Bottom, role v BDSM

Bottom, role v BDSM

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Čili ten, který je svazován v bondage, na komž jsou aplikovány sadomasochistické techniky, ponižování, či jiné trýznění v rámci různých her a sexuálních scén.

Protějškem je Top, neboli trýznitel, mučitel.

  • Bottom je velmi často partner, který dává instrukce, určuje topovi, co se bude dělat.

Obě role, bottom i top, mohou zaujímat jak muži, tak ženy. Záleží na tom, jak je zaměřen konkrétní pár.

Pojem bottom pochází z obecnějšího použití tohoto výrazu, zejména v rámci gay komunity pro označení vnímavého společníka. Avšak bottom v pojetí BDSM musí být bottomem hlavně sexuálně. Bottom také může být masochistou.

Bottom, který pouze přijímá instrukce od topa, je normálně nazýván sub (submisivní partner, subka). Pokud se zcela podrobí všem topovým příkazům a důvěrně se mu ve všem odevzdá a podřídí, nazývá se otrok.

Mezi partnery je možná změna rolí (switch), a to jak v rámci jedné schůzky, tak i mezi více schůzkami. Záleží na náladě a osobních preferencích obou.


Držet budeš!
Držet budeš!

Vztah mezi bottomem a topem může být pouze přechodný nebo i trvalý. Někteří jsou i životními partnery.

Pro správné a dobré provádění BDSM je nutné, aby bottom i top byli velmi komunikativní, vnímaví potřebám druhého a dobře znali své reakce a hranice. V opačném případě se herní scéna a záměr hry zbortí, je degradován na pouhou bolestivost.

Koukněte také na ostatní role v BDSM v článku Pojmy podřízenosti a nadřazenosti v BDSM.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).... Celý článek...

Alfa sub

Alfa sub

Alfa sub je pojem, který se může vyskytnout v BDSM a D/s vztazích, kde dominant má více než jednoho otroka. Celý článek...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou. Celý článek...

Fire play

Fire play

Fire play neboli hra s ohněm je sadomasochistická technika, při které je oheň aplikován na kůži za účelem zvýšení sexuálního... Celý článek...

M/s vztah

M/s vztah

M/s je označení dominantně-submisivního BDSM vztahu. Celý článek...

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje bolest. Celý článek...

Podvázání prsou

Podvázání prsou

Podvázání prsou je speciální technika bondage, která se soustředí na podvázání ženských prsou vizuálně zajímavým stylem. Celý článek...

Rigger

Rigger

Rigger - riggerka je označení pro člověka, který se dlouhodobě a aktivně věnuje bondáži, ať už v rámci BDSM, nebo jako umění... Celý článek...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus je sexuální odchylka se sadistickými a masochistickými sklony. Celý článek...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní. V... Celý článek...

Spanking

Spanking

Spanking je pojmenování praktiky, při které je prováděn výprask za účelem erotického vzrušení. Celý článek...

Sub

Sub

Submisivní partner je takový, který je po dobu trvání hry či erotické scény podřízen svému dominantovi. Celý článek...

Submisivita

Submisivita

Submisiv je primárně vzrušován podřízeností svému dominantnímu protějšku, vzrušuje jej být dominantem trestán a ponižován.... Celý článek...

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou. (Viz také hraní rolí. Celý článek...

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Celý článek...