Incest, sex s bratrem, sestrou, rodičem

Incest, sex s bratrem, sestrou, rodičem

Incest je sexuální styk mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině kultur tabu a je zakázán. V některých kulturách je zakázán sex pouze s pokrevními příbuznými (sex se sestrou, bratrem, otcem, matkou), jinde nelze mít sex ani s adoptovanými příbuznými.

Incest je vždy především příznakem závažné rodinné patologie. Většinou dochází k incestu mezi sourozenci, nebo mezi rodičem a potomkem (otec zneužije dceru). Následky zneužívání v dětství jsou dle psychiatrů a sexuologů dlouhodobé. Děti z incestních rodin s obtížemi navazují vztahy s jinými lidmi.

S incestem souvisí i pojem genetická sexuální přitažlivost (GSA). Tento jev postihuje až polovinu všech sourozenců, kteří jsou vychováváni zvlášť (např. kvůli adopci) a poznají se v dospělosti. Lidé totiž hodnotí tváře podobné té jejich jako více atraktivní. Důsledkem GSA bývá většinou incest.

Incestních styky jsou zakázány zejména z těchto důvodů:

  • souloží mezi příbuznými se významně zvyšuje riziko narození geneticky postiženého dítěte
  • icestní vztahy rodič-potomek vedou k psychické újmě pro dítě

Související témata

Sexuální deviace

Sexuální deviace

Označení pro takové sexuálně motivované chování, které v příslušné kultuře porušuje sociální normu. Sociální norma je však pojem relativní, a tak se často stává, že se vnímání sexuálních odchylek liší. Mezi sexuální deviace řadíme i podivné a neobvyklé chování (fetišismus, transvestitismus). Nemusí být... Celý článek......