Alfa-samec, Alpha Male

Alfa-samec, Alpha Male

Ačkoliv termín alfa-samec pochází z biologie a týká se primárně říše zvířat, v současnosti se často používá i v souvislosti se společenským životem lidí, hlavně ve spojení s namlouvacím procesem. Označuje muže, kteří dominují společenské skupině

Alfasamec v říši zvířat

V říši zvířat je alfa člen smečky s nejvyšší pozicí. Může se jednat o samce i samici. Pokud roli naplňuje muž i žena, nazývají se alfa pár.

Alfa obvykle získává jako první přístup k jídlu, pití, sexu a jiným vytouženým aktivitám.

Věděli jste, že...

Každý lev působí jako přirozená alfa
Každý lev působí jako přirozená alfa

... svět zvířat zná kromě alfa samců (první písmeno řecké abecedy) i bety a omegy (druhé a poslední písmeno řecké abecedy)?

Beta jsou svého druhu pobočníci vůdců. Pokud alfa padne, obvykle nastoupí na jeho místo. Jsou to takoví Jarkové Metelkové pro Mirky Dušíny.

Omegy jsou pravým opakem alf – jsou na spodku společenské hierarchie, podřízení všem ostatním členům komunity. Očekává se od nich, že se budou chovat submisivně, jako poslední se dostávají k jídlu, hrají roli obětního beránka. Druzí si na nich často vybíjejí vztek – aneb šikana existuje i ve zvířecí říši.

Své pozice alfa dosahuje tím, že prokazuje fyzickou nadřazenost a agresivitu, ale i tím, že si ve skupině vybuduje společenské postavení a získá spojence.

James Bond je typickým příkladem alfa-samce
James Bond je typickým příkladem alfa-samce

Pozice alfy není trvalá, mění se, obvykle po fyzickém boji mezi dominantním samcem a podřízeným.

Alfasamec v říši lidí

Za alfasamce je považován muž, který je zřetelně superiorní ostatním mužským členům společnosti. Tato superiorita může vycházet z mnoha charakteristik – je hezčí, silnější, sebevědomější, jedná jako vůdce. 

„Ačkoliv pojem pochází z říše zvířat, v naší společnosti se jako alfa samec často označuje muž s vysokým sebevědomím, který ví, co chce, a tím vzbuzuje zvýšený zájem žen.“  – psycholožka Petra Prest

Ženy jsou k takovým mužům obvykle velice přitahovány. To je dáno naší biologickou přirozeností – geny nejsilnějšího samce slibují, že žena bude mít silné potomky. Při pohledu na alfa-samce se všechny jejich tělesné kontrolky spustí.

To ale ještě neznamená, že jim musí podlehnout. Člověk není jenom bytost tělesná, ale i sociální, a občas volání přírody ignoruje.

„Dominantní muž, který si uměl za každých okolností poradit, byl dřív pro ženu přitažlivý, ale dnes už to tak úplně neplatí. Vztahy jsou spíš založeny na partnerství, ve kterém se oba snaží realizovat. Žijí spolu, protože si rozumí, za něco se obdivují, a zároveň akceptují svoji odlišnost.“ – psycholožka Petra Prest

I v minulosti platilo, že když si muž nebyl schopen získat ženu silou – tak jako vůdce smečky – zaujal ji jinak. Chránil ji, nosil jí jídlo, staral se o ni dlouhodobě a ve výsledku jí nabídl trvalé partnerství

Nedá se nic dělat, zlí hoši (což jsou obvykle alfa-samci) budou ženy vždycky přitahovat
Nedá se nic dělat, zlí hoši (což jsou obvykle alfa-samci) budou ženy vždycky přitahovat

Tito hodní muši se musí smířit s tím, že nikdy nebudou pro ženy tak atraktivní jako alfa-samci. Ženy jim občas utíkají za svými krátkodobými úlety. Většinou se ale za nimi zase vrací. Alfa-samec totiž obvykle není materiál na dlouhodobý vztah.

Jak se stát alfa samcem

Dobrá zpráva pro všechny omegy je, že nemusí být omegou napořád. Společenské postavení se liší skupinu od skupinu. Pokud jste na jednom místě za chudáka, na druhém místě můžete být za boha.

Domnívám se tedy, že koncept alfa samce je pouhé klišé a každý chlap může v sobě mužnou sílu probudit.

– psycholožka Petra Prest

Chcete-li maximalizovat dobu, kdy jste považováni za boha, doporučuji vám zaměřit se na tyto aspekty:

Změna je možná. Důležité je se snažit
Změna je možná. Důležité je se snažit
  • Přečtěte si něco o řeči těla (např. You Say More Than You Think) a naučte se ji kontrolovat. Prospěšné jsou v tomto ohledu například kurzy tance.
  • Začněte aktivně sportovat.
  • Přečtěte si něco o etiketě (do začátku třeba Špačkovu Velkou knihu etikety) a  začněte se starat o svůj zevnějšek (s tím vám může pomoci např. blog stylisty Daniela Šmída).
  • Pokud vám to nestačí, přečtěte si některé knihy o balení žen – v českém prostředí jsou nejznámější Straussova Hra nebo Baránkova Jak sbalit ženuSpoustu užitečných triků pro vás má i náš Nadsamec

Související hračky