M/s, Master-slave vztah

M/s, Master-slave vztah

M/s je označení dominantně-submisivního BDSM vztahu. Je to zkratka dvou slov – Master nebo Mistress a slave:

  • Master je dominantní muž, v češtině se používá označení Pán.
  • Mistress je dominantní žena, v překladu Paní nebo Madam.
  • slave je submisivní partner, v překladu otrok.

Zkratka M/s se do češtiny nepřekládá.


Neustále k dispozici Tobě, můj Pane
Neustále k dispozici
Tobě, můj Pane.

Owner – Majitel – Vlastník je dominantní partner, který přejímá zodpovědnost a nadvládu nad svým protějškem. Owner je Master – Pán nebo Mistress – Paní, Madam. Objektem vlastnění je otrok. Tento vztah se nazývá M/s neboli Master-slave a bývá trvalejšího rázu než po dobu trvání jedné akce. (V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo party a plní definované krátkodobé úkoly.)

dlouhodobějších vztazích partneři volí spíše Master-slave model vztahu, ve kterém je jednou na začátku stanovená dohoda, která je mnohem širšího rázu. Někteří lidé volí být pouze sexuálním otrokem, jiní se rozhodnou do své služby zahrnovat i běžné denní úkoly.

Někteří otroci dávají svým Pánům naprostou volnost v tom, jak mohou být úkolováni. Na rozdíl od toho v D/s vztazích jsou pevně stanovená pravidla, dopředu vše dohodnuté a existuje zde tzv. bezpečné slovo (safeword). Otrok takového luxusu možnosti zastavení nemá. Slouží na plný úvazek.

Vztah Pána a otroka je jedním z nejkomplikovanějších BDSM vztahů a vyžaduje mnoho zkušeností a empatie u obou partnerů. Není výjimkou, že partneři v M/s vztahu jsou i životními partnery.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).... Celý článek...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

BDSM lidský nábytek

BDSM lidský nábytek

Obzvlášť ponižující a fyzicky izolující BDSM technikou je udělat ze svého otroka obyčejný kus nábytku. Celý článek...

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo

Bezpečné slovo, anglicky "safeword", je slovo nebo slovní spojení, které užívají převážně aktéři BDSM praktik k vyjádření... Celý článek...

Bottom

Bottom

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Celý článek...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou. Celý článek...

Dom

Dom

Dom je zkrácená varze pojmu Dominant. Celý článek...

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu. Celý článek...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.... Celý článek...

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Celý článek...

Fear Play

Fear Play

Fear play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach. Jako... Celý článek...

Femdom

Femdom

Femdom je zkratkou dvou slov – female domination a označuje ženu, která je dominantní v dominantně-submisivním vztahu. Celý článek...

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Celý článek...

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)... Celý článek...

Lesdom

Lesdom

Lesdom je zkratkou dvou slov – lesbian domination a označuje ženu, která je dominantní v dominantně-submisivním vztahu, kdy... Celý článek...

Maledom

Maledom

Maledom je zkratkou dvou slov – male domination a označuje muže, který je dominantní v dominantně-submisivním vztahu. Submisivní... Celý článek...

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje bolest. Celý článek...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Celý článek...

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Celý článek...

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera. Celý článek...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus je sexuální odchylka se sadistickými a masochistickými sklony. Celý článek...

Submisivita

Submisivita

Submisiv je primárně vzrušován podřízeností svému dominantnímu protějšku, vzrušuje jej být dominantem trestán a ponižován.... Celý článek...

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou. (Viz také hraní rolí. Celý článek...

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Celý článek...