Erotika, erotismus

Erotika, erotismus

Erotika (z řečtiny erós = láska, touha, smyslnost) je označením pro projevy erotické lásky (erótu) a citů (vášeň, touha, něha, splín), které souvisí se sbližováním a přitažlivostí mezi lidmi.

Erotické umění

Erotické umění (zkráceně někdy nazývané pouze erotika) vyobrazuje citové vztahy nebo eroticky vzrušivé podněty. Někdy je vymezováno jako protiklad pornografie, která explicitně zobrazuje sexuální aktivity.

Erotika se projevuje ve všech druzích umění – výtvarném, fotografickém, sochařském, hudebním, literárním, pohybovém, filmovém a dalších.

Umělecký, nebo erotický akt?

Umělecký akt je označení pro výtvarné zobrazení nahého lidského těla, ať už ve formě obrazu, sochy nebo fotografie. Cílem aktu většinou bývá vyjádření estetické hodnoty lidského těla, nikoli působení na pohlavní pudy a vzrušení člověka.

Hranice mezi uměleckým a erotickým aktem je nestálá, odvíjí se spíše od kulturních a náboženských zvyklostí společnosti i od osobních zkušeností diváka.

Odborné zkoumání erotiky

Odborným zkoumáním erotiky se zabývá erotologie. Ta je v současné době částečně zahrnuta v sexuologii, narozdíl od ní však nezkoumá rozmnožování ani pohlavní rozdíly. Zabývá se totiž erotickými city a vztahy a jejich projevy včetně sociálního a psychologického kontextu.


Související zdroje


Související témata

Láska

Láska

Láska je pocit silné náklonosti či záliby v někom. Obvykle vyplývá z rozpoznání atraktivních kvalit, přirozené spřízněnosti, nebo ze soucitu. Projevuje se starostlivostí o dobro druhého a radostí z jeho přítomnosti.... ...

Pornografie

Pornografie

Pornografie (z řeckého porné = prostitutka + grafein = psát) je označení pro neumělecké znázornění lidského těla nebo sexuálního... Pornografie (z řeckého porné = prostitutka + grafein = psát) je označení pro neumělecké znázornění lidského těla nebo sexuálního chování, které nemá uměleckou hodnotu, nýbrž slouží jen k vybuzení sexuálního chtíče.... ...

Vybíráme z e-shopu