Dominant v BDSM vztazích

Dominant v BDSM vztazích

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Použití síly může mít několik významů a způsobů použití – psychicky, fyzicky, mentálně, finančně apod. Dominant uplatňuje svou nadvládu při různých hrách, bondage, sadismu, drezůře k disciplíně apod.

Jako známka respektu a povýšení, bývá Dominant vždy psán s velkým "D". Stejně tak v dominantně-submisivním vztahu se označuje velkým písmenem D/s (oproti tomu submisive je vždy s malým "s").

Jednotliví Dominanti se odlišují tím, jak vážně přistupují k celému procesu nadvlády, přijetí zodpovědnosti a síly.


Děvko!
Děvko!

Termín Dominant může být zaměňován se zkráceným synonymem dom, zejména v angličtině. Někteří lidé však tento pojem chápou poněkud šířeji a v jejich pojetí Dominant může znamenat také topDom/DommeMaster/Owner.

Chování Dominantů

Dominant rád ovládá submisivního partnera. Motivace pro ovládání partnera jsou ukryty zejména v zálibě demonstrace síly a nadvlády, vlastnění jiné osoby a bytí objektem lásky, uctívání.

Dominantní chování může být pro Dominanta příležitostí, kdy si může užít náklonnost svého partnera. Dominanti, kteří mají rádi, když jim partner slouží a posluhuje, mají takto v D/s vztahu k dispozici oddaný lidský zdroj pro plnění svý tužeb a úkolů.

Našla by se spousta dalších motivů k aplikování dominance, které zahrnují kromě uplatnění síly také například působení utrpení ostatním nebo vzrušení z riskantních činností.

Koukněte také na ostatní role v BDSM v článku Pojmy podřízenosti a nadřazenosti v BDSM.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).... Celý článek...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou. Celý článek...

Dom

Dom

Dom je zkrácená varze pojmu Dominant. Celý článek...

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu. Celý článek...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.... Celý článek...

Femdom

Femdom

Femdom je zkratkou dvou slov – female domination a označuje ženu, která je dominantní v dominantně-submisivním vztahu. Celý článek...

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Celý článek...

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)... Celý článek...

Lesdom

Lesdom

Lesdom je zkratkou dvou slov – lesbian domination a označuje ženu, která je dominantní v dominantně-submisivním vztahu, kdy... Celý článek...

Lidský záchod

Lidský záchod

BDSM technika lidského záchodu je praktikou extrémně ponižující a dost nechutnou. Celý článek...

M/s vztah

M/s vztah

M/s je označení dominantně-submisivního BDSM vztahu. Celý článek...

Maledom

Maledom

Maledom je zkratkou dvou slov – male domination a označuje muže, který je dominantní v dominantně-submisivním vztahu. Submisivní... Celý článek...

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje bolest. Celý článek...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Celý článek...

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Celý článek...

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera. Celý článek...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus je sexuální odchylka se sadistickými a masochistickými sklony. Celý článek...

Sub

Sub

Submisivní partner je takový, který je po dobu trvání hry či erotické scény podřízen svému dominantovi. Celý článek...

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou. (Viz také hraní rolí. Celý článek...

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Celý článek...