Bezpečné slovo, safeword

Bezpečné slovo, safeword

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření toho, že právě probíhající situace jim není příjemná. Bezpečné slovo většinou používá submisivnější z dvojice v případech, kdy jednání dominantního partnera přesáhne nějakou fyzickou, psychickou nebo emocionální hranici. V některých předem dohodnutých situacích může vyřčení bezpečného slova zastavit probíhající scénu úplně. Potom se účastníci domluví, zda chtějí v aktu pokračovat a za jakých podmínek.

Na bezpečném slově se všichni účastníci aktu dohodnou vždy předem. Mnoho organizovaných BDSM skupinmají domluvená bezpečná slova dlouho dopředu a používají tatáž slova při každém setkání.

Význam bezpečného slova

Nejčastěji volená bezpečná slova podle kanadského průzkumu z roku 2011
Nejčastěji volená bezpečná slova podle kanadského průzkumu z roku 2011 (zdroj: the Scope)

Prostřednictvím bezpečného slova má submisivní účastník drsné milostné hry možnost jasně vyjádřit, že už v nepříjmené praktice nechce dál pokračovat. V průběhu hraní nějaké předem domluvené scény mají běžná slova vyjadřující nevoli jako jsou "ne" nebo "stop" posunutý význam.

Bezpečné slovo by tedy mělo být takové, které v kontextu dané situace nemá žádný význam nebo nedává smysl, mělo by jít o slovo, které by za běžných okolností v průběhu aktu žádný z jeho účastníků nevyslovil.

Nejčastěji užívaná bezpečná slova

V anglosaských zemích patří mezi nejčastěji volené bezpečné slovo přímo "bezpečné slovo", tedy anglicky "safeword". Velmi oblíbené a hojně používané jsou také barvy semaforu. Červená (red) znamená okamžité ukončení scény, oranžová (v anglosaských zemích je na semaforu žlutá - yellow) znamená, že něco není v pořádku, ale ještě není potřeba celou scénu ukončovat. Zelená (green) pak značí bezproblémový průběh, nebo pobídku, aby dominantní partner ještě přitvrdil.

Občas bezpečné slovo vlastně nemusí být vůbec slovo. Hlavně v případech, kdy submisivnější z dvojice nemůže z nejrůznějších důvodů mluvit, například pokud má v ústech roubík, jsou často bezpečná slova nahrazována gesty. Vyřčení bezpečného slova pak může být suplováno například upuštěním nějakého předmětu na zem, zazvoněním na připravený zvoneček nebo stiskem ruky nějakým specifickým způsobem.

Související odkazy


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).

Ageplay

Ageplay

Dudlík z e-bay Ageplay spadá do technik hraní rolí nebo i BDSM praktik a vyznačuje se tím, že jeden z partnerů se vydává za dítě, nemluvně, školáka nebo až adolescenta.

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s).

DDLG

DDLG

DD/LG je zkratka anglického daddy dom / little girl, což v překladu znamená „tatínek dom / malá holčička“. Je to forma ageplay, roleplayingu a BDSM vztahu.

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.

Edgeplay

Edgeplay

Edgeplay (někdy psáno také s mezerou edge play) je souhrný název pro všechny sexuální hrátky, které jsou na hranici tradičního...

Erotická asfyxie

Erotická asfyxie

Erotická asfyxie je sexuální praktika, při které dochází k záměrnému zamezení přívodu vzduchu do plic při dušení, a krve do mozku, pokud dochází i ke škrcení.

Hraní rolí

Hraní rolí

Hraní rolí je sexuální praktika spočívající v předstírání nejrůznějších postav a předvádění scén, které jsou pro účastníkem nějakým způsobem vzrušující.

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Tuto praktiku provádí partneři po domluvě.

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu.

POT

POT

POT je zkratka anglického Post Orgasm Torture, což doslova znamená mučení po orgasmu. Jedná se tedy o druh erotického mučení (BDSM praktiku).

Rape

Rape

Rape, neboli česky znásilnění, je sexuální akt provozovaný člověkem bez souhlasu druhé osoby, na které je prováděn.

Spanking

Spanking

Spanking je praktika, při které je prováděn výprask za účelem erotického vzrušení.

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou (viz také hraní rolí).

Vybíráme z e-shopu