Dendrofilie, sex se stromy, láska ke stromům

Dendrofilie, sex se stromy, láska ke stromům

Dendrofilie je láska ke stromům. Ta se může projevovat jak úctou ke stromům nebo touhou chránit je a starat se o ně, ale i sexuální přitažlivostí ke stromům a vzrušením.

Dendrofilové jsou sexuálně fascinovaní stromy a keři, případně nad nimi masturbují. Strom je pro ně milostným objektem nahrazujícím člověka. Dendrofila vzrušuje sex se kmenem stromu, větvemi či vhodně tvarovanými kořeny.

Mnoho zdokumentovaných sexuálních styků se stromy má souvislost také s náboženskými obřady nebo rituály. Styk s rostlinami a stromy proto nemusí být vždy motivován sexuální deviací.

Sexuologové se většinou shodují, že jde o přijatelnou úchylku, protože stromy nemají přímé pocity jako zvířata či lidé. Při sexu by dendrofil neměl strom samozřejmě nijak poškodit.


Související témata

Sexuální deviace

Sexuální deviace

Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanovené normality, případně sexuálně motivované chování,... Sexuální deviace označuje takové chování, které vybočuje z hranic stanovené normality, případně sexuálně motivované chování, které v příslušné kultuře porušuje sociální normu. Deviace je charakterizována fantaziemi, impulzy či praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní či bizarní.... ...

Vybíráme z e-shopu