Kdo je intersexuál?

Intersexuál, hermafrodit

Intersexuál je jedinec odlišný od běžné definice mužského nebo ženského těla. Odlišnosti se mohou týkat jednotlivých genů, chromozomů, pohlavních hormonů nebo zevních i vnitřních pohlavních orgánů, přičemž se mohou vyskytovat izolovaně, nebo se vzájemně kombinovat.

Termín hermafrodit je speciální označení pro intersexuála, který má viditelné mužské i ženské pohlavní orgány. V původním smyslu se však jedná o označení živočichů (obojetníků), kteří jsou schopni produkovat současně vajíčka i spermie. Hermafrodit má buďto varlata i vaječníky, nebo jsou oba tyto orgány nahrazeny tzv. obojetnou pohlavní žlázou.

Původ slova hermafrodit

Slovo hermafrodit je řeckého původu. Podle mytologie byl Hermafroditus synem bohyně lásky Afrodity. Zamilovala se do něj nymfa Salmacis a přála si být s ním spojená už navěky. Proto bohově sloučili její tělo s Hermafroditovým a bůh tak získal obě pohlaví.

Intersexualita vs. hermafroditismus

Intersexualita popisuje různorodou kombinaci mužské a ženské fyziologie. Zahrnuje nejednoznačně vyhlížející genitálie, různé kombinace XX a XY chromozomů aj. Na rozdíl od zvířecích obojetníků se ale lidé nemohou aktivně rozhodnout, které pohlavní buňky chtějí využívat. Obvykle jsou jejich mužské, ženské, nebo oboje pohlavní buňky neplodné.

Pravý hermafroditismus znamená přítomnost obou pohlavních žláz, tj. vaječníků i varlat u jednoho jedince (odděleně, či společně v jednom orgánu). Jde tedy pouze o specifický podtyp intersexuálních stavů.

Intersexualita je pojem, který vytvořil genetik Richard Goldschmidt v roce 1917 s odkazem na fyzikální různorodost pohlaví. Už tehdy se objevovaly vědecké důkazy, že pohlaví není pouze binární – muži a ženy – ale že existuje více fyziologických stupňů mezi oběma póly.

Caroline Kinsey, hermafrodit, který musel žít jako muž
Caroline Kinsey je intersexuál, který žil většinu svého života jako muž, než se rozhodl přijmout identitu ženy

Úprava pohlaví u intersexuálů

Medicína popisuje intersex jako lidi s poruchou pohlavního vývoje. Tento postoj je ale čím dál více zpochybňován, a to zejména kvůli neflexibilní lékařské terminologii a intervencím do pohlaví. Občanské organizace zaměřené na intersex kritizují lékařské zásahy vedoucí k tomu, aby lidské tělo vypadalo více jako mužské nebo ženské.

Takové zásahy se dělají od 50. let minulého století, kdy doktoři začali chirurgicky nebo hormonálně upravovat děti tak, aby jejich pohlavní znaky odpovídaly pouze jednomu pohlaví. Stává se, že operaci podstoupí i teenager nebo dospělý člověk. Takové operace jsou ale poměrně kontroverzní. Jednak nic nezaručuje uspokojivý výsledek operace, jednak mohou vést k neplodnosti.

Související zdroje


Související témata

Demisexuál

Demisexuál

Demisexuál je člověk, který cítí sexuální přitažlivost pouze k někomu, na koho má emocionální vazbu. Může být gay, hetero, bisexuál, pansexuál nebo mít jakoukoliv jinou sexuální a genderovou identitu.... ...

Pansexuál

Pansexuál

Pansexuál je osoba schopná zamilovat se nebo cítit sexuální touhu k člověku bez ohledu na její genderovou/sexuální identitu. Pansexuálové občas tvrdí, že jsou „slepí k pohlaví“, gender pro ně tedy není v mezilidských vztazích důležitý.... ...

Transgender

Transgender

Pojem transgender (zkráceně trans) se používá pro označení lidí, jejichž genderová identita (autoidentifikace, pohlavní totožnost)... Pojem transgender (zkráceně trans) se používá pro označení lidí, jejichž genderová identita (autoidentifikace, pohlavní totožnost) není v souladu s pohlavím, které mají od narození.... ...

Transman

Transman

Transman je osoba, která se narodila jako žena a podstoupila již změnu pohlaví i sociální přechod, díky čemuž se stala mužem. Také se v tomto tématu používá zkratka trans člověk nebo transexuál. Tyto názvy dokonce vznikly v lékařském a psychologickém prostředí.... ...

Transsexualita

Transsexualita

Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být... Transsexualita je stav, kdy člověk cítí vnitřní nesoulad mezi svým psychickým a anatomickým pohlavím – tedy muž se cítí být vnitřně ženou a naopak, žena se psychicky cítí být mužem. Tito lidé se označují jako transsexuálové (hovorově transky) a spadají do skupiny transgender jedinců.... ...

Vybíráme z e-shopu