Bisexualita 2/2 – sexuální experimenty, předsudky

Ve druhém článku o bisexualitě se dozvíte, jaký je rozdíl mezi bisexuální orientací a chováním. Zjistíte, zda má bisexuál větší sklony k promiskuitě a proč si většina lidí myslí, že si užívají vždy a s každým. Skrývají tyto předsudky v sobě alespoň zrnko pravdy? Ukojte svou zvědavost a začtěte se do dalšího pokračování našeho bisexuálního povídání.

Bisexualita 2/2 – sexuální experimenty, předsudky

Bisexuální orientace vs. chování

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že jde o jedno a totéž, není to tak docela pravda.

 • Bisexuální orientace

  Bisexuální orientace je typ nevyhraněné preference pohlaví, která přináší svému nositeli fyzické i psychické uspokojení. Např. žena orientovaná bi se může zamilovat do ženy i muže a sex je jí stejně příjemný s kterýmkoli z nich. Podle studie, kterou jsme zmiňovali v prvním díle našich článků o bisexualitě, však vyplývá, že i bisexuálové upřednostňují při sexu jedno nebo druhé pohlaví.

 • Bisexuální chování

  U bisexuálního chování jde pouze o sex. Styk s oběma pohlavími může mít i typický hetero nebo homosexuál, aniž by se tím změnilo jeho zaměření. Velmi často jde o jednání vynucené.

Bisexuál
Žena nebo muž? Bisexuálům na tom nesejde.

Bisexuál z donucení

Charakteristickým příkladem vynuceného bisexuálního chování je například muž homosexuál, který se bojí reakce svého okolí. Proto se ožení, často má i děti a v soukromí se potají schází s milencem. Vztah se ženou ho ale ve skutečnosti vůbec nenaplňuje, spokojený je jen v přítomnosti svého partnera.

Jiným příkladem jsou vězni odsouzení k dlouhému výkonu trestu. I u nich pozorujeme známky homosexuálního chování, ale ve skutečnosti hledají jakýkoli objekt, na kterém by si mohli vybít svou sexuální energii. Po návratu do normálního života se z nich opět stávají heterosexuálové.

Bisexualita u zvířat

Podobného chování jsou schopna i zvířata. Jde o jev typický zejména pro smečky psů, kterým je dlouhodobě znemožněn kontakt s fenou. Nejslabší pes pak slouží ostatním k sexuálnímu ukojení, což mimo jiné také snižuje agresivitu ve smečce.

Bisexualní psi
Homosexuální psi? Bez feny se prostě musí občas obsloužit sami.

Sexuální experimenty

Nejasný vztah ke své vlastní sexualitě nebo touha po změně může vyústit v erotické experimenty se stejným pohlavím. Charakteristickým pokusným obdobím je puberta. Zatímco dívky své občasné úlety s kamarádkami obvykle neberou nijak vážně, u chlapců jde často o období plné pochybností a zmatků.

Jsem homosexuál, když jsem se vyspal s klukem?

Chlapci si často kladou otázky, typu: "Když jsem se jednou vyspal s klukem, jsem homosexuál? A můžu mít normální vztah s holkou?" Jestliže sebere dostatek odvahy a svěří se se svým problémem rodičům, setká se obvykle s ještě většími rozpaky a nepochopením.

Přitom vysvětlení je zcela prosté. V období dospívání dochází ke zvýšené produkci pohlavních hormonů. Kromě stimulace růstu kostí, svalů a pohlavních orgánů mají hormony na svědomí také vývoj a funkce mozku, a s tím spojené přechodné změny v myšlení a uvažování. Dospívání osobnosti, neuvědomělý boj proti autoritám – to všechno je přímo dokonalým prostředím pro experimenty, které není třeba brát extrémně vážně.

Kluci v posteli
Jeden úlet ještě nic neznamená.

Bisexualita jako prostředek sebepoznání

Do podobné situace se dostávají i dospělí lidé, kteří zrovna ukončili dlouholetý vztah. Také oni si často položí otázku, jestli to nebylo vinou jejich odlišné sexuální orientace či preferencí. Někteří pak dokonce nějakou dobu žijí v homo nebo bisexuálním vztahu. Většina z nich se ale po nějaké době opět vrací ke svým zažitým zvykům.

Předsudky o bisexuálech

Bisexuál si hodně užívá

K jedincům zaměřeným bi se váže mnoho nejrůznějších pověr a předsudků, z nichž nejčastějším je tvrzení, že si hodně užívají. Mají totiž na výběr prakticky ze všech typů sexuálních orientací krom asexuálů. Skutečnost je taková, že např. homosexuálové odmítají bisexuály přijmout do svých postelí. Podobnou fobií ale často trpí i heterosexuálové, takže bisexuál si ve skutečnosti hledá partnery jen velmi těžko.

Často střídají partnery (promiskuita)

S otázkou bisexuality se často pojí také diskuze o loajálnosti vůči jedné osobě. Mezi laiky panuje rozšířený názor, že bisexuál nemůže být věrným jednomu partnerovi, protože je neustále nutkavě přitahován k dalšímu pohlaví.

Ve skutečnosti neexistuje důvod, proč by měla být promiskuita u bi jedinců častější než u ostatních lidí. Věrnost je totiž otázkou volby, nikoli orientace. Vždyť všichni lidé se setkávají s potencionálními objekty sexuálního vzrušení každý den, a přesto se většině z nich podaří tuto skutečnost zvládnout a zůstat věrný svému současnému partnerovi. Samotní bisexuálové uvádějí, že si partery nevybírají podle pohlaví, ale podle vzájemné přitažlivosti, porozumění a dalších vlastností.

Promiskuita – jak je to doopravdy

Předsudky a nepravdivá tvrzení rozšířená ve společnosti mohou za to, že se bisexuálové často bojí ke své orientaci přiznat. Na dobře míněnou upřímnost totiž jejich protějšek často reaguje neadekvátně a pod tíhou zažitých předsudků dává partnerovi "kopačky". Ačkoliv jsou v tom bisexuálové tedy často nevinně, udržet dlouhodobý vztah je pro ně těžší. Když se pak bisexuála zeptáte na počet jeho sexuálních partnerů, odpovědí je často i dvouciferné číslo. A právě odtud asi pramení častá tvrzení o promiskuitě.

Vlajky a symboly bi komunity

Symboliku bisexuality poznáte na první pohled. Obvykle jde o spojení astrologických symbolů pro muže (Mars) a ženu (Venuše), a to v libovolné kombinaci. Obvykle jde o dva znaky ženské a jeden mužský (nebo naopak), které jsou vzájemně propletené.

Ženská bisexualita
Symbol ženské bisexuality
Autor: Martin Strachoň / Wikimedia Commons
Mužská bisexualita
Symbol mužské bisexuality
Autor: Martin Strachoň / Wikimedia Commons
Bi komunita
Další ze symbolů bi-komunity.

Australský bi symbol

V tomto směru se výrazně odlišuje australský symbol bisexuality. Je v něm totiž použit taoistický znak jin-jang (symbolizující rovnováhu mužského a ženského principu) propojený s prvky ženského a mužského symbolu.

Australské bisex logo
Takto se označují bisexuálové v Austrálii

Vlajka bisexuální hrdosti

Nejznámějším symbolem bisexuálů je ale bezpochyby Vlajka bisexuální hrdosti. Světlo světa spatřila v roce 1998 a zdobí ji růžový, modrý a levandulový pruh. Její symbolika je jednoduchá: modrá je barvou přitažlivosti mezi muži, růžová mezi ženami a levandulová představuje vzájemnou přitažlivost mezi oběma pohlavími.

Vlajka bisexuálů
Vlajka bisexuálů

Organizace sdružující bisexuály

Na světě samozřejmě existují i organizace věnující se nejrůznějším minoritně zaměřeným menšinám a bisexuálové rozhodně nejsou výjimkou. Většina z nich má sídlo v zahraničí, ale místní skupiny se najdou i u nás. Na závěr vám tedy přinášíme seznam těch nejdůležitějších z nich.

 • Rozdílné rytmy – neformální a nezávislé sdružení L-Bi-T a sympatizujících žen
 • Charlie – český spolek zaměřující se především na gay, lesbické, bisexuální, asexuální a transgender jedince a jejich právo nebýt diskriminován
 • 004.cz – internetový magazín nejen pro gaye a lesbičky
 • BiNet USA – americká nezisková organizace sdružující bisexuály, jejíž cílem je rozvíjet oblastní bisex komunity
 • BI.org – praktický rozcestník na weby bisex komunit v USA, Británii, Kanadě a Austrálii

Použité zdroje


Vybíráme z e-shopu