Transvestitismus, crosdressing

Transvestitismus, crosdressing

Transvestitismus je částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Transvestita dosahuje vzrušení převlékáním se do šatů opačného pohlaví (transvestitický fetišismus) nebo vystupováním v sociální roli opačného pohlaví (transvestitismus dvojí role). Nemá však zájem o trvalou změnu pohlaví. Muž se i přes dámské oblečení a vystupování cítí být i nadále mužem.

Většina transvestitů je schopna milování se ženou, avšak skutečné uspokojení jim to nepřináší a často ani nemají výraznou potřebu sexuálního vybití. Někteří touží po tom, aby se s nimi partnerka milovala jako se ženou. Zájmy transvestitů bývají typicky ženské - móda, účesy, líčení, chtějí být dokonalou ženou.

Travesti/travesty show, travestie - kulturní představení, kde jsou většinou komicky pojaté scény imitující slavné ženy, zpěvačky apod. Travesti show hrají muži transvestité, často v nápaditých kostýmech.


Související hračky


Související témata

Crossdressing

Crossdressing

Crossdresseři jsou lidé, kteří nosí šaty opačného pohlaví - tedy muži ženské a ženy a mužské. Tento jev se vyskytuje u obou pohlaví, ale u mužů bývá častější a častěji je také spojován s nějakou formou fetišismu. Crossdressing je často zaměňován za transvestitismus. Není to ale přesné. Transvestita... Celý článek......

Drag King

Drag King

Označením Drag King se v nejširším smyslu slova označuje kdokoliv (bez ohledu na sexuální preference a pohlaví), kdo vědomě předvádí znaky mužství (maskulinity) oblečením, maskováním a chováním. Nejčastěji se termín používá ve spojení s vystoupením ženy nebo skupiny žen, které se převlékají do pánského... Celý článek......

Drag Queen

Drag Queen

Pojmem Drag Queen je označována osoba mužského pohlaví, která se za účelem pobavení společnosti převléká za ženu. Součástí převleku je i výrazná – až přehnaná – stylizace do ženské role; tomu odpovídá uzpůsobení výšky hlasu, gestikulace a celkového chování. Poměrně rozšířeným mýtem je, že role Drag... Celý článek......

Feminizace

Feminizace

Feminizace je jedna z BDSM praktik, která spadá do ranku ponížení. Jedná se o násilnou přeměnu muže v ženu. To znamená, že submisiv není transvestitivního založení, ale jeho Madam ho pro svoje potěšení nutí vypadat a chovat se jako žena. Feminizace zahrnuje všechny možné propriety, které používají i... Celý článek......

Pinaforing

Pinaforing

Pinaforing neboli petticoating je násilná forma feminizace a silné ponižování, při kterém je muž nucen obléknout si ženské oblečení (obvykle spodní prádlo, punčochy). Bývá praktikováno jako součást ponižujících BDSM her, ve kterých je dominantní žena a muž je jí podřízeným otrokem. Tento způsob... Celý článek......

Sexuální deviace

Sexuální deviace

Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanované normality, případně sexuálně motivované chování, které v příslušné kultuře porušuje sociální normu. Deviace je charakterizována fantaziemi, impulzy či praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní či bizarní. Sexuální deviace... Celý článek......

Shemale

Shemale

Primárně se takto popisují jedinci, kteří mají ženské i mužské pohlavní znaky (prsa a penis). Doslovný překlad zní "ona-muž". Také se jedná o anglický slangový výraz pro transsexuály, kteří prošli částečnou nebo úplnou proměnou z ženy v muže. Někdy jsou takto označování také transvestité, ovšem toto... Celý článek......

Transgender

Transgender

Pojem transgender (zkráceně trans) se používá pro označení lidí, jejichž genderová identita (autoidentifikace, pohlavní totožnost) není v souladu s pohlavím, které mají od narození. Kromě lidí, kteří se výlučně neidentifikují jako muž či žena, patří mezi trangender jedince i ti, kteří dosahují sexuálního... Celý článek......

Transsexualita

Transsexualita

Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být vnitřně ženou a naopak, žena se psychicky cítí být mužem. Tito lidé se označují jako transsexuálové (hovorově transky) a spadají do skupiny transgender jedinců. Vědci se přesně... Celý článek......