Mistress, Paní, Madam, dominantní žena v M/s vztahu

Mistress, Paní, Madam, dominantní žena v M/s vztahu

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Paní může být někdy použito i jako pojmenování ženského Dominanta v D/s vztahu. Mužským ekvivalentem je Master – Pán.

Paní či Madam je ta, která v rámci BDSM her zaujímá nadřazenou pozici. Při bondage svazuje, při spankingu bije a mrská, uděluje svému otrokovi (či otrokyni) lekce poslušnosti, přikazuje mu (jí) co má dělat a všeobecně svůj podřízený protějšek ponižuje a trýzní dle své libovůle.

  • Otrok/yně by měl/a ke své Madam vzhlížet s náležitou úctou a pro oslovení (troufne-li si ji vůbec oslovit) používat výhradně tento titul – "ano má Paní", "jistě Madam" apod.
Otrok musí svou paní uposlechnout, ať se děje, co se děje.
Otrok musí svou paní uposlechnout, ať se děje, co se děje.

Ne všechny Mistress přistupují ke své roli stejně. Odlišnosti jsou mnohdy značné. Být dobrou Paní znamená mít více než obyčejné zkušenosti a schopnosti pramenící z běžného partnerského vztahu. Paní obvykle bývá přisuzováno právo vykonávat různé pravomoci nad otrokem (nebo submisivem) nad rámec běžného vztahu. To může přerůst až v trvalou nadřazenost (24/7 BDSM) nebo i něco krátkodobějšího, například víkendovou akci.

V dlouhodobém vztahu otrok pro svou Madam rád a s náležitou úctou vykonává i běžné denní domácí práce. Obzvlášť ponižující je, pokud po něm Paní žádá vykonávat jinak ženské práce - vaření žehlení, úklid. V mnoha vztazích je běžné, že s těmito činnostmi muž doma pomáhá, zde je to však z donucení a pod nátlakem se sexuálním podtextem. Může třeba u toho být potupně nahý apod.

Muž pod nadvládou ženy – to má zcela jiná specifika a jiný náboj, než je-li žena pod nadvládou muže. Muži jsou v naší společnosti vnímání jako ti silnější, mnohdy i ti, kteří jsou přirozeně dominantní a autoritativní. Takže je-li ve vztahu dominantní žena, dostávají i různé praktiky a pokyny zcela jiný náboj, než když je dominantní muž. Je to pocitově něco podobného, jako když žena vykonává jinak ryze mužské činnosti - pracuje v technickém odvětví, libuje si v autech a motorkách, vykonává fyzicky náročnou práci, nosí zbraň, hraje fotbal či hokej apod.


Paní škádlí svého otroka v kleci.
Paní škádlí svého otroka v kleci.

Už jen "obyčejné" pokleknutí před svou Paní může v chlapovi vyvolávat naprosto odlišné pocity než když je tomu obráceně. A což teprv další věci, jako je líbání nohou, lezení po čtyřech atd. Muž, jindy tak silný ve svých postojích, se nyní odevzdává do rukou někoho, kdo je mnohem slabší a jemnější. Není tedy výjimkou, že mezi otroky je mnoho úspěšných a silných osobností, které ve svém profesním životě požívají pocty a ocenění. V soukromí pak prahnou po opaku a volí například takovýto trvalý M/s vztah nebo jednorázově využijí služby profesionální Dominy.

Někteří partneři používají ve svém, jinak běžném, vztahu pojmenování Paní nebo Madam pro toho dominantního z nich, a to zejména z důvodu vzrušujícího psychologického efektu v rámci dané hry. Je to pojem poměrně rozšířený a oblíbený a ne každý, kdo jej občas použije, je součástí M/s vztahu.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).

BDSM lidský nábytek

BDSM lidský nábytek

Obzvlášť ponižující a fyzicky izolující BDSM technikou je udělat ze svého otroka obyčejný kus nábytku.

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou.

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu.

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace.

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Tuto praktiku provádí partneři po domluvě.

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu.

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P".

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní.

Submisivita

Submisivita

Submisivita je sklon zaujímat podřízenou pozici v sociální hiearchii.

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Při bondage svazuje, při spankingu dává výprask, při ponižování ponižuje atd.

Vybíráme z e-shopu