Domina, dominatrix, domme

Domina, dominatrix, domme

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu.

Historicky vzniklo toto označení převzetím z latiny, kde Domina znamená paní domu. Tato dominantní žena aplikuje techniky na partnerovi, kterému se říká sub (submisive, subka, slave, otrok).

Jako známka respektu a povýšení, bývá Domina, Domme nebo Dominatrix vždy psána s velkým "D". Stejně tak v dominantně-submisivním vztahu se označuje velkým písmenem D/s (oproti tomu submisive je vždy s malým "s").

V dominantně-submisivním vztahu bývá domina označována také jako Mistress, Paní či Madam.

  • Domina, Domme, Dominatrix je žena, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Použití síly může mít několik významů a způsobů použití – psychicky, fyzicky, mentálně, finančně apod. Aplikuje svou nadvládu při různých hrách, bondage, sadismu, drezůře k disciplíně apod.

Domme

Domme je pseudofrancouzksou ženskou variantou mužského pojmu Dom. Pro jeho výslovnost můžeme najít hned několik variant.

  • Jednou z nich je číst toto slovo podobně jako jiná z franouštiny pocházející slova, jako je například blonde nebo femme.
  • Druhou variantou je vnímání tohoto pojmu jako sloučení dvou slov "do me", o čehož se také odvíjí jiná výslovnost.
  • Třetí variantou je vyslovovat poslední písmeno "e" jako druhou slabiku včetně jiného zápisu: dom-MAY nebo dom-MAY.

Těšíš se na výprask?
Těšíš se na výprask?

Domme je obvykle používání jako synonymum pro pojem Mistress – Paní, Madam.

Dominatrix – profesionální Domina

Dominatrix – Domina je žena hrající dominantní roli v sado-masochistických sexuálních praktikách. (Mužský ekvivalent je Dom nebo Master – Pán).

Obvykle takto bývá označována profesionálka (pro-domme). Profesionální mužský dominant své speciální pojmenování nemá.

Koukněte také na ostatní role v BDSM v článku Pojmy podřízenosti a nadřazenosti v BDSM.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).... Celý článek...

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním... Celý článek...

CFNM

CFNM

CFNM je zkratka převzatá z angličtiny, která znamená "clothed female, naked male" = "oblečená žena, nahý muž". Celý článek...

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou. Celý článek...

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.... Celý článek...

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace. Celý článek...

Feminizace

Feminizace

Feminizace je jedna z BDSM praktik, která spadá do ranku ponížení. Jedná se o násilnou přeměnu muže v ženu. Celý článek...

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Celý článek...

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)... Celý článek...

Latex

Latex

Mimo prostředí sexu a sexuálních pomůcek je latex tekutou lepkavou látkou vylučovanou specifickými druhy stromů (např. Celý článek...

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu. Celý článek...

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje fyzická bolest a psychické ponížení směrované proti jeho osobě.... Celý článek...

Master, Pán

Master, Pán

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Celý článek...

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Celý článek...

Pinaforing

Pinaforing

Pinaforing neboli petticoating je násilná forma feminizace a silné ponižování, při kterém je muž nucen obléknout si ženské... Celý článek...

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera. Celý článek...

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu. Celý článek...

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou (viz také hraní rolí). Celý článek...

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Celý článek...