Top, role v BDSM

Top, role v BDSM

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Při bondage svazuje, při spankingu dává výprask, při ponižování ponižuje atd.

Top může být sadistou, velmi nepravděpodobné však je, aby byl masochistou.

Protějškem je bottom, neboli příjemce trýznění.

  • Top je často tím, kdo přijímá instrukce od bottoma a provádí bottomovo trýznění na jeho vlastní žádost.

K tomu může mít několik motivů:

  • Top jako placená služba (domina, dominatrix) – zákazník chce být dominou trýzněn, objedná si to u ní a sdělí jí své představy. Ona mu pak poroučí, ponižuje jej apod. Mnoho takovýchto profesionálních domin ve skutečnosti v reálném životě dominantní není anebo svou roli změní (podle přání klienta).
  • Bottom chce být od topa ponižován a trýzněn, má však potřebu mu diktovat, jak to přesně má provést. Tento způsob chování však není zcela v pořádku, protože indikuje, že bottom svému topovi nevěří anebo že scéna hry nebyla dohodnuta příliš důkladně a plán hry má značné mezery, které se takto bottom snaží řešit.
  • Bottom má v dané technice (např. svazování nebo výprask) mnohem více zkušeností a top se to chce naučit.

Top, který má nad svým bottomem větší moc, je mu dána větší důvěra a může jej více ovládat, bývá nazýván pánem – master, dom, dominant (a obdobné genderové ekvivalenty).


Lež a nevzpírej se
Lež a nevzpírej se

Obě role, bottom i top, mohou zaujímat jak muži, tak ženy. Záleží na tom, jak je zaměřen konkrétní pár.

Mezi partnery je možná změna rolí (switch), a to jak v rámci jedné schůzky, tak i mezi více schůzkami. Záleží na náladě a osobních preferencích obou.

Vztah mezi bottomem a topem může být pouze přechodný nebo i trvalý. Někteří jsou i životními partnery.

Pro správné a dobré provádění BDSM je nutné, aby bottom i top byli velmi komunikativní, vnímaví potřebám druhého a dobře znali své reakce a hranice. V opačném případě se herní scéna a záměr hry zbortí, je degradován na pouhou bolestivost.

Může být velmi nebezpečné si vybrat nedůvěryhodném topa. Nebo je důvěra v pořádku, ale chybí zkušenosti a přílišná topova horlivost má za následek zranění nebo při nejmenším zmaření požitku.

Koukněte také na ostatní role v BDSM v článku Pojmy podřízenosti a nadřazenosti v BDSM.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s).

Bondage

Bondage

Bondage (česky bondáž nebo také erotické svázání či znehybnění) je jednou z velmi rozšířených technik BDSM.

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik.

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou.

DDLG

DDLG

DD/LG je zkratka anglického daddy dom / little girl, což v překladu znamená „tatínek dom / malá holčička“. Je to forma ageplay, roleplayingu a BDSM vztahu.

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu.

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace.

Fire play

Fire play

Fire play neboli hra s ohněm je sadomasochistická technika, při které je oheň aplikován na kůži za účelem zvýšení sexuálního vzrušení.

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu.

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje fyzická bolest a psychické ponížení směrované proti jeho osobě.

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P".

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P".

POT

POT

POT je zkratka anglického Post Orgasm Torture, což doslova znamená mučení po orgasmu. Jedná se tedy o druh erotického mučení (BDSM praktiku).

Rigger

Rigger

Rigger - riggerka je označení pro člověka, který se dlouhodobě a aktivně věnuje bondáži, ať už v rámci BDSM, nebo jako umění typu kinbaku či shibari.

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera.

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus (zkráceně sadomaso či sado maso) je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu.

Spanking

Spanking

Spanking je praktika, při které je prováděn výprask za účelem erotického vzrušení.

Vybíráme z e-shopu