Bezpečné slovo, safeword

Bezpečné slovo, safeword

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření toho, že právě probíhající situace jim není příjemná. Bezpečné slovo většinou používá submisivnější z dvojice v případech, kdy jednání dominantního partnera přesáhne nějakou fyzickou, psychickou nebo emocionální hranici. V některých předem dohodnutých situacích může vyřčení bezpečného slova zastavit probíhající scénu úplně. Potom se účastníci domluví, zda chtějí v aktu pokračovat a za jakých podmínek.

Na bezpečném slově se všichni účastníci aktu dohodnou vždy předem. Mnoho organizovaných BDSM skupinmají domluvená bezpečná slova dlouho dopředu a používají tatáž slova při každém setkání.

Význam bezpečného slova

Nejčastěji volená bezpečná slova podle kanadského průzkumu z roku 2011
Nejčastěji volená bezpečná slova podle kanadského průzkumu z roku 2011 (zdroj: the Scope)

Prostřednictvím bezpečného slova má submisivní účastník drsné milostné hry možnost jasně vyjádřit, že už v nepříjmené praktice nechce dál pokračovat. V průběhu hraní nějaké předem domluvené scény mají běžná slova vyjadřující nevoli jako jsou "ne" nebo "stop" posunutý význam.

Bezpečné slovo by tedy mělo být takové, které v kontextu dané situace nemá žádný význam nebo nedává smysl, mělo by jít o slovo, které by za běžných okolností v průběhu aktu žádný z jeho účastníků nevyslovil.

Nejčastěji užívaná bezpečná slova

V anglosaských zemích patří mezi nejčastěji volené bezpečné slovo přímo "bezpečné slovo", tedy anglicky "safeword". Velmi oblíbené a hojně používané jsou také barvy semaforu. Červená (red) znamená okamžité ukončení scény, oranžová (v anglosaských zemích je na semaforu žlutá - yellow) znamená, že něco není v pořádku, ale ještě není potřeba celou scénu ukončovat. Zelená (green) pak značí bezproblémový průběh, nebo pobídku, aby dominantní partner ještě přitvrdil.

Občas bezpečné slovo vlastně nemusí být vůbec slovo. Hlavně v případech, kdy submisivnější z dvojice nemůže z nejrůznějších důvodů mluvit, například pokud má v ústech roubík, jsou často bezpečná slova nahrazována gesty. Vyřčení bezpečného slova pak může být suplováno například upuštěním nějakého předmětu na zem, zazvoněním na připravený zvoneček nebo stiskem ruky nějakým specifickým způsobem.

Související odkazy


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka). Ten je někdy omezen pouze na dobu trvání BDSM hrátek, někdy přerůstá do běžného života. Otrok je svému Pánu podřízen neustále a ve všem. Podřízenost/nadřazenost nemusí vždy souviset... Celý článek......

Ageplay

Ageplay

Dudlík z e-bay Ageplay spadá do technik hraní rolí nebo i BDSM praktik a vyznačuje se tím, že jeden z partnerů se vydává za dítě, nemluvně, školáka nebo až adolescenta. Samozřejmě jde o hraní rolí dominanta a submisiva (D/s). Dominant je učitelem, rodičem, lékařem a podobně. Subka může například zaujmout... Celý článek......

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Patří zde praktiky postavené na podřízenosti/nadřazenosti, ponížení, omezování pohybu a smyslů, různé úrovně fyzického násilí až sadismu. Hlavní... Celý článek......

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např. orálním stykem ze strany svého... Celý článek......

Edgeplay

Edgeplay

Edgeplay (někdy psáno také s mezerou edge play) je souhrný název pro všechny sexuální hrátky, které jsou na hranici tradičního SSC, čili safe, sane and consensual (bezpečného, ohleduplného a domluveného) sexu. Pro většinu lidí je tento druh erotických hrátek již neakceptovatelný a nebezpečný. Je samozřejmostí,... Celý článek......

Erotická asfyxie

Erotická asfyxie

Erotická asfyxie je sexuální praktika, při které dochází k záměrnému zamezení přívodu vzduchu do plic při dušení, a krve do mozku, pokud dochází i ke škrcení. Tato praktika může být provozována i samostatně jako součást masturbačního postupu, nazývá se potom koczwarismus či autoerotická asfyxie (zkratka... Celý článek......

Hraní rolí

Hraní rolí

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem nějakým způsobem vzrušující. Hraní rolí může být pouho předehrou sexuálního aktu, nebo jej provázet až k samotnému jeho vyvrcholení. Mezi nejoblíbenější scénáře patří například... Celý článek......

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Tuto praktiku provádí partneři po domluvě. Erotické ponížení může být součástí sexuálního otroctví a nadvlády jednoho partnera. Ponížení je velmi subjektivní záležitost a existuje mnoho možností, jak jej dosáhnout,... Celý článek......

M/s vztah

M/s vztah

M/s je označení dominantně-submisivního BDSM vztahu. Je to zkratka dvou slov – Master nebo Mistress a slave: Master je dominantní muž, v češtině se používá označení Pán. Mistress je dominantní žena, v překladu Paní nebo Madam. slave je submisivní partner, v překladu otrok. Zkratka M/s se do češtiny... Celý článek......

Rape

Rape

Rape, neboli česky znásilnění, je sexuální akt, provozovaný člověkem bez souhlasu druhé osoby, na které je prováděn. Jde samozřejmě o trestný čin, jehož skutkovou podstatu plně popisuje § 185 trestního zákoníku České republiky. Původ anglického slova rape nalezneme v latinském rapere, což v překladu... Celý článek......

Spanking

Spanking

Spanking je pojmenování praktiky, při které je prováděn výprask za účelem erotického vzrušení. Tato technika je zařazována do BDSM praktik (zejména sadomasochismus), ačkoliv někteří její vyznavači se mezi zástupce BDSM nehlásí. Cílem spankingu je zvýšení erotického vzrušení, které pramení zejména z... Celý článek......

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou. (Viz také hraní rolí.) Switching se může vyskytovat ve vztazích, kde oba partneři preferují stejnou orientaci - buď podřízenost nebo nadřazenost a takto si to vzájemně vynahrazují nebo je to prostě a jednoduše prostředek... Celý článek......