Co je edgeplay, hry na hraně?

Edgeplay, hry na hraně

Edgeplay (někdy psáno také s mezerou edge play) je souhrný název pro všechny sexuální hrátky, které jsou na hranici tradičního SSC, čili safe, sane and consensual (bezpečného, ohleduplného a domluveného) sexu. Pro většinu lidí je tento druh erotických hrátek již neakceptovatelný a nebezpečný. Je samozřejmostí, že provádění edgeplay her se neobejde bez důkladné přípravy, vzájemné dokonalé znalosti a důvěry mezi oběma partnery a také nutných bezpečnostních opatření.

Co zahrnují edge plays

 • Praktiky, které nějakým způsobem ubližují


  Jen dejte bacha, ať mu ho úplně neodvaříte
  Jen dejte bacha, ať mu ho úplně neodvaříte

  Vážné nebezpečí týkající se následků na zdraví nebo dokonce smrti – cejchování, pohrávání si s dechem, hry s různými zbraněmi, nožem apod.

  Zvýšené riziko šíření onemocnění – pořezání, bloodplay hry s krví (např. i menstruační).

  Vyhrocené psychologické hry – některé extrémní formy ponižování, incest.

  Socialní tabu – může to být ageplay (psychologicky připomínající pedofilii), rasově motivované drsňárny.

  Kontroverzní témata – totální přenechání svéprávnosti, anonymní únos a znásinění, zoofilie.

  Hry s ohněm až k popálenínám, např. pálení zapálenou cigaterou o kůži.

 • Hrátky s předměty, které obsahují nějakou hranu (edge)

  Mučící praktiky používající nůž, dýku, meč, střepy skla nebo cokoliv ostrého.

 • Vše, co je za hranicí pro kohokoliv ze zúčastněných

  Vnímání všeh her je vždy silně subjektivní. Proto to, co je pro jednoho v pohodě akceptovatelné, je pro jiného již za hranicí. Ve značné míře jde také o zkušenosti. Takže i vaše hry mohou být edgeplay, pokud se pouštíte někam, kde to neznáte.

Jak rozpoznat hraní na hraně a na co si dát pozor

Některé techniky jsou již samy o sobě jednoznačně na hraně, například pohrávání si s nožem, zoofilie atd. Pak jsou ale praktiky a hrátky, které zpočátku vypadají nevinně, ale mohou velmi rychle sklouznout až k hranici únosnosti a bezpečnosti. Zvláště v těchto případech nezapoměňte používat bezpečné slovo (safeword).

nastíníme vám zde několik možných scénářů her, které jsou už na hraně. Na co byste si měli dát při svých hrách pozor?


Než ji opustíte, ujistěte se, že dýchá
Než ji opustíte, ujistěte se, že dýchá
 • Na začátku lehké přiškrcení, postupně více přidáváte na tlaku a v případě, že subíkovi nasadíte roubík, tak se ani nemusíte dozvědět, že už opravdu nedýchá.
 • Rozhodnete se strávit večer ve městě a v restauraci naostro, dívka v minisukni. Na první pohled vzrušující nápad, na ten druhý velice riskantní, neboť si vlastně holým zadkem sedá na veřejná prostranství a riskuje infekce a s nimi spojené zdravotní komplikace.
 • Pokud se ji rozhodnete svázat, nasadit jí roubík a na chvíli ji za trest nechat zavřenou v komoře, zkontrolujte nejprve, jestli opravdu dobře dýchá. Podobně nemezpečná je mumifikace i když zabaleného pertnera neopouštíte.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

Belonefilie

Belonefilie

Belonefilie je fetiš, který je vcelku nebezpečný, protože člověka trpícího touto sexuální odchylkou vzrušují ostré hroty... Belonefilie je fetiš, který je vcelku nebezpečný, protože člověka trpícího touto sexuální odchylkou vzrušují ostré hroty a hrany, například špendlíků, jehel, žiletek či skla, nebo různé druhy piercingů.... ...

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření... Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření toho, že právě probíhající situace jim není příjemná.... ...

Erotická asfyxie

Erotická asfyxie

Erotická asfyxie (také asfixace) je sexuální praktika, při které dochází k záměrnému zamezení přívodu vzduchu do plic a krve do mozku pomocí škrcení a dušení. ... ...

Fear Play

Fear Play

Fear Play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach. Jako součást BDSM je považován za edge play (rizikovou praktiku). Když se člověk bojí, do těla se mu začne uvolňovat adrenalin.... ...

Fire play

Fire play

Fire play neboli hra s ohněm je sadomasochistická technika, při které je oheň aplikován na kůži za účelem zvýšení sexuálního vzrušení. Považuje se za jednu z forem edgeplay, tedy hry na hraně. Subka pečená na roštu. Oheň můžete k tělu pouze přiblížit...... ...

Knife play

Knife play

Knife play – v překladu z angličtiny hra s nožem – zahrnuje sexuální hrátky s jakoukoli čepelí – noži, dýkami, meči, potažmo žiletkami. ... ...

Mindfuck

Mindfuck

Mindfuck (v doslovném překladu „ojebání mysli“) je prožitek psychologické manipulace. ... ...

RACK - riskantní BDSM

RACK - riskantní BDSM

RACK neboli risk aware consensual kink je fráze používaná v BDSM komunitě k vyjádření filozofie či postoje k provádění sexu. ... ...

Skarifikace

Skarifikace

Skarifikace čili jizvení je prastarý způsob zdobení lidské kůže. Označuje větší škálu různorodých metod, jimiž jdou způsobit jizvy na lidském těle. Skarifikace je často součástí rituálů, uměleckým zdobením těla, ale může to být i BDSM hra či znak romantického závazku.... ...

SSC - bezpečné BDSM

SSC - bezpečné BDSM

SSC je zkratka fráze safe, sane and consensual a je označením pro bezpečné provádění BDSM a bondage technik. Doslova znamená bezpečně, rozumně a po vzájemné dohodě. Není to konkrétní technika nebo aktivita, ale označení přístupu k provádění sexu.... ...

Tortura

Tortura

Tortura (neboli mučení) je BDSM praktika, při níž top způsobuje masochisticky založenému bottomovi nějakou formu cílené, plánované bolesti. Cílem tortury v BDSM není člověka vyslýchat nebo mučit, ale způsobit mu „příjemnou“ bolest.... ...

Vybíráme z e-shopu