Co zahrnuje Ms, Master-slave vztah?

M/s, Master-slave vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo párty a plní definované krátkodobé úkoly.

M/s vztah bývá trvalejšího rázu. Někteří lidé volí být pouze sexuálním otrokem, jiní se rozhodnou do své služby zahrnovat i běžné denní úkoly. Vztah Pána a otroka je jedním z nejkomplikovanějších BDSM vztahů a vyžaduje mnoho zkušeností a empatie u obou partnerů. Není výjimkou, že partneři v M/s vztahu jsou i životními partnery.

  • Master je dominantní muž, v češtině se používá označení Pán.
  • Mistress je dominantní žena, v překladu Paní nebo Madam.
  • slave je submisivní partner, v překladu otrok.

Neustále k dispozici Tobě, můj Pane
Neustále k dispozici
Tobě, můj Pane.

Owner – Majitel – Vlastník je dominantní partner, který přejímá zodpovědnost a nadvládu nad svým protějškem. Owner je Master – Pán nebo Mistress – Paní, Madam. Objektem vlastnění je otrok.

Někteří otroci dávají svým Pánům naprostou volnost v tom, jak mohou být úkolováni. Na rozdíl od toho v D/s vztazích jsou pevně stanovená pravidla, dopředu vše dohodnuté a existuje zde tzv. bezpečné slovo (safeword). Otrok takového luxusu možnosti zastavení nemá. Slouží na plný úvazek.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s).

BDSM lidský nábytek

BDSM lidský nábytek

Obzvlášť ponižující a fyzicky izolující BDSM technikou je udělat ze svého otroka obyčejný kus nábytku.

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření...

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik.

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou.

Dom

Dom

Dom je zkrácená verze pojmu Dominant.

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu.

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace.

Fear Play

Fear Play

Fear Play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach.

Femdom

Femdom

Femdom je zkratkou dvou slov – female domination a označuje druh sexuálních praktik, ve kterých je dominantní žena. Může zahrnovat téměř všechny praktiky BDSM (např.

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Tuto praktiku provádí partneři po domluvě.

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)...

Lesdom

Lesdom

Lesdom (také lezdom) je zkratkou dvou slov – lesbian a femdom.

Maledom

Maledom

Maledom je zkratkou dvou slov – male domination a označuje muže, který je dominantní v dominantně-submisivním vztahu.

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje fyzická bolest a psychické ponížení směrované proti jeho osobě.

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P".

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P".

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva se uzavírá v BDSM vztahu mezi Pánem a otrokem. Má rituální význam.

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera.

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus (zkráceně sadomaso či sado maso) je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu.

Submisivita

Submisivita

Submisivita je sklon zaujímat podřízenou pozici v sociální hiearchii.

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou (viz také hraní rolí).

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Při bondage svazuje, při spankingu dává výprask, při ponižování ponižuje atd.

Vybíráme z e-shopu