

Puerilismus je sexuální úchylka, při které jedinec dosahuje vzrušení, pokud při pohlavním styku hraje roli dítěte nebo kojence.... Celý článek...

Pygismus

Pygismus

Pygismus je chorobná náklonnost k zadečkům a všem praktikám okolo análního sexu. Celý článek...

Pygmalionismus

Pygmalionismus

Pygmalionismus je sexuální úchylka, při které je sexuální vzrušení vyvoláváno sochami či modely postav. Celý článek...

Retifismus

Retifismus

Retifismus je podskupinou fetišismu, u které jsou erotickým stimulem ženské boty. Celý článek...

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera. Celý článek...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu. Celý článek...

Saliromanie

Saliromanie

Saliromanie je sexuální úchylka, při které jedinec prožívá rozkoš znečišťováním partnera nebo jiných osob močí, výkaly a... Celý článek...

Sitofilie

Sitofilie

Sitofílie je sexuální parafílie, kdy v takto orientovaném jedinci vzbuzují sexuální touhu nejrůznější potraviny. Celý článek...

Spit

Spit

Spit, nebo také spitting, je sexuální praktika používaná v celé řadě situací a jednoduše řečeno jde o plivání na partnera.... Celý článek...

Symforofilie

Symforofilie

Symforofil se sexuálně ukájí při sledování katastrof nebo automobilových nehod. Celý článek...

Timofilie

Timofilie

Timofilie je sexuální úchylka, při níž jedince vzrušuje představa bohatství a moci.  Nejde jenom o lásku k pěnezům. Celý článek...

Transvestitismus

Transvestitismus

Transvestitismus je částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Celý článek...

Voyeurismus

Voyeurismus

Voyerové dosahují vzrušení tajným pozorováním druhých lidí při souloži, při svlékání, sprchování, nebo masturbaci a to bez... Celý článek...

Závislost na pornu

Závislost na pornu

Závislost na pornu je stav, kdy nutnost sledovat porno způsobuje člověku problémy v běžném životě. Celý článek...

Zoonekrofilie

Zoonekrofilie

Touha po pohlavním styku s mrtvým zvířetem. Může být kombinovaná se zoosadismem. Celý článek...

Zoosadismus

Zoosadismus je sexuální úchylka projevující se ukájením se při trýznění zvířat, mrzačení a v jejich zabíjení při pohlavním... Celý článek...