Refrakterní fáze, fáze neschopnosti erekce

Refrakterní fáze, fáze neschopnosti erekce

Refrakterní fáze v obecném smyslu vyjadřuje dobu, po kterou dochází ke snížení vnímání a reakcí na určitý typ podnětů. V sexuálním kontextu se pak hovoří o periodě, která se dostavuje po ejakulaci u mužů a znemožňuje dosáhnout erekce, resp. další ejakulace. Jednoduše je to čas, který muž potřebuje po orgasmu a ejakulaci k tomu, aby mohl opět dosáhnout erekce a ejakulace.

Doba, po kterou útlum trvá, je řádově delší než jednotlivé fáze, které refrakci předcházejí. Zatímco vlastní sexuální vzrušení a následný orgasmus bývají záležitostí i pouhých několika minut, refrakterní fáze – v závislosti na mnoha faktorech – může trvat i desítky hodin. Pro mnoho sexuálně aktivních mužů je takto dlouhá doba, během níž nemohou uspokojit svou partnerku, zdrojem frustrací a může vést až k následkům na psychice.

Typickým jevem refrakterní fáze je přecitlivělost (hypersenzitivita) genitálií – zejména žaludu – na jakoukoliv další stimulaci; v některých případech vede mechanické dráždění dokonce k bolestivému zážitku.

Refakterní fáze se však netýká pouze mužů; výjimečně se tato perioda dostavuje po orgasmickém prožitku také u žen. Příznaky jsou podobné těm, které se vyskytují u mužů (zejména hypersenzitivita pohlavních orgánů).

Fyziologický základ

Lék Viagra
Lék Viagra

Podstata refrakterní fáze leží v samotném aktu ejakulace, v jejímž důsledku dochází k hormonálním výkyvům v krvi. Dochází zejména ke zvýšení hladiny hormonu oxytocinu, označovaného jako hormon důvěry. Oxytocin se podílí na stazích hladké svaloviny, vstřikujících sperma ze semenného provazce do močové trubice, zároveň však s dalšími látkami navozuje refakterní periodu.

Další významnou sloučeninou, nepřímo zodpovědnou za post-orgasmický útlum, je hormon prolaktin. Ten negativně ovlivňuje hladinu dopaminu v krvi, který se komplexními mechanismy podílí na dosažení erekce. Bylo např. pozorováno, že blokátory prolaktinu znatelně snižují dobu, po kterou refrakterní fáze trvá.

  • Teorie, hovořící o refrakterní fázi jako o následku samotné ejakulace, je podpořena mj. zjištěním, že prepubertální chlapci, nedosahující výronu semene, mohou dosáhnout mnoha orgasmů během krátké chvíle. Existují i případy multiorgasmických mužských jedinců v dospělém věku.

Rizikové faktory a možnosti léčby

Ač rozhodně nelze podřídit refrakterní periodu jediné příčině, lze vysledovat určité okolnosti, negativně ovlivňující délku této periody. Doba refrakce je podřízena zejménu věku a od něj se odvíjející hladiny hormonů. Na vnitřní sekreci těchto látek má obrovský dopad zejména životospráva jedince.

Kůra stromu Johimbe
kůra stromu Johimbe

Na délku refrakterní epizody – a potažmo i na samotnou erekci – mají vliv nervová vlákna udílející pohlavní soustavě impulzy z centrálního nervového systému. V případě diabetiků dochází poměrně často k tzv. neuropatiím, zánětlivým onemocněním nervových vláken. Důsledkem tohoto postižení dochází k rozpadu nervové sítě a signály nemohou být předávány do cílových orgánů.

Pokud odborný lékařský pracovník vyloučí cukrovku a další civilizační choroby (syndrom vyhoření, obezita), je na místě úprava jídelníčku, popř. řešení erektilní dysfunkce formou medikamentů. Trvání refrakterní periody znatelně snižují léky pro podporu erekce, např. Viagra nebo Cialis. Jejich princip je založen na podpoře zvyšování průsvitů cév v samotném penisu. 

  • Určitou alternativu k syntetickým léčebným přípravkům představuje afrodiziakum, získáváné z kůry stromu Johimbe. Tento přírodní preparát je v místě svého původu (centrální Afrika) považován za vůbec nejsilnější látku, zvyšující libido. Přípravek lze – jako volně prodejný doplněk stravy – zakoupit např. ve formě tablet nebo práškových substancí.

Ke zkrácení refrakterní fáze je potřeba přistoupit jako ke zlepšení sexuálního zdraví. Je dobré začít s kardiovaskulárním cvičením (např. chůze nebo aerobik), udržováním zdravé tělesné hmotnosti a stravou bohatou na živiny. Mohou pomoci i Kegelovy cviky.

Refrakterní fázi je také možné úplně přeskočit dosažením orgasmu bez doprovodu ejakulace. Toho lze dosáhnout např. mechanickým tlakem na hráz; "duchovní" variantou je pak využtí prvků z tantrického učení.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Ejakulace

Ejakulace

Ejakulace je prudké vypuzení ejakulátu, ke kterému dochází při orgasmu. Při mužské ejakulaci ze ztopořeného penisu vystříkne ejakulát (sperma). Během jedné ejakulace se uvolní dávka o průměrném objemu 2 – 6 ml ejakulátu.... ...

Erekce

Erekce

Erekce je odborný název pro ztopoření mužského pohlavního orgánu, penisu. Při tomto stavu dochází ke zvětšení objemu penisu a jeho ztvrdnutí. Erekce je předpokladem k úspěšnému zavedení penisu do pochvy a provedení pohlavního styku. Hlavním účelem erekce je tedy reprodukce.... ...

Kontrola orgasmů

Kontrola orgasmů

Kontrola orgasmů patří mezi BDSM praktiky, a to především z hlediska D/s vztahů. To znamená, že dominantní partner má konsensuální (tedy souhlasnou) moc nad některými nebo veškerými orgasmy svého submisivního protějšku.... ...

Vybíráme z e-shopu