Fear Play, hra na strach, Terror Play

Fear Play, hra na strach, Terror Play

Fear play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach. Jako součást BDSM je považován za edge play (rizikovou praktiku).

Když se člověk bojí, do těla se mu začne uvolňovat adrenalin. Jeho smysly se zbystří a jedinec všechno prožívá citlivěji. Hranice, kdy strach ještě stimuluje a kdy vzrušení jenom zabíjí, je ale velice tenká.

Způsoby vyvolání strachu

K vyvolání strachu vám stačí maketa zbraně
K vyvolání strachu vám stačí maketa zbraně

Strach může být vyvolán fyzicky, psychicky nebo kombinací obojího. Protože se každý bojí něčeho jiného, může mít praktika nesčetně mnoho podob.

Dom může sub opustit v nepřátelském prostředí, může ho ponížit nebo třeba unést. Může využít různých čepelí, kterými rozpáře oblečení, bude přejíždět po těle a škrabat na kůži, nebo dokonce řízne (knife play), atd.

Kde leží hranice vzrušujícího strachu?

Někdo se bojí bolesti, někoho děsí spíše bezmoc
Někdo se bojí bolesti, někoho děsí spíše bezmoc

Michelle Fegatofi, bloggerka praktikující BDSM, definovala rozdíl mezi správným a špatným strachem.

Ve vztahu dom/sub je strach obvyklý. Sub by měl mít strach z „trestu“ ze strany dom, a to jak z fyzického, tak emocionálního. Takový strach je v pořádku.

Pokud se ale sub bojí, že mu dom vážně ublíží, nebo dokonce ohrozí jeho život, potom už strach překračuje únosnou hranici.

Pokud sub udělá „něco špatného“, je si toho vědom a očekává trest, je všechno v pořádku. Jestli je ale permanentně ve stresu a bojí se, jestli něco neprovedl, je už hranice překročena.

Jak Michelle zdůrazňuje, i ve vztahu master/slave by měl dom svoji sub respektovat. 

Související odkazy


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).... Celý článek...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.... Celý článek...

Edgeplay

Edgeplay

Edgeplay (někdy psáno také s mezerou edge play) je souhrný název pro všechny sexuální hrátky, které jsou na hranici tradičního... Celý článek...

Knife play

Knife play

Knife play – v překladu z angličtiny hra s nožem – zahrnuje sexuální hrátky s jakoukoli čepelí – noži, dýkami, meči, potažmo... Celý článek...

M/s vztah

M/s vztah

M/s je označení dominantně-submisivního BDSM vztahu. Celý článek...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Celý článek...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus je sexuální odchylka se sadistickými a masochistickými sklony. Celý článek...

Sensual Play

Sensual Play

Sensual Play čili hra se smysly zahrnuje celou řadu sexuálních praktik, které nějakým způsobem dráždí a vzrušují specifické... Celý článek...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní. V... Celý článek...

Submisivita

Submisivita

Submisiv je primárně vzrušován podřízeností svému dominantnímu protějšku, vzrušuje jej být dominantem trestán a ponižován.... Celý článek...