Master, Pán, dominantní muž v M/s vztahu

Master, Pán, dominantní muž v M/s vztahu

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Pán může být někdy použito i jako pojmenování Dominanta v D/s vztahu. Ženským ekvivalentem je Mistress - Paní, Madam nebo Dominatrix - Domina. (Rozdíly mezi vztahy M/s a D/s a pojmy Pán a Dominant najdete v článku Pojmy podřízenosti a nadřazenosti v BDSM.)

Pán je ten, který v rámci BDSM her zaujímá nadřazenou pozici, při bondage svazuje, při spankingu bije a mrská, uděluje svému otrokovi (či otrokyni) lekce poslušnosti, přikazuje mu (jí) co má dělat a všeobecně nad svým podřízeným protějškem vykonává ponižování a trýznění dle své libovůle. Ve výbavě takového Pána tedy nesmí chybět pouta, provazy, bičíky, důtky, masky, roubíky, obojky a další omezující a mučící nástroje, které jeho subka tolik zbožňuje (více naleznete v našem e-shopu v sekci BDSM a fetiš).

  • Otrok/yně by měl/a ke svému Pánovi vzhlížet s náležitou úctou a pro oslovení (troufne-li si jej vůbec oslovit) používat výhradně titul Pán – "ano můj Pane" apod.

Trvalá nadřazenost je znát i u běžných denních činnostech
Trvalá nadřazenost je znát i u běžných denních činnostech
 

Ne všichni Masters přistupují ke své roli stejně. Odlišnosti jsou mnohdy značné. Být dobrým Pánem znamená mít více než obyčejné zkušenosti a schopnosti pramenící z obvyklého partnerského vztahu. Být Pánem je mnohem víc, Pán má větší moc, ale i zodpovědnost. Pánovi obvykle bývá přisuzováno právo vykonávat různé pravomoci nad otrokem (nebo submisivem) nad rámec běžného vztahu. To může přerůst až v trvalou nadřazenost (24/7 BDSM) nebo i něco krátkodobějšího, například víkendovou akci.

Správný Pán svého otroka/yní na oko ignoruje a pohrdá jím, ve skutečnosti však vše velmi dobře sleduje, hlídá, užívá si a své subky si velmi váží, někdy ji dokonce má rád.

Rozhodně ne každý může být dobrým Pánem, podobně jako jiná umění, je i k tomuto zapotřebí talentu, zkušeností, empatie a citlivosti. Nadřazenost v M/s vztahu není pouhou tupou dominancí. Ostatně označení Master vzešlo z historického pojetí pojmu vládce – pánem osady se také mohl stát jen silný muž výjimečných schopností s vrozenou autoritou a smyslem pro spravedlnost a schopný své poddané ocenit i (mnohdy krutě) trestat.

Někteří partneři používají ve svém jinak běžném vztahu pojmenování Pán pro toho dominantního z nich, a to zejména z důvodu vzrušujícího psychologického efektu v rámci dané hry. Je to pojem poměrně rozšířený a oblíbený a ne každý, kdo jej občas použije, je součástí M/s vztahu.


Související hračky


Související témata

24/7 BDSM

24/7 BDSM

Součástí BDSM praktik je aplikování dominantně-submisivního (D/s) vztahu (případně Master-slave, M/s, vztahu Pána a otroka).

BDSM

BDSM

BDSM označuje široké spektrum nejen erotických technik, které se spolu partneři dobrovolně rozhodli praktikovat ve vzájemném submisivně-dominantním vztahu (D/s).

BDSM lidský nábytek

BDSM lidský nábytek

Obzvlášť ponižující a fyzicky izolující BDSM technikou je udělat ze svého otroka obyčejný kus nábytku.

D/s vztah

D/s vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou.

Dom

Dom

Dom je zkrácená verze pojmu Dominant.

Domina

Domina

Domme, Dominatrix i Domina jsou všechno označení dominantní ženy v Dominantně-submisivním D/s vztahu.

Dominance

Dominance

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku.

Dominant

Dominant

Dominant je osoba, která uplatňuje sílu k ovládnutí partnera či situace.

Fear Play

Fear Play

Fear Play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach.

Femdom

Femdom

Femdom je zkratkou dvou slov – female domination a označuje druh sexuálních praktik, ve kterých je dominantní žena. Může zahrnovat téměř všechny praktiky BDSM (např.

Humiliation

Humiliation

Humiliation neboli ponížení je psychologická sexuální praktika, která působí hlavně na pocity. Tuto praktiku provádí partneři po domluvě.

Humina

Humina

Dominantní žena, která v rámci BDSM her praktikuje na svém podřízeném partnerovi v rámci dominantně-submisivního vztahu (D/s)...

Lesdom

Lesdom

Lesdom (také lezdom) je zkratkou dvou slov – lesbian a femdom.

M/s vztah

M/s vztah

M/s (zkratka dvou slov: Master nebo Mistress a slave) je variantou dominantně-submisivního vztahu.

Maledom

Maledom

Maledom je zkratkou dvou slov – male domination a označuje muže, který je dominantní v dominantně-submisivním vztahu.

Masochismus

Masochismus

Masochismus je sexuální úchylka, při které jedince vzrušuje fyzická bolest a psychické ponížení směrované proti jeho osobě.

Mistress, Paní, Madam

Mistress, Paní, Madam

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P".

Opuštění v BDSM

Opuštění v BDSM

Opuštění je typ BDSM hry, kdy je submisivní partner na dlouhou dobu opuštěn, ponechán o samotě.

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva

Otrocká smlouva se uzavírá v BDSM vztahu mezi Pánem a otrokem. Má rituální význam.

Sadismus

Sadismus

Sadismus je sexuální úchylka, při které dochází k sexuálnímu uspokojení při trýznění a mučení partnera.

Sadomasochismus

Sadomasochismus

Sadomasochismus (zkráceně sadomaso či sado maso) je obecný termín pro sexuální chování se znaky sadismu či masochismu.

Slave, otrok, otrokyně

Slave, otrok, otrokyně

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní.

Submisivita

Submisivita

Submisivita je sklon zaujímat podřízenou pozici v sociální hiearchii.

Switching BDSM

Switching BDSM

Switch je v BDSM osoba, která mění své role. Někdy bývá podřízenou, jindy nadřízenou (viz také hraní rolí).

Top

Top

Top je partner, který provádí různé BDSM techniky na svém bottom partnerovi. Při bondage svazuje, při spankingu dává výprask, při ponižování ponižuje atd.

Vybíráme z e-shopu