Fear Play, hra na strach, Terror Play

Fear Play, hra na strach, Terror Play

Fear Play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach. Jako součást BDSM je považován za edge play (rizikovou praktiku).

Když se člověk bojí, do těla se mu začne uvolňovat adrenalin. Jeho smysly se zbystří a jedinec všechno prožívá citlivěji. Dalším důvodem, proč podstupovat hru na strach, je blažený a povznášející pocit úlevy, který přichází po odeznění strachu, a prohlubování vztahu mezi dominantem a jeho subem.

Hranice, kdy strach ještě stimuluje a kdy vzrušení jenom zabíjí, je ale velice tenká.

Způsoby vyvolání strachu

K vyvolání strachu vám stačí maketa zbraně
K vyvolání strachu vám stačí maketa zbraně

Strach může být vyvolán fyzicky, psychicky nebo kombinací obojího. Protože se každý bojí něčeho jiného, může mít praktika nesčetně mnoho podob.

Dom může suba opustit v nepřátelském prostředí, může ho ponížit nebo třeba unést. Může využít různých čepelí, kterými rozpáře oblečení, bude přejíždět po těle a škrabat na kůži, nebo dokonce řízne (knife play), atd.

Kde leží hranice vzrušujícího strachu?

Někdo se bojí bolesti, někoho děsí spíše bezmoc
Někdo se bojí bolesti, někoho děsí spíše bezmoc

Michelle Fegatofi, bloggerka praktikující BDSM, definovala rozdíl mezi správným a špatným strachem.

Ve vztahu dom/sub je strach obvyklý. Sub by měl mít strach z „trestu“ ze strany doma, a to jak z fyzického, tak emocionálního. Takový strach je v pořádku.

Pokud se ale sub bojí, že mu dom vážně ublíží, nebo dokonce ohrozí jeho život, potom už strach překračuje únosnou hranici.

Pokud sub udělá „něco špatného“, je si toho vědom a očekává trest, je všechno v pořádku. Jestli je ale permanentně ve stresu a bojí se, jestli něco neprovedl, je už hranice překročena.

Jak Michelle zdůrazňuje, i ve vztahu master/slave by měl dom svoji sub respektovat.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka). Ten je někdy omezen pouze na dobu trvání BDSM hrátek, ve vztahu 24/7 však přerůstá do běžného života. Otrok je svému Pánu podřízen neustále a ve všem.... ...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např.... ...

Edgeplay

Edgeplay

Edgeplay (někdy psáno také s mezerou edge play) je souhrný název pro všechny sexuální hrátky, které jsou na hranici tradičního... Edgeplay (někdy psáno také s mezerou edge play) je souhrný název pro všechny sexuální hrátky, které jsou na hranici tradičního SSC, čili safe, sane and consensual (bezpečného, ohleduplného a domluveného) sexu. Pro většinu lidí je tento druh erotických hrátek již neakceptovatelný a nebezpečný.... ...

Knife play

Knife play

Knife play – v překladu z angličtiny hra s nožem – zahrnuje sexuální hrátky s jakoukoli čepelí – noži, dýkami, meči, potažmo žiletkami. ... ...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo párty a plní definované krátkodobé úkoly. M/s vztah bývá trvalejšího rázu.... ...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Pán může být někdy použito i jako pojmenování Dominanta v D/s vztahu.... ...

Mindfuck

Mindfuck

Mindfuck (v doslovném překladu „ojebání mysli“) je prožitek psychologické manipulace. ... ...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus (zkráceně sadomaso či sado maso) je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu. V podstatě se jedná o praktiky, které obvykle spadají pod BDSM (BD - bondage, disciplína, DS - dominance, submisivita, SM - sadismus, masochismus).... ...

Sensual Play

Sensual Play

Sensual Play čili hra se smysly zahrnuje celou řadu sexuálních praktik, které nějakým způsobem dráždí a vzrušují specifické smysly. Její součástí dokonce nemusí být ani sex samotný – jedná se jenom o formu vzrušení partnera.... ...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní.   V angličtině je pro obě pohlaví jediný výraz slave, v češtině můžeme rozlišovat otrok a otrokyně.... ...

Submisivita

Submisivita

Submisivita je sklon zaujímat podřízenou pozici v sociální hiearchii. Submisiv je ochotný podřizovat se tomu, kdo je dominantní, poslouchá jeho příkazy, nechává na něm rozhodnutí a snaží se mu ve všem vyhovět.... ...

Vybíráme z e-shopu