Co je submisivita, podřízenost v bdsm vztahu?

Submisivita, podřízenost v BDSM vztahu

Submisivita je sklon zaujímat podřízenou pozici v sociální hiearchii. Submisiv je ochotný podřizovat se tomu, kdo je dominantní, poslouchá jeho příkazy, nechává na něm rozhodnutí a snaží se mu ve všem vyhovět.

Sexuální submisivita znamená projevy poslušnosti a podřízenosti vůči dominantovi při sexu a erotických hrách. To submisivům přináší pocit silného sexuálního vzrušení.

Projevy submisivity v běžném životě nemusí automaticky znamenat submisivní sklony při sexu a naopak. Existuje mnoho dominantních osob, které při sexu zaujímají submisivní pozici.

Submisivita při erotických hrách

Dominance a submisivita, ve zkratce nazývané D/s, patří mezi základní čtyři pojmy zkratky BDSM. Těmi zbývajícími jsou Sadismus – Masochismus (SM) a Bondage – Disciplína (BD).

Submisivní jedinec bývá nazýván klasicky submisiv, setkáváme se i se zdrobnělými názvy sub nebo subík - subinka, dle pohlaví. Další variantou je pojmenování otrok, které se vyskytuje v Master-slave vztazích.

Submisiv je primárně vzrušován podřízeností svému dominantnímu protějšku, vzrušuje jej být dominantem trestán a ponižován mnoha různými způsoby. Ne vždy se jedná o bolest, sub nemusí nutně být masochistického zaměření (mnoho masochistů není submisivně orientováno a naopak, mnoho submisivů není schopno snášet tvrdší fyzické tresty). 

Submisiv je vnímán jeho majetek svého dominanta a podle síly a intenzity vzájemného vztahu má různou míru svobody a možnosti vlastního rozhodování. Toto uspořádání může oscilovat od D/s nastavení pouze na sexuální hrátky, kdy v běžném životě pak submisiv vystupuje ke svému protějšku jako rovnocenný partner. Naopak nejintenzivnější formou D/s vztahu je vztah 24/7, ve kterém je submisiv 24 hodin denně 7 dní v týdnu pořízený a poslušný svému Dom.

Obojek jako znak podřízenosti


Subinka nosí svůj obojek hrdě.
Subinka nosí svůj obojek hrdě.

Znakem submisivity je nošení obojku, který subíkovi / subince nasazuje jeho Pán / Paní. V dlouhodobějších D/s vztazích se rituál nasazení a přijetí obojku stal paralelou klasických "vanilkových" zásnub.

Mezi Dominantem a submisivem může, ale nemusí docházet ke klasickému sexuálnímu styku. Naopak, odpírání orgasmu a sexuálního potěšení subovi často oba partnery vzrušuje a některé druhy BDSM vztahů jsou na tomto principu založeny (např. cuckold).

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Alfa sub

Alfa sub

Alfa sub je pojem, který se může vyskytnout v BDSM a D/s vztazích, kde dominant má více než jednoho otroka. Alfa subkou je označována ta subka, která je mezi ostatními nejvýznamnější, požívá u svého pána nejvyšší úcty, důvěry, znají se nejlépe..... ...

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Čili ten, který je svazován v bondage a na kom jsou aplikovány sadomasochistické techniky, ponižování, či jiné trýznění v rámci různých her a sexuálních scén. Protějškem je Top, neboli trýznitel, mučitel.... ...

CFNM

CFNM

CFNM je zkratka převzatá z angličtiny, která znamená "clothed female, naked male" = "oblečená žena, nahý muž". Jde o sexuální praktiku, která představuje jednoho nebo více nahých mužů a jednu nebo více oblečených žen.... ...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou.  Dominantní jedinec je vzrušován podřízeností svého protějšku, submisiva vzrušuje nadřazenost a autorita jeho partnera.... ...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např.... ...

Fear Play

Fear Play

Fear Play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach. Jako součást BDSM je považován za edge play (rizikovou praktiku). Když se člověk bojí, do těla se mu začne uvolňovat adrenalin.... ...

Chremastistofilie

Chremastistofilie

Při chremastistofilii je dotyčný vzrušen představou, že je okrádán.  V reálu se taková situace těžko simuluje, neboť okradení musí být pro správné vzrušení autentické. Spíše se tedy jedná o vzrušující představy, přehrávání různých scénářů přepadení a okradení v hlavě při masturbaci nebo sexu.... ...

Knife play

Knife play

Knife play – v překladu z angličtiny hra s nožem – zahrnuje sexuální hrátky s jakoukoli čepelí – noži, dýkami, meči, potažmo žiletkami. ... ...

Kožený fetišismus

Kožený fetišismus

Kožený fetišismus vyjadřuje, jak už název napovídá, sexuální vzrušivost a rozkoš působenou koženými oděvy, předměty a kůží obecně. Milovníci kůže a koženého oblečení se nazývají Leathers (česky Kožeňáci). Kůže se zpravidla vždy vyznačuje velkou pevností a odolností.... ...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo párty a plní definované krátkodobé úkoly. M/s vztah bývá trvalejšího rázu.... ...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Pán může být někdy použito i jako pojmenování Dominanta v D/s vztahu.... ...

Military Fetish

Military Fetish

Fetišisty sexuálně vzrušují neživé objekty nebo určité situace. V případě fetiše na armádu (Army Fetish, Military Fetish, Soldier Fetish) jedince nabudí představa armády a věcí s ní spojených.... ...

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Paní může být někdy použito i jako pojmenování ženského Dominanta v D/s vztahu.... ...

Moneyslave

Moneyslave

Moneyslave (čili finanční otrok) je označení pro suba, který dává dárky a peníze finančnímu domovi. Sub neočekává, že bude za peníze odměněn sexem nebo jinými intimnostmi, jeho potěcha plyne ze samotného aktu podřízenosti a předávání peněz.... ...

Odpírání orgasmu

Odpírání orgasmu

Odpírání orgasmů je sexuální praktika, při níž partnera udržujete dlouhou dobu ve stavu sexuálního vzrušení, ale nedovolíte mu dosáhnout orgasmu. Jedná se o formu BDSM a silnější variantu kontroly orgasmů.... ...

POT

POT

POT je zkratka anglického Post Orgasm Torture, což doslova znamená mučení po orgasmu. Jedná se tedy o druh erotického mučení (BDSM praktiku). Hned po orgasmu jsou genitálie a okolní oblasti velice citlivé (jak moc, to se liší člověk od člověka).... ...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní.   V angličtině je pro obě pohlaví jediný výraz slave, v češtině můžeme rozlišovat otrok a otrokyně.... ...

Spanker

Spanker

Spanker je člověk, kterého primárně sexuálně vzrušují výprasky, a to ať v pozici vyplácejícího nebo vypláceného. Mnoho spankerů si role dokonce rádo vymění, jedná se pak o tzv. switche.... ...

Spread eagle

Spread eagle

Spread eagle je jednou ze základních sexuálních poloh, která je využívána při široké řadě sexuálních praktik. Obecně jde o pozici, kdy člověk natáhne horní končetiny (upaží nebo vzpaží) a zároveň doširoka roztáhne dolní končetiny, takže jeho obrys připomíná písmeno X.... ...

Sub

Sub

Submisivní partner je takový, který je po dobu trvání hry či erotické scény podřízen svému dominantovi. Ne vždy je submisiv submisivní i po dohrání scény. Pojem submisiv je obecné označení podřízeného partnera. Lze se také setkat s dalšími variantami, jako je subka, subinka, subík.... ...

Svěrací kazajka

Svěrací kazajka

Svěrací kazajka (také nazývána ochranný kabátek, anglicky pak straitjacket) má podobu kabátu či vesty s dlouhými rukávy,... Svěrací kazajka (také nazývána ochranný kabátek, anglicky pak straitjacket) má podobu kabátu či vesty s dlouhými rukávy, které se uvážou nebo sepnou za nositelovými zády a spoutají ho tak. Vězeň rukama objímá sám sebe, rukama skoro nepohne. Pořád může chodit.... ...

Worship

Worship

Worship je erotická praktika využívaná především v BDSM. Worship je anglické slovo pro uctívání, zbožňování (primárně, ale nikoliv nezbytně, náboženské). V překladu do erotického slovníku to znamená, že jedinec uctívá a vzývá svého partnera a projevuje mu pocty jako bohu/bohyni.... ...

Vybíráme z e-shopu