Co je selfbondage, samosvazování?

Selfbondage, samosvazování

Selfbondage je podpůrnou technikou sebeuspokojování pro osoby, které mají v oblibě bondage z pohledu svázáného a nemají k dispozici partnera, který my jim toto ponížení poskytl. Při selfbondage tak jde zejména o to, aby si dotyčný sám vlastními silami nasimuloval klasickou bondage.

Typy selfbondage

Selfbondage by se dala rozdělit na smyslnou, přísnou a kompromisní. Smyslná bondage je hlavně o vzrušení z omezeného pohybu, únik je tedy snadný (např. klíček od pout na dosah ruky, málo utažené uzly). Přísné samosvazování znamená, že únikové prostředky nejsou k dispozici po předem stanovenou dobu (např. klíček v kostce ledu).

U kompromisní self bondage (nouzové) je mechanismus uvolnění okamžitě k dispozici, ale s jeho použitím je spojena určitá cena (je např. v nádobě s chuťově nepříjemnou tekutinou, kterou je nutné vypít, nebo nutnost někoho kotaktovat a vysvětlit mu, co se stalo).

Co všechno se dá využít při selfbondage?

Při samosvazování se využívají nejrůznější svazovací techniky, často i takové, při kterých se člověk spoutá tak, že se uvolní až po překonání předem připravených překážek. Často dochází k využití tzv. časových regulátorů – např. spoutávání ocelovými pouty, kdy je klíček zataven v kostce ledu. Z BDSM pomůcek se dají využít např. pouta, lana, řetězy, bondage pásky.

Jak na bezpečnou self bondage

Samosvazování je jedna z nejnebezpečnějších BDSM technik a při jejím provádění je potřeba mít dopředu velmi dobře promyšlený a vyzkoušený mechanismus uvolnění se ze spoutání. Také si dobře prostudujte bondage pomůcky, které budete používat a nachystejte si něco k nouzovému úniku. Určitě si k sobě nachystejte telefon, abyste si v případě potřeby mohli zavolat někoho na pomoc.

Vyhněte se pomůckám, které omezují dýchání (např. roubíky nebo kukly na hlavu). Do samosvazování se nepouštějte pod vlivem alkoholu nebo drog. K pevným předmětům (nábytek, radiátor, apod.) se nikdy nepřivazujte pevně, mohlo by se stát, že nedosáhnete na únikový předmět.

Selfbondage - svázaná bezmocná dívka

Související zdroje


Související hračky


Související témata

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

Bondage

Bondage

Bondage (česky bondáž nebo také erotické svázání či znehybnění) je jednou z velmi rozšířených technik BDSM. Jejím cílem je zvýšení prožitku ze sexu zejména díky omezování pohybu i smyslů a prožitku z ponížení na straně jedné a dominance na straně druhé.... ...

Bondage hlavy

Bondage hlavy

S tímto pojmem se můžeme setkat ve dvou možných výkladech: svázání hlavy popruhy za použití postroje na hlavu nebo masky... S tímto pojmem se můžeme setkat ve dvou možných výkladech: svázání hlavy popruhy za použití postroje na hlavu nebo masky - může zahrnovat také masku na oči pro omezení zraku nebo roubík do úst pro ponížení a zabránění mluvení, bondage s vlasy, kdy...... ...

Mumifikace

Mumifikace

Mumifikace je jednou z technik BDSM a bondage, která si klade za cíl zabalení submisiva způsobem, který mu nijak neublíží, ale zároveň jej zcela znehybní. K balení lze použít lepicí pásku, latex, prostěradlo, tlusté popruhy nebo provazy, svěrací kazajku apod.... ...

Onanismus

Onanismus

Onanismus je sexuální odchylka, která se projevuje posedlostí po sebeukájení. Jedinec trpící onanismem preferuje masturbaci na úkor pohlavního styku, řídí se větou "nikdo mi to neudělá tak dobře jako já sám".... ...

Provazová bondage

Provazová bondage

Provazová bondage je nejtypičtějším a nejpropracovanějším odvětvím erotického svazování. Jak už název napovídá, využívá výhradně lana. Pouta, řemeny, návleky a další vymoženosti mají určitě své kouzlo, ale jejich použití je až příliš snadné.... ...

Shibari

Shibari

Shibari je starověká forma japonského uměleckého provazového bondage. Je to umění srovnatelné svou tradicí a náročností například s uměním vázání květin (Ikebana), kresbou inkoustem (Sumi-e) nebo čajovými obřady (Chanoyu).... ...

Takate-kote

Takate-kote

Takatekote je část Shibari bondáže a znamená uvázání rukou a trupu. Bývá tak základem bondage, při které je oběť zavěšena. Ruce jsou svázány za zády a lokty ohnuty pod úhlem 90° (jako v box tie). Základní způsob uvázání je postaven na dvou provazech (s výjimkou provazu pro zavěšení).... ...

Závěsná bondage

Závěsná bondage

Závěsná bondage je forma erotického svazování, při němž je svazovaná osoba (sub) svázána a provazy zavěšena tak, aby se země dotýkala jenom částečně nebo vůbec. Patří mezi riskantnější formy bondage. Používají se k ní primárně lana, řetězy a závěsná pouta.... ...

Vybíráme z e-shopu