Odpírání orgasmu, T/D, Tease/Denial, odpírání sexu

Odpírání orgasmu, T/D, Tease/Denial, odpírání sexu

Odpírání orgasmů je sexuální praktika, při níž partnera udržujete dlouhou dobu ve stavu sexuálního vzrušení, ale nedovolíte mu dosáhnout orgasmu. Jedná se o formu BDSM a silnější variantu kontroly orgasmů.

Dráždění/odpírání

Dominantní osoba si svoji subku většinu sváže, aby nad ní měla větší kontrolu
Dominantní osoba si svoji subku většinu sváže, aby nad ní měla větší kontrolu

Při dráždění a odpírání orgasmu (Tease/Denial, T/S) dráždíte genitálie svého partnera až do okamžiku, kdy málem dosáhne orgasmu. V tom okamžiku ovšem dráždění omezíte, nebo úplně přerušíte – podobně jako při kontrole orgasmů, ale bez naděje na jeho dosažení.

I když dráždění přestane pozdě a člověk orgasmu dosáhne, většinou je slabší a neuspokojivý (tzv. „pokažený orgasmus“).

Mužům může být zabráněno v ejakulaci pevným sevřením penisu, které uzavře trubici (tzv. „blokovaný orgasmus“).

Člověk takto může být opakovaně vzrušován, aniž by dosáhl orgasmu, což v něm vyvolává silný pocit vzrušení a touhy.

Svázání a dráždění

Při odpírání orgasmu mohou být často využity prvky bondage. Submisivní osoba je spoutána nebo svázána, takže nad ní má dominant větší kontrolu a moc. 

Pás cudnosti je ideální v případě, že nechcete svému partnerovi dopřát ani špetku potěšení
Pás cudnosti je ideální v případě, že nechcete svému partnerovi dopřát ani špetku potěšení

Absolutní odepření orgasmu

Variantou praktiky je i absolutní odepření potěšení, včetně autoerotiky – člověk se nemůže svých genitálií vůbec dotknout. K tomu je často využívána i fyzická bariéra – například pás cudnosti.

Tato technika v sobě ukrývá mnohé. V dominantech posiluje pocit psychologické moci nad submisivním partnerem. Submisivním jedincům zase předává žádoucí pocit podřízenosti a závislost na dominantovi.

Podobný trénink navíc zvyšuje jedincovu schopnost oddálit orgasmus, nebo naopak vyvrcholit „na povel“

V anglicky mluvících zemích se těmto praktikám také říká: Erotic Sexual Deniel, či Orgasm Denial.

Více se o odpírání orgasmu dozvíte ve článku Jak oddálit orgasmus nebo ho partnerovi úplně odepřít?


Související hračky


Související témata

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s). Je běžné, že v normálním životě se jedná o rovnocenné partnery a jejich podřízenost/nadřazenost se projevuje pouze v sexuálním životě.... ...

Bondage

Bondage

Bondage (česky bondáž nebo také erotické svázání či znehybnění) je jednou z velmi rozšířených technik BDSM. Jejím cílem je zvýšení prožitku ze sexu zejména díky omezování pohybu i smyslů a prožitku z ponížení na straně jedné a dominance na straně druhé.... ...

Celibát

Celibát

Celibát je závazek (obvykle náboženský) zůstat svobodný (tj. nevstoupit do manželství) a nemít sex. Pochází z latinského caelibatus = nebýt ženatý/vdaná. Liší se od asexuality, tj. stavu, kdy člověk postrádá sexuální touhu.  Encyclopaedia Britannica rozděluje celibát na 4 druhy.... ...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např.... ...

Kontrola orgasmů

Kontrola orgasmů

Kontrola orgasmů patří mezi BDSM praktiky, a to především z hlediska D/s vztahů. To znamená, že dominantní partner má konsensuální (tedy souhlasnou) moc nad některými nebo veškerými orgasmy svého submisivního protějšku.... ...

Pás cudnosti

Pás cudnosti

Pás cudnosti je pomůcka pro všechny BDSM příznivce, která slouží k omezení svého nositele nebo nositelky od pohlavního styku... Pás cudnosti je pomůcka pro všechny BDSM příznivce, která slouží k omezení svého nositele nebo nositelky od pohlavního styku nebo masturbace zabráněním kontaktu s genitáliemi. Na trhu existují verze pro muže i pro ženy.... ...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus (zkráceně sadomaso či sado maso) je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu. V podstatě se jedná o praktiky, které obvykle spadají pod BDSM (BD - bondage, disciplína, DS - dominance, submisivita, SM - sadismus, masochismus).... ...

Submisivita

Submisivita

Submisivita je sklon zaujímat podřízenou pozici v sociální hiearchii. Submisiv je ochotný podřizovat se tomu, kdo je dominantní, poslouchá jeho příkazy, nechává na něm rozhodnutí a snaží se mu ve všem vyhovět.... ...

Zkažený orgasmus, ruined orgasm

Zkažený orgasmus, ruined orgasm

Zkažený orgasmus (případně pokažený orgasmus, anglicky ruined orgasm) je typ vyvrcholení, při kterém v těle sice dojde ke... Zkažený orgasmus (případně pokažený orgasmus, anglicky ruined orgasm) je typ vyvrcholení, při kterém v těle sice dojde ke kontrakcím (mužské tělo vyloučí semeno, které ovšem nevystříkne, bude spíše kapat), ale mozek nedá impuls k vyloučení hormonů oxytocinu...... ...

Vybíráme z e-shopu