Disciplína

Disciplína

Disciplína (také kázeň) je vědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší (předpisům, povinnostem apod.). Také se může jednat o soubor očekávání, která jsou vyžadována jakýmkoliv řídícím subjektem. Běžně se používá k regulaci chování lidí v určitém prostředí či skupině. Často je vynucována přísnými pravidly, jejichž dodržování je odměňováno a porušování trestáno.

Disciplína v BDSM

Jedná se o proces, během něhož Dominant vychovává svého suba a učí ho, jak se chovat. Nastaví mu pravidla, a pokud je sub poruší, Dom ho potrestá. Oproti rozšířené víře, disciplína v BDSM nemusí probíhat jenom formou trestů, ale i formou odměn a pochval za to, když se sub chová, jak má.

Disciplína v BDSM je používána:

 • aby sub věděl, jak se správně chovat
 • aby si pamatoval svoji podřízenou pozici
 • k zaškolení nového suba (aby si zvykl na nové praktiky aj.)

Tresty v disciplíně

Pokud je pravidlo porušeno, ať už vědomě či nevědomě, tak obvykle následuje trest. Tresty mohou být psychologické, fyzické, případně kombinace obojího.

Díky disciplíně se sub učí autoregulaci. I proto tresty často odpovídají prohřešku. Např. za promluvení bez povolení může být subovi nasazen roubík, při nepovolené erekci následuje nasazení pásu cudnosti atd.

disciplína v BDSM - nahé zahradničení
Trestem za neposlušnost může být například rozkaz, aby sub pracoval na zahradě nahý

BDSM disciplína a bezpečnost

"[Disciplína] Obecně začíná vyjednáváním o pravidlech, nastavením protokolu a/nebo rituálu. Nemá smysl vyžadovat určité chování, když druhá osoba neví, co se od ní očekává."

Master Marc

Záleží na vaší partnerské dynamice, ale obecně platí, že pravidla a tresty by měly být co nejjasnější. Pamatujte na principy SSC a zvažte, jestli nechcete podepsat BDSM smlouvu. Někteří Domové dávají subům možnost, aby si sami vybrali trest, který bude následovat.

I v disciplíně platí semafor (informování o intenzitě/nepříjemnosti prožitku), tvrdé limity (hranice, které sub odmítá překročit) a bezpečné slovo. Pokud jsou tyto hranice narušeny, tak je narušena i důvěra v D/s či M/s vztahu a pocit bezpečí, který sub od svého pána potřebuje.

disciplína v BDSM - veřejná nahota
Stydlivý sub čeká v ponížené pozici, až mu pán promine jeho prohřešek

Disciplína není

 • Sadomasochismus
  Sadomasochisti si bolest a mučení vychutnávají. Při disciplíně jde spíše o psychologickou hru a formu výuky.
  Pokud má váš partner rád spanking, nemá smysl ho disciplinovat rákoskou. Možná ho naopak potrestáte tím, že mu spanking odepřete.
 • Trénink
  V BDSM tréninku jde o posouvání osobních hranic – větší odolnost proti bolesti, zkoušení věcí, která nás děsí, aj.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Bastinado

Bastinado

Bastinado je trestání či mučení jedince tím, že je bit přes chodidla. V sexu má často blízko k foot fetishismu a tortuře. Přes chodidla můžete šlehat např. plácačkou, bičem či rákoskou (případně zástupnými nástroji). Bastinado je vnímáno jako ponižující.... ...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou.  Dominantní jedinec je vzrušován podřízeností svého protějšku, submisiva vzrušuje nadřazenost a autorita jeho partnera.... ...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. V D/s vztahu submisivní partner slouží Dominantovi příležitostně, po dobu trvání akce, večera nebo párty a plní definované krátkodobé úkoly. M/s vztah bývá trvalejšího rázu.... ...

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva se uzavírá v BDSM vztahu mezi Pánem a otrokem. Má rituální význam.  Jakkoliv to není legálně závazný dokument, zavazuje Pána i otroka k určitým povinnostem a upravuje vztah mezi nimi.   V BDMS se otrok bezpodmínečně podřizuje Pánově vůli.... ...

Související hračky

Články na téma

Vybíráme ze Sexypedie

Vybíráme z e-shopu