Co je incest, sex s dcerou, bratrem, sestrou, rodičem?

Incest, sex s dcerou, bratrem, sestrou, rodičem

Incest je sexuální styk či aktivita mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl ve většině zemí a kulturách považovaný za tabu a je zakázán. Někde je zakázaný sex pouze s pokrevními příbuznými (sex s dcerou, sourozencem, otcem, matkou), jinde nelze mít sex ani s adoptovanými příbuznými.

Slovo incest vychází z latinského „incestus“, což znamená nečistý či necudný. V češtině býval popisován také jako „krvesmilstvo“.

Incest je vždy především příznakem závažné rodinné patologie. Většinou dochází k incestu mezi sourozenci, nebo mezi rodičem a potomkem (otec zneužije dceru, syn má sex s matkou). Následky zneužívání v dětství jsou dle psychiatrů a sexuologů dlouhodobé. Děti z incestních rodin s obtížemi navazují vztahy s jinými lidmi.

Na sex s matkou nebo sourozencem zapomeňte

V České republice je sex mezi příbuzným v přímém pokolení (tj. děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče) nebo se sourozencem trestán odnětím svobody až na tři roky.

S incestem souvisí i pojem genetická sexuální přitažlivost (GSA). Tento jev postihuje až polovinu všech sourozenců, kteří jsou vychováváni zvlášť (např. kvůli adopci) a poznají se v dospělosti. Lidé totiž hodnotí tváře podobné té jejich jako více atraktivní. Důsledkem GSA bývá většinou incest.

Jaké jsou zdravotní následky incestu?

Incestních styky jsou zakázány zejména z těchto důvodů:

  • souloží mezi příbuznými se významně zvyšuje riziko narození geneticky postiženého dítěte
  • incestní vztahy rodič-potomek vedou k psychické újmě pro dítě

Incest zvyšuje riziko přenosu genetických chorob. Na dítě se totiž přenese 75 % stejného genetického materiálu místo obvyklých 50 %. Díky tomu se zvyšuje možnost přenosu problematických alel, které by se při styku s odlišným člověkem nepřenesly.

Známými následky incestu je hemofilie (porucha srážlivosti krve), předkus, rozštěp patra či Pes equinovarus (kloubní problém, kdy je chodidlo stočené dovnitř a nepřirozeně ohýbá kotník), albinismus, skolióza (nepřirozené stočení páteře na jednu stranu), neplodnost a špatná imunita.

Incestní vztah s dítětem může mít za následek i spoustu psychických problémů, např. ztrátu důvěry a obtížné navazování užších vztahů, nízké sebevědomí či hypervigilitu (vystrašenost).

ZAJÍMAVOST: Jestliže vás nějakým způsobem přitahuje sex s příbuzným, mrkněte na článek o erotických a incest povídkách.


Související témata

Anime

Anime

Anime je druh animace pocházející z Japonska. V Japonsku termín označuje jakékoliv animované dílo, bez ohledu na jeho původ a styl. V zahraničí označuje primárně japonskou animovanou produkci, případně zahraniční produkci v anime stylu.... ...

Sexuální deviace

Sexuální deviace

Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanovené normality, případně sexuálně motivované chování,... Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanovené normality, případně sexuálně motivované chování, které v příslušné kultuře porušuje sociální normu. Deviace je charakterizována fantaziemi, impulzy či praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní či bizarní.... ...

Vybíráme z e-shopu