Co je volná láska, free love, sex radical?

Volná láska, Free Love, Sex Radical

Free love čili volná láska je sociální a filozofické hnutí snažící se odebrat státu jakoukoliv kontrolu nad sexem a věcmi, které s ním souvisí – například manželství, antikoncepce či nevěra. Nejvíce ho proslavilo hnutí hippie.

Filozofie inspirovaná anarchismem a liberalismem prosazuje názor, že sexuální a milostný vztah je pouze věcí zúčastněných lidí a nikdo jiný – obzvláště stát a církev – jim do toho nemá co mluvit.

Podle slovníku se výrazem volná láska označují také sexuální vztahy bez věrnosti k jedinému partnerovi nebo sexuální vztahy mimo manželství a bez jiných závazků.

Jakkoliv se zdá, že volná láska je moderní filozofií, opak je pravdou. Už křesťanská sekta Adamitů v 2 – 4. století n. l. odmítala manželství a vyznávala nudismus.

Právní hledisko volné lásky

Z právního hlediska se volná láska staví hlavně proti zákonům, které regulují cizoložství, rozvod, pohlavní dospělost, antikoncepci, homosexualitu, potraty, prostituci, právo mluvit o sexu na veřejnosti, případně proti zákazu obscenity.

Adamité si užívali volné lásky dlouho před hippies
Adamité si užívali volné lásky dávno před hippies

Velkou otázkou jsou individuální práva v manželství – některé instituce totiž považují znásilnění v manželství za méně závažné než znásilnění nemanželské.

Souvislost s feminismem

Žena byla v minulosti viděna hlavně jako objekt sloužící ke starání o domácnost a k rození dětí.

Advokátka Mary Gove Nichols v 19. století popsala manželství jakoanihilaci ženy“, neboť žena byla zákonem i společností považována za pouhý majetek muže.

Hippies

Hnutí volné lásky zažilo boom na začátku 20. století v New Yorkské čtvrti Greenwich Village, v níž žila skupina bohémů a praktikovala volnou lásku – mezi nimi například i zakladatel moderního satanismu Anton LaVey.

Hippies hlásali mír, lásku, přátelství a svobodu
Hippies hlásali mír, lásku, přátelství a svobodu

V Greenwich Village si k volné lásce přičichli i beatnici – například Allen Ginsberg a William S. Burroughs – kteří ostatně provokovali na všech možných frontách.

Z bítniků povstalo v 60. letech hnutí hippieskontrakultura, která odmítala tradiční společenské normy, a toužila šířit svobodu, přátelství, mír a lásku. Hippies si užívali života, nehonili se za kariérou a eufemisticky řečeno, měli příznivý vztah k drogám.

Jakkoliv hippies zažili svůj vrchol v 70. letech, odkaz jejich hnutí přežívá do dnes. 

Volná láska na celý život

Praktikovat volnou lásku po celý život je samozřejmě možné, jedná se o formu polyamorie (byť i uvnitř polyamory se projevují různé alternativní principy, takže je nutné si s partnery vždycky vykomunikovat, jak přesně mají vaše vztahy fungovat). Na světě  existují různé komunity praktikující volnou lásku a komunitní život, ale svůj prostor nachází i v rámci různých swingers party a otevřených vztahů. 

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Eskymáčtí bratři

Eskymáčtí bratři

Eskymáčtí bratři je slangový výraz pro muže, kteří spali se stejnou ženou. Vychází z faktu, že Eskymáci patří k jednomu z etnik uznávajících polyandrii – jedna žena mohla mít více manželů.... ...

Harém

Harém

Slovo harém ve svém tradičním významu označovalo část domu, do níž neměl přístup žádný muž kromě pána domu. ... ...

Láska

Láska

Láska je pocit silné náklonosti či záliby v někom. Obvykle vyplývá z rozpoznání atraktivních kvalit, přirozené spřízněnosti, nebo ze soucitu. Projevuje se starostlivostí o dobro druhého a radostí z jeho přítomnosti.... ...

Monogamie

Monogamie

Monogamie je výhradní soužití dvou jedinců. „Výhradní“ v tomto kontextu znamená, že ani jeden z páru není otevřený k navazování dalšího romantického vztahu.   Původ slova vychází z řeckého mon = sám a gamos = svatba.... ...

Naturismus

Naturismus

Nudismus je v nejobecnějším významu rekreace bez oblečení. Může se jednat o opalování nahoře i dole bez, o nahou vyjížďku na kole a celou řadu dalších aktivit. Má velice blízko k podobnému pojmu, naturismu – tedy hnutí, které chce skrze nahotu dosáhnout většího kontaktu s přírodou.... ...

Polyamorie

Polyamorie

Polyamorie je životní styl, v němž má jedinec dva nebo více partnerů. Přitom je ovšem nepodvádí, neboť všichni partneři o sobě ví a souhlasí s takovým vztahem. Slovo pochází z řeckého poly = mnoho a amor = láska. Znak polyamorie Polyamorie je primárně životní filozofie.... ...

Swingers

Swingers

Swingers (nepřesně přeloženo skupinový sex, grupen sex, grupáč či orgie) je souhrn sexuálních aktivit, které probíhají mezi třemi a více lidmi. Sexuálnímu chování, při kterém dochází ke styku více párů či osob a zároveň k výměně partnerů, se také říká swinging.... ...

Vybíráme z e-shopu