Subinky a subíci - ponížení jako hra

Příznivcům BDSM praktik je pojem ponižování známý a jsou si moc dobře vědomi toho, že je vlastně založeno na obrovské vzájemné úctě a důvěře. Ovšem pro ty, kteří BDSM nevyznávají nebo prostě jen neznají, to může být něco odrazujícího, odporného. V tomto článku vám chceme přiblížit několik variant ponížení tak, jak je příznivci BDSM využívají pro vzájemné pobavení a vzrušení. Zda vám tato myšlenky přijdou zajímavé nebo naopak odpudivé, necháváme jen na vás.

Subinky a subíci - ponížení jako hra

Ponížení může být trestem za porušení nějakého pravidla nebo příkazu. Pravidla mohou být dominantem aplikována náhodně pro zmatení otroka nebo jako záminka k jeho ponížení.

V BDSM vztazích je ponižování praktikováno i bez nutnosti mít trest jako příčinu. Je zcela dostačující, že jeden z partnerů je dominantní a druhý jemu podřízený a už díky tomu se může stát ponížení skvělou hrou pro oba, která je upevňuje v jejich rolích.

Dominant není pouhý kruťas. Je to člověk, kterého těší mít nad někým kontrolu a vychovávat ho k lepší poslušnosti, k čemuž mu ponižování slouží jako velmi účinný výchovný nástroj.

Jak mě asi potrestá?
Jak mě asi potrestá?

Druhy ponižování

  • Fyzické ponížení – výprask rákoskou, různé varianty způsobování bolesti.
  • Lidská potupa – klystýr, omezení pohybu či smyslů, připoutání k posteli.
  • Psychologické ponížení – vystavení na veřejnosti.
Dává mi roubík. Tak tohle bude asi bolet.
Dává mi roubík. Tak tohle bude asi bolet.

Fyzické ponížení

Fyzické ponížení znamená záměrné způsobování bolesti nebo jiná tělesná muka zamýšlená jako ponížení, zkorigování či ukáznění subky, která vždy ví, za co je mučena.

Techniky fyzického ponížení jsou součástí mnoha typů erotických praktik a her, uplatňují se při výprasku a naprosto nových rozměrů nabývají v BDSM vztahu praktikujícím 24/7, kde se fyzické ponížení stává mnohem komplexnější a složitější.

Mnoho lidí si pod pojmem fyzické ponížení představí pouze bití, tento pojem je však mnohem širší a patří sem všemožné používání svorek (na bradavky, pysky, varlata), omezení pohybumučení varlat apod.

Bondage, je-li prováděna jako způsob trestu, zůstává stále bondage, ovšem při použití jako trest slouží zejména pro znehybnění a omezení svobody neposlušného otroka, který tak například zůstane svázán a znehybněn u pánových nohou, u čela postele či v jakékoliv nepohodlné poloze, ve které si svůj trest pečlivě vychutná.

Subka musí poslouchat
Subka musí poslouchat

Hra s psychikou

Ponížení však vůbec nemusí být fyzického rázu. Velmi oblíbené jsou psychické tresty, například mít možnost pouze jedenkrát za měsíc prožít orgasmus, být přinucen k vykonání nějaké činnosti a pokud ta není dokončena správně, následuje ještě ústní ponížení. Možností je nespočet a odvíjí se také od toho, jak dobře se partneři znají. Účinné ponížení spočívá například také v přinucení otroka vykonávat činnosti, které nemá rád nebo mu jsou nepříjemné.

"Bylas zlobivá holka, zasloužíš naplácat na zadek!"

"Jestli nezůstaneš stát, přivážu tě tam!"

"Jsi moje čubička?? ... Řekni to!!"

Mnoho D/s partnerství má ponížení jako součást hry, kdy oba hrají své role s cílem vyvolat záminku k ponížení. Různé pohrůžky zní na první pohled povrchně, ovšem osoby zabrané do "hry" je umí interpretovat (i vnímat) velmi autenticky. Pro účastníky erotické hry jsou často tyto pohrůžky základem pro erotické vzrušení.

Co koho vzrušuje je individuální

Být oběť je hlavně záliba
Být oběť je hlavně záliba

Platí zde, že co je pro jednoho ponižujícím trestem, může být pro jiného odměnou. Například vyhlídka na 20 ran rákoskou vzbuzuje u někoho strach, v jiném je to začátek pěkného večera.

Mezi strachem a vzrušením, také mezi bolestí a vzrušením v určité míře existuje velmi tenká hranice. Někdy to může začít velmi nenápadně, kdy při "obyčejném" sexu partnerka zjistí, že je jí tak zvláštně příjemné, když jí partner zatáhne za vlasy a plácne po zadku. Pokud tento pocit budou společně rozvíjet a hledat další podobné podněty, mohou dospět až k BDSM hrátkám.

Takže nebojte se, komunikujte spolu o tom, co vás vzájemně vzrušuje a uvidíte, co se bude dít ;-)

Vybíráme z e-shopu