Incest, sex s dcerou, bratrem, sestrou, rodičem

Incest, sex s dcerou, bratrem, sestrou, rodičem

Incest je sexuální styk mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině kultur tabu a je zakázán. V některých kulturách je zakázán sex pouze s pokrevními příbuznými (sex s dcerou, sourozencem, otcem, matkou), jinde nelze mít sex ani s adoptovanými příbuznými.

Incest je vždy především příznakem závažné rodinné patologie. Většinou dochází k incestu mezi sourozenci, nebo mezi rodičem a potomkem (otec zneužije dceru, syn má sex s matkou). Následky zneužívání v dětství jsou dle psychiatrů a sexuologů dlouhodobé. Děti z incestních rodin s obtížemi navazují vztahy s jinými lidmi.

Na sex s matkou nebo sourozencem zapomeňte

V České republice je sex mezi příbuzným v přímém pokolení (tj. děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče) nebo se sourozencem trestán odnětím svobody až na tři roky.

S incestem souvisí i pojem genetická sexuální přitažlivost (GSA). Tento jev postihuje až polovinu všech sourozenců, kteří jsou vychováváni zvlášť (např. kvůli adopci) a poznají se v dospělosti. Lidé totiž hodnotí tváře podobné té jejich jako více atraktivní. Důsledkem GSA bývá většinou incest.

Incestních styky jsou zakázány zejména z těchto důvodů:

  • souloží mezi příbuznými se významně zvyšuje riziko narození geneticky postiženého dítěte
  • icestní vztahy rodič-potomek vedou k psychické újmě pro dítě

Související témata

Sexuální deviace

Sexuální deviace

Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanované normality, případně sexuálně motivované chování, Celý článek...

Incest - související

Články na téma

Vybíráme ze Sexypedie