Co znamená mistress, paní, madam, dominantní žena v ms vztahu?

Mistress, Paní, Madam, dominantní žena v M/s vztahu

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Paní může být někdy použito i jako pojmenování ženského Dominanta v D/s vztahu. Mužským ekvivalentem je Master – Pán.

Paní či Madam je ta, která v rámci BDSM her zaujímá nadřazenou pozici. Při bondage svazuje, při spankingu bije a mrská, uděluje svému otrokovi (či otrokyni) lekce poslušnosti, přikazuje mu (jí) co má dělat a všeobecně svůj podřízený protějšek ponižuje a trýzní dle své libovůle.

  • Otrok/yně by měl/a ke své Madam vzhlížet s náležitou úctou a pro oslovení (troufne-li si ji vůbec oslovit) používat výhradně tento titul – "ano má Paní", "jistě Madam" apod.
Otrok musí svou paní uposlechnout, ať se děje, co se děje.
Otrok musí svou paní uposlechnout, ať se děje, co se děje.

Ne všechny Mistress přistupují ke své roli stejně. Odlišnosti jsou mnohdy značné. Být dobrou Paní znamená mít více než obyčejné zkušenosti a schopnosti pramenící z běžného partnerského vztahu. Paní obvykle bývá přisuzováno právo vykonávat různé pravomoci nad otrokem (nebo submisivem) nad rámec běžného vztahu. To může přerůst až v trvalou nadřazenost (24/7 BDSM) nebo i něco krátkodobějšího, například víkendovou akci.

V dlouhodobém vztahu otrok pro svou Madam rád a s náležitou úctou vykonává i běžné denní domácí práce. Obzvlášť ponižující je, pokud po něm Paní žádá vykonávat jinak ženské práce - vaření žehlení, úklid. V mnoha vztazích je běžné, že s těmito činnostmi muž doma pomáhá, zde je to však z donucení a pod nátlakem se sexuálním podtextem. Může třeba u toho být potupně nahý apod.

Muž pod nadvládou ženy – to má zcela jiná specifika a jiný náboj, než je-li žena pod nadvládou muže. Muži jsou v naší společnosti vnímání jako ti silnější, mnohdy i ti, kteří jsou přirozeně dominantní a autoritativní. Takže je-li ve vztahu dominantní žena, dostávají i různé praktiky a pokyny zcela jiný náboj, než když je dominantní muž. Je to pocitově něco podobného, jako když žena vykonává jinak ryze mužské činnosti - pracuje v technickém odvětví, libuje si v autech a motorkách, vykonává fyzicky náročnou práci, nosí zbraň, hraje fotbal či hokej apod.


Paní škádlí svého otroka v kleci.
Paní škádlí svého otroka v kleci.

Už jen "obyčejné" pokleknutí před svou Paní může v chlapovi vyvolávat naprosto odlišné pocity než když je tomu obráceně. A což teprv další věci, jako je líbání nohou, lezení po čtyřech atd. Muž, jindy tak silný ve svých postojích, se nyní odevzdává do rukou někoho, kdo je mnohem slabší a jemnější. Není tedy výjimkou, že mezi otroky je mnoho úspěšných a silných osobností, které ve svém profesním životě požívají pocty a ocenění. V soukromí pak prahnou po opaku a volí například takovýto trvalý M/s vztah nebo jednorázově využijí služby profesionální Dominy.

Někteří partneři používají ve svém, jinak běžném, vztahu pojmenování Paní nebo Madam pro toho dominantního z nich, a to zejména z důvodu vzrušujícího psychologického efektu v rámci dané hry. Je to pojem poměrně rozšířený a oblíbený a ne každý, kdo jej občas použije, je součástí M/s vztahu.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka). Ten je někdy omezen pouze na dobu trvání BDSM hrátek, ve vztahu 24/7 však přerůstá do běžného života. Otrok je svému Pánu podřízen neustále a ve všem.... ...

BDSM lidský nábytek

BDSM lidský nábytek

Obzvlášť ponižující a fyzicky izolující BDSM technikou je udělat ze svého otroka obyčejný kus nábytku. Svázat jej nebo mu jen poručit, aby zůstal v určité poloze, plnil funkci vybavení bytu a mlčel (pokud nemá být rádiem).... ...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou.  Dominantní jedinec je vzrušován podřízeností svého protějšku, submisiva vzrušuje nadřazenost a autorita jeho partnera.... ...

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu. Historicky vzniklo toto označení převzetím z latiny, kde Domina znamená paní domu.... ...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např.... ...

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Použití síly může mít několik významů a způsobů použití – psychicky, fyzicky, mentálně, finančně apod. Dominant uplatňuje svou nadvládu při různých hrách, bondage, sadismu, drezůře k disciplíně apod.... ...

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Tuto praktiku provádí partneři po domluvě. Erotické ponížení může být součástí sexuálního otroctví a nadvlády jednoho partnera.... ...

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)... Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s) zejména ponížení (Humimliation), nikoliv fyzickou bolest. Ponížení může být jak fyzické, tak psychické, psychologické.... ...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo párty a plní definované krátkodobé úkoly. M/s vztah bývá trvalejšího rázu.... ...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Pán může být někdy použito i jako pojmenování Dominanta v D/s vztahu.... ...

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní.   V angličtině je pro obě pohlaví jediný výraz slave, v češtině můžeme rozlišovat otrok a otrokyně.... ...

Submisivita

Submisivita

Submisivita je sklon zaujímat podřízenou pozici v sociální hiearchii. Submisiv je ochotný podřizovat se tomu, kdo je dominantní, poslouchá jeho příkazy, nechává na něm rozhodnutí a snaží se mu ve všem vyhovět.... ...

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Při bondage svazuje, při spankingu dává výprask, při ponižování ponižuje atd. Top může být sadistou, velmi nepravděpodobné však je, aby byl masochistou. Protějškem je bottom, neboli příjemce trýznění.... ...

Vybíráme z e-shopu