RACK - riskantní BDSM, risk-aware consensual kink

RACK - riskantní BDSM, risk-aware consensual kink

RACK neboli risk aware consensual kink je fráze používaná v BDSM komunitě k vyjádření filozofie či postoje k provádění sexu. Nejedná se o žádnou konkrétní techniku, pouze o přístup k provádění různých aktivit - přestože hrozí nějaké potenciální riziko, o kterém oba ví, jdou do toho (většinou se jedná o hry na hraně, tzv. edgeplay).

RACK filozofie vychází z toho, že některé kink aktivity, které jsou mezi partnery dohodnuty, nemusí být ze své podstaty bezpečné. Nebo jsou sice považovány za "normální", ale obsahují aspekty nějakého risku. Někdy je právě riskantnost to, co dělá aktivitu atraktivní.

Co vyjadřuje zkratka RACK?

Nejlépe tento pojem vysvětluje popis jednotlivých slov jeho názvu, které se vztahují k tomu, jak partneři pojmou danou sexuální praktiku:

  • RISK – dotyčná aktivita připouští potenciální riziko, které může být v legálnosti, morálnosti, fyzickém provedení či mentálním aspektu,
  • AWARE – oba partneři jsou velmi dobře seznámeni s charakteristikou aktivity a jejími možnými riziky,
  • CONSENSUAL – s vědomím podstaty aktivity a jejich rizik oba partneři souhlasí s jejím provedením,
  • KINK – aktivita je za hranicí vanilkového světa (klasického sexu).

Ti, kteří holdují tomuto provádění sexu, si musí být vědomi zejména hranic zákona. Důsledky a výsledky takto prováděných aktivit jsou totiž vnímány velmi individuálně. A individuální výklad je právě to, co rozděluje provádění činností na bezproblémové či již riskantní.

Každý má jiné zkušenosti, jiné hranice a jiné vnímání toho, co je ještě normální a co je pro něj již rizikové. Proto je velmi důležité, aby spolu partneři komunikovali o svých představách, hodnotách a vnímání rizikovosti.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

Belonefilie

Belonefilie

Belonefilie je fetiš, který je vcelku nebezpečný, protože člověka trpícího touto sexuální odchylkou vzrušují ostré hroty... Belonefilie je fetiš, který je vcelku nebezpečný, protože člověka trpícího touto sexuální odchylkou vzrušují ostré hroty a hrany, například špendlíků, jehel, žiletek či skla, nebo různé druhy piercingů.... ...

Edgeplay

Edgeplay

Edgeplay (někdy psáno také s mezerou edge play) je souhrný název pro všechny sexuální hrátky, které jsou na hranici tradičního... Edgeplay (někdy psáno také s mezerou edge play) je souhrný název pro všechny sexuální hrátky, které jsou na hranici tradičního SSC, čili safe, sane and consensual (bezpečného, ohleduplného a domluveného) sexu. Pro většinu lidí je tento druh erotických hrátek již neakceptovatelný a nebezpečný.... ...

Erotická asfyxie

Erotická asfyxie

Erotická asfyxie (také asfixace) je sexuální praktika, při které dochází k záměrnému zamezení přívodu vzduchu do plic a krve do mozku pomocí škrcení a dušení. ... ...

Kink, kinkster

Kink, kinkster

Kink je pojem v sexuální terminologii používaný pro nekonvenční sexuální praktiky, jako je například bondage, dominance a... Kink je pojem v sexuální terminologii používaný pro nekonvenční sexuální praktiky, jako je například bondage, dominance a submise, sadomasochismus, BDSM, sexuální fetišismus atd. – obecně vzato vše nad rámec tzv. vanilkového sexu.... ...

Mindfuck

Mindfuck

Mindfuck (v doslovném překladu „ojebání mysli“) je prožitek psychologické manipulace. ... ...

Rigger

Rigger

Rigger - riggerka je označení pro člověka, který se dlouhodobě a aktivně věnuje bondáži, ať už v rámci BDSM, nebo jako umění typu kinbaku či shibari. ... ...

Sexuální praktiky

Sexuální praktiky

Informace o běžných i neobvyklých sexuálních praktikách. Najdete zde možné způsoby praktik při souloži, orálním, análním sexu a při masturbaci. Vysvětleny jsou i výrazy z oblasti pornografie a z oblasti BDSM.... ...

SSC - bezpečné BDSM

SSC - bezpečné BDSM

SSC je zkratka fráze safe, sane and consensual a je označením pro bezpečné provádění BDSM a bondage technik. Doslova znamená bezpečně, rozumně a po vzájemné dohodě. Není to konkrétní technika nebo aktivita, ale označení přístupu k provádění sexu.... ...

Tortura

Tortura

Tortura (neboli mučení) je BDSM praktika, při níž top způsobuje masochisticky založenému bottomovi nějakou formu cílené, plánované bolesti. Cílem tortury v BDSM není člověka vyslýchat nebo mučit, ale způsobit mu „příjemnou“ bolest.... ...

Tortura nosu

Tortura nosu

Tortura nosu je tradiční japonská forma bondage, při níž je do nosu suba zaveden nosní hák. Úroveň bolesti se liší podle toho, jak moc se za hák zatáhne, bolest je ale spíše nižší (jinak by mohlo dojít ke zranění suba) a je spíše spojena s intenzivním pocitem ponížení.... ...

Vanilkový sex

Vanilkový sex

Termín vanilkový sex je používán sexuálními menšinami a subkulturami jako označení běžného konvenčního sexuální styku. Každá subkura vanilkovým sexem označuje trošku něco jiného.... ...

Vybíráme z e-shopu