Pomůcky pro hendikepované a seniory již nejsou tabu

Přinášíme vám rozhovor s lektorkou Petrou Hamerníkovou, ve kterém se dozvíte spoustu zajímavostí o kurzu Sexuální pomůcky pro osoby s hendikepem aneb Sexualita pěti smysly, který pořádá organizace Freya.

Pomůcky pro hendikepované a seniory již nejsou tabu

Mnozí z nás vyrůstali v době, kdy se o tělesně či duševně postižených spoluobčanech v médiích téměř nehovořilo. Podobně na tom byli i senioři. Tehdejší vláda jedné strany prosazovala jen to pozitivní, případně pozitivně motivující.

Nyní je tomu jinak. Přes dvacet let televizní štáby vyjíždějí na paralympiády, seznamují diváky s chodem chráněných dílen a chráněných domovů, nedávno dokonce zdokumentovala sexuální život hendikepovaných.


Společnost Freya organizuje mnoho kurzů, přičemž jeden z nich je na téma Sexuální pomůcky pro osoby s hendikepem aneb Sexualita pěti smysly. Komu je určen?

Určen je jak pracovníkům pomáhajících profesí, tak i pečujícím osobám, jako jsou rodiče nebo opatrovníci. Také je vhodný - od určitého věku - pro klienty sociálních a zdravotních služeb. Tento kurz jsme realizovali například pro osoby se zrakovým postižením a byly na něj dobré ohlasy. Tito účastníci se sexuálních pomůcek dotýkali poprvé v životě.

Organizace FREYA existuje už přes dva roky. Za hlavní předmět činnosti si zvolila téma popularizace sexuality.

Věnuje se vzdělávání, poradenství a dalším aktivitám v oblasti sexuality lidí se zdravotním postižením, lidí závislých na péči jiných osob či „zranitelných skupin“. To vše za pomoci kurzů.

Na základě čeho vyvstala potřeba jeho organizování?

Lidé, kteří pracují v pomáhajících profesích, se setkávají se sexualitou svých klientů. Naším cílem je, aby se téma sexuality stalo běžnou součástí života lidí se zdravotním postižením a seniorů. A sexuální uspokojení za pomoci erotické pomůcky je pro tyto osoby někdy i jedinou možností. Z těchto důvodů jsme chtěli, aby se pracovníci nebáli o tématu sexuality a vztahů hovořit a aby uměli poradit a vybrat svým klientům pro ně vhodnou pomůcku, pokud o to mají zájem.

Jaký je na kurz ohlas?

Velmi dobrý. Někdy se stane, že se jeho účastníci stydí ze začátku na dané téma mluvit, ale odchází s pocitem, jako kdyby to byla naprosto přirozená věc. Myslím, že to hodně vychází z toho, jak téma vnímáte a jak o něm s účastníky hovoříte.

Kolik podobných kurzů již proběhlo?

Pod hlavičkou organizace Freya jsme jich uspořádali sedm a nevím o žádné jiné vzdělávací organizaci, která by něco obdobného nabízela.

Lektorka kurzu Sexualita pěti smysly Petra Hamerníková. Foto: Petra Hamerníková
Lektorka kurzu Sexualita pěti smysly Petra Hamerníková. Foto: Petra Hamerníková

Co jste si z nich vzala vy sama?

Pro mě osobně to byla velká výzva něco takového nabízet. Někdy to není úplně lehké mluvit o intimních věcech, ale je to velmi důležité, protože touto cestou můžete pomoct bořit zažité předsudky a tabu ve společnosti.

Jaké sexuální pomůcky se prezentují konkrétně pro ženy?

Pro navození atmosféry třeba různé druhy masážních gelů, svíček a dalších. Z těch klasických představujeme vibrační vajíčka, vibrátory a venušiny kuličky. Mluvíme také o pomůckách vhodných pro ženy s fyzickým postižením (stoličky, křesílka, houpačky, speciální vibrátory), BDSM nebo elektrostimulaci, která může být důležitá právě pro osoby se sníženou citlivostí nebo bez citlivosti určitých partií.

A jaké představujete pomůcky pro muže?

Něco jsem zmínila v předcházející odpovědi, nicméně jde také o vakuové pumpy, erekční kroužky, přípravky na podporu erekce a speciální pomůcky pro muže s fyzickým postižením.

Jsou představovány pro obě pohlaví současně?

Ano, domnívám se, že je důležité, aby kurzisté znali pomůcky pro obě pohlaví. Není důvod oblasti oddělovat.

Myslí se i na jejich užití menšinami, tedy lesbičkami, gayi...?

U pomůcek, které jsou v tomto směru vhodné, tuto možnost zmiňujeme.

Jak dalece se erotické pomůcky používají v případě sexuální asistence? Jsou asistentky vyškoleny v tomto oboru?

Jsou to profesionálky, takže přesně ví, jaké a kdy je použít. Při asistencích se využívají, pokud se na tom asistentka s klientem nebo klientkou dohodnou. Například jedna sexuální asistentka hledala s pomocí vibračních vajíček a jiných vibrujících hraček erotogenní zóny u klientky, která byla ochrnuta a necítila některé části těla.

NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH ČÍSEL:

V České republice žije 1 077 673 lidí se zdravotním postižením a 1 644 836 lidí v seniorském věku. V pobytových zařízeních sociálních služeb nyní pobývá 81 000 lidí.

Jde na kurzu jen o prezentaci s pomocí videoprojekce, nebo dochází i k praktickým ukázkám?

Využíváme především videoprezentaci, ale většinu pomůcek máme také na ukázku s sebou. Jak se prakticky používají nepředvádíme. Účastníci si je mohou prohlédnout a osahat. Někteří je například vidí úplně poprvé a někteří si na ně poprvé i sáhnou.

Dozvědí se posluchači také něco o jejich historii?

V tuto chvíli ne, kurz je zaměřen spíše na specifika využití.

Co se myslí sexualitou pěti smysly? Jak se využívá v praxi?

Ne všichni lidé mají potřebu nebo možnost zažít sexuální styk. Označení sexualita pěti smysly znamená, že zapojením i našich dalších smyslů nebo představ může dojít člověk k uspokojení a navození silnějších prožitků. Například u lidí po poranění míchy s necitlivostí genitálií se sexualita neztrácí, ale přesouvá na jiná místa. Díky nim pak mohou v rámci sexuality zažívat vzrušení a uspokojení.

Dostanou posluchači nějaké osvědčení o absolvování kurzu?

Ano, každému je vystaven certifikát o jeho absolvování.

Zatím se jedná o jednodenní školení, počítá se s jeho prodlužováním?

Ne. Myslím si, že tak, jak je v tuto chvíli postaven, je dostačující.

Upozorňujete také na možná omezení při používání pomůcek? Stal se již nějaký případ nešťastného zacházení?

Bohužel jsou někdy používány předměty, které nejsou určeny jako sexuální pomůcky a pak dochází ke zraněním. Některé klientky si například zavádějí do pochvy potraviny. A toto je jeden z důvodů, proč školíme - aby se pracovníci nebáli pomoct objednat svým klientům pomůcku, věděli jakou a zabránili tak možným zraněním.

Vzděláváte se dále v oboru sexuality, zúčastňujete se třeba erotických veletrhů?

Zúčastňuji, ale není to jediný podklad, ze kterého vycházím. V každé oblasti, kterou se snažím předávat dál, je pro mě důležité další vzdělávání a sledování trendů.

Prozradila jste, že obdobné školení u nás neexistuje. Jak je tomu v zahraničí?

Nejsem si jistá, jestli úplně v takové podobě, jakou nabízíme my, ale sama jsem prošla podobným vzděláváním ve Švýcarsku. Jeho součástí bylo i seznámení se zmíněnými pomůckami.

Školení je pořádáno v Praze. Jaké jsou technické požadavky, je-li organizováno například v nějaké mimopražské organizaci – škole, ústavu, institutu?

Jsme velmi nenároční, stačí nám místnost s dataprojektorem a místo na zaparkování, aby mohl být vyložen velký kufr s pomůckami.

Na jaké kurzy organizované společností Freya byste čtenáře ještě pozvala?

Myslím, že všechny, které nabízíme, jsou zajímavé už proto, že jsme jediní v republice, kdo téma sexuality školí komplexně. Pokud mám být ale konkrétní, tak na kurz:

1. Sexualita osob s mentálním hendikepem. Více informací zde.

2. Sexualita seniorů a seniorek. Více informací zde.

3. Sexualita a její naplnění po poškození míchy. Více informací zde.

Letos také budeme otevírat nový kurz pro sexuální asistentky a asistenty, tak pokud jsou mezi čtenáři zájemci a zájemkyně, mohou se nám ozvat.

Pozvánka na kurz:

SEXUÁLNÍ POMŮCKY PRO OSOBY S HENDIKEPEM ANEB SEXUALITA PĚTI SMYSLY

Místo konání: Praha

Datum konání: 31. 05. 2018

Čas: 9:00 – 12:30

Cena: 690,-

Online přihlášení na kurz: Přihlášení zde
Lektor: Petra Hamerníková, DiS

Kurz je nabízen i pro celý tým nebo organizaci podle domluveného termínu.

Více o kurzu naleznete zde.

Vybíráme z e-shopu