Rape, Znásilnění

Rape, Znásilnění

Rape, neboli česky znásilnění, je sexuální akt, provozovaný člověkem bez souhlasu druhé osoby, na které je prováděn. Jde samozřejmě o trestný čin, jehož skutkovou podstatu plně popisuje § 185 trestního zákoníku České republiky.

Původ anglického slova rape nalezneme v latinském rapere, což v překladu znamená „chopit se“, nebo „získat silou“. Původně mělo slovo širší význam a v historii znamenalo mimo jiné také zajmutí osoby za účelem zotročení. I dnes najdeme pro slovo rape jiný, než sexuální kontext. Například ničení životního prostředí je anglicky označováno jako „raping the earth“. V češtině má však slovo znásilnit jeden hlavní význam, a to ten sexuální.

Skutková podstata znásilnění v historii a dnes

Nicméně ani sexuální podstata slova znásilnění nebyla v historii vždy stejná. Po většinu historie nebyl například nucený sex v manželství vůbec považován za trestný, ba dokonce ani za čin znásilnění. Až moderní kriminalistika změnila na tuto záležitost pohled a rovněž přestala nazývat znásilněním pouze nucený pohlavní styk, ale zařadila do této kategorie také nucený anální styk a několik dalších forem sexuálního násilí (mimo jiné například také jakoukoliv nucenou formu orálního sexu).

Znásilnění muže ženou
Znásilnění muže ženou

Znásilnění je i dnes stále obklopeno celou řadou společenských mýtů a polopravd, které jednak podporují jeho výskyt a zároveň snižují ochotu obětí tento násilný akt oznámit. Historicky byly oběťmi znásilnění přirozeně častěji ženy, i když například v Antice by se o tom vzhledem ke značně rozšířené homosexualitě a bisexualitě dalo polemizovat.

Tento historický předpoklad přetrval a i dnes stále ve společnosti panuje většinový názor o tom, že znásilnění je zpravidla vždy prováděno mužem na ženě. Situace je však ve skutečnosti jiná a oběťmi znásilnění se stávají často také muži. V této souvislosti je zajímavé zmínit, že až do roku 2001 byl u nás trestný čin znásilnění klasifikován pouze jako nucený pohlavní styk muže na ženě. Veškeré ostatní případy byly klasifikovány pouze jako omezování osobní svobody.

Znásilnění jako součást fantazií

Kromě znásilnění jakožto trestného činu je naprosto přirozené, že celá řada lidí má jako součást sexuálních představ fantazii, ve které se jich někdo zmocní. Někdy jsou fantazie o znásilnění mylně vykládány, jako jasný příznak toho, že má daná osoba sklony provést reálné znásilnění. Takové názory však byly mnohokrát vyvráceny a i když je pravdou, že narušení lidé se sklony k sexuálnímu násilí mají rovněž akt znásilnění často ve svých představách, je úplně normální, když o něm fantazírují psychicky zdraví lidé.

  • K reálným činům sexuálního násilí mnohem častěji přistupují lidé, kteří představy obsahující znásilnění či sadismus vůbec nemají, a tak si svůj chtíč musí vybít doopravdy. Naproti tomu psychicky stabilní lidé i přes své fantazie nikdy doopravdy netouží po tom, aby je někdo cizí znásilnil.

Roleplay

Rape jako součást role play
Rape jako součást role play

Běžnou součástí ozvláštňování partnerského sexuálního života je roleplay. Jde o hraní rolí v předem dohodnutém scénáři, který teoreticky nemá žádné konkrétní hranice a jeho náplň závisí na kreativitě obou partnerů. A právě znásilnění, nebo navození pocitu sexuálního násilí a odevzdání/zmocnění se patří k naprosto standardním praktikám při roleplay. Dalo by se říci, že jde o součást dominantně-submisivních praktik, avšak s tím rozdílem, že při snaze o navození scénáře znásilnění pramení hlavní sexuální vzrušení z přijetí skutečnosti, že onu druhou osobu, kterou partner znásilňuje, nebo která jej znásilňuje, vůbec nezná.

  • Jako při každé roleplay samozřejmě musí být splněno několik základních pravidel, a to především souhlas všech zúčastněných se scénářem a volba záchranného hesla (safeword) pro případ, že se někomu přestane vývoj sexuální hry líbit.

Mýty spojené se znásilněním

I v dnešní době bohužel stále existuje celá řada mýtů a výmluv, kterými se pachatelé, páchající sexuální násilí, často snaží zbavit odpovědnosti za své chování.

Jedním z nejčastějších mylných předpokladů je domněnka, že se oběti po nějaké době začne sex líbit. U drtivé většiny všech lidí je přinejmenším ve střízlivém stavu sexuální akt otázkou volby, kde existují odpovědi ano a ne, které je bezpodmínečně nutné vždy respektovat. Ať jsou sexuální fantazie jakékoliv, opravdové znásilnění nemá nic společného se sexem ani sexuálním vzrušením. Jde o čistý akt násilí a ponížení, jehož nevyhnutelným následkem bývá psychické trauma, které může vést až k tzv. genitálnímu strachu, tedy fobii z pohlavního styku.

Znásilnění se oběti NIKDY nelíbí
Znásilnění se oběti NIKDY nelíbí

Rovněž není v žádném případě možné vymlouvat se na skutečnost, že oběť sexuálního násilníka sváděla například vyzývavým oblečením, nebo že si nemohl nijak pomoci. Od každé dospělé a trestně odpovědné osoby se očekává dostatečná vyzrálost, stejně jako schopnost kontrolovat své základní pudy, a to včetně těch sexuálních.

Dnešní párty život mladých lidí poskytuje sexuálním agresorům šanci svou vyhlídnutou oběť otupit pomocí drog, či alkoholu, aby ztratila zábrany, nebo z jiného důvodu (spánek) nemohla jakkoliv se sexuálním aktem nesouhlasit. Některá sedativa zároveň způsobují výpadky paměti a mohou znemožnit identifikaci pachatele, či vzpomínky na samotný akt znásilnění. I zde je ovšem nutné dodat, že za všech okolností jde veškerá vina opět na hlavu agresora, neboť záměrně využil změněného stavu vědomí oběti.


Související hračky


Související témata

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření... Celý článek...

Blackmail

Blackmail

Anglické slovo blackmail lze doslovně do češtiny přeložit jako vydírání. Celý článek...

Genitální strach

Genitální strach

Genitální strach neboli strach z pohlavního styku se často vyskytuje u osob, jež byly vychovávány až příliš puritánsky. Celý článek...

Hraní rolí

Hraní rolí

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem... Celý článek...

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera. Celý článek...