Rozumíte bisexualitě? 1/2 - sexuální rody a orientace

Bisexualitou nazíváme nevyhraněnou pohlavní orientaci. Mezi bisexuály jsou však velké rozdíly. Některým se sexuální preference v průběhu života mění, jiní jsou spíš hetero, ale sex se stejným pohlavím jim nevadí. Dnes si povíme, co vše bisexuální chování zahrnuje a odhadneme, kolik takových lidí mezi námi je.

Rozumíte bisexualitě? 1/2 - sexuální rody a orientace

Bisexualita z pohledu vědy

Výzkumy Alfreda Kinseyho

Zakladatel sociologické sexuologie Alfred Kinsey
Dr. Alfred Ch. Kinsey

Základy pochopení bisexuality položil již v roce 1948 slavný výzkumník v oblasti sexu Alfred Kinsey (1894-1956). Jeho sedmibodová stupnice, známá pod názvem Kinseyho škála (někdy také Kinseyho měřítko), je základním kamenem oboru sociologické sexuologie.

Podle Kinseyho průzkumu vykazuje většina amerických mužů alespoň trochu bisexuálního chování a trvale převažující homosexuální chování se vyskytuje u 4% z nich. Toto číslo se později stalo symbolem celé homosexuálně zaměřené populace.

Více o Kinseyho výzkumech najdete v článcích Sexuální chování muže a ženy.

Kinseyho škála sexuálního chování

0 1 2 3 4 5 6
Kinseyho rozdělení homosexuální a heterosexuální zkušenosti
Výhradní heterosexuál Příležitostný homosexuál Více než příležitostný homosexuál Vyrovnaný hetero i homosexuál Více než příležitostný heterosexuál Příležitostný heterosexuál Výhradní homosexuál

Další sexuální rody a orientace

Kinseyho model je však pro dnešní chápání bisexuality příliš jednoduchý. Zahrnuje totiž jen dva sexuální rody (heterosexualita, homosexualita). Dnes jich ale rozlišujeme mnohem víc. Například:

  • intersexuál – mezipohlavní, tzn. osoby, které mají od narození atypické pohlavní orgány (např. mohou mít obojí pohlavní orgány)
  • transsexuál – osoba s odlišným psychickým a fyzickým pohlavím
  • asexuál – osoba, kterou nepřitahuje žádné pohlaví
  • transgender – osoba neodpovídající stereotypním očekáváním spojeným s mužskou nebo ženskou rolí (transsexuálové, crossdresseři a transvestité)

Možných kombinací je tedy samozřejmě mnoho a dalece přesahují možnosti původní sedmimístné Kinseyho tabulky. Například u intersexuální ženy bychom nevěděli, jestli její fantazie s jinou ženou zařadit mezi homosexuální nebo heterosexuální chování. A pro asexuály je Kinseyho rozdělení zcela nepoužitelné.

Další možné kombinace sexuální přitažlivosti

Uveďme si na ukázku některé kombinace sexuálních přitažlivostí, které se mezi lidmi mohou objevit. Pro většinu kombinací ani nemáme pojmenování, protože jsou v populaci velmi vyjímečné. Následující příklad je pro intersexuální ženu:

  • intersex žena, která je sexuálně přitahována pouze k mužům nebo pouze k ženám (hetero/homo)
  • intersex žena, která je sexuálně přitahována k ženám i mužům (bisex)
  • intersex žena, která je přitahována pouze k mužům nebo pouze k ženám transgender (???)
  • intersex žena, která je přitahována k ženám i mužům transgender (???)
  • intersex žena, která je přitahována pouze k mužům nebo pouze k ženám intersex (???)

Takto bychom mohli pokračovat prakticky donekonečna. Navíc je třeba zdůraznit, že Kinsey sledoval při svých výzkumech zejména erotické chování. Naopak zcela vynechal erotické prožitky a sebepojetí, které dnes chápeme jako nedílnou součást definice sexuální orientace.

Mění se doba i sex

Bisexuální vztahy byly ve starém Řecku běžné.
Zobrazení muže s chlapeckým milencem ve starém Řecku

V roce 1994 byla v USA provedena studie, která zjistila, že bisexuální přitažlivost nebo chování zažilo v určité fázi svého života 21% mužů a 18% žen. To je zhruba dvojnásobné množství oproti výzkumům, které Kinsey prováděl před 50ti lety. To by mohlo naznačovat, že současná společnost je více otevřená sexuálnímu experimentování. Nebo také že jsme v otázkách osobní sexuální orientace více upřímní.

Zajímavé je, že část odborníků zastává názor, že původní zaměření každého člověka je bisexuální. Změna orientace směrem k heterosexuální je podle nich produktem "křesťanské" jinými slovy "většinové" výchovy. Vzpomeňme si například na staré Řecko, kde měl každý schopný muž kromě manželky i mužského či chlapeckého milence.

Někteří sexuologové a psychologové ovšem tvrdí, že nic takového jako bisexualita neexistuje. Podle nich lidé mají takoví lidé pouze nevyhraněné sexuální chování (styk se stejným i opačným pohlavím je neodpuzuje), ale jejich orientace je vždy homosexuální, nebo heterosexuální. Mimochodem mezi stoupence tohoto postoje se řadí i náš asi nejznámější sexuolog MUDr. Radim Uzel.

Bisexualita jako názor?

Švédská bisex trojka
Švédská bisex trojka
(muž s mužem a žena)

K teorii, že bisexualita je spíše životní postoj či názor se ani samotní bisexuálové nestaví jednotně. Zatímco někteří se cítí touto myšlenkou hluboce uraženi, jiní jen nenápadně přitakávají.

Studie bisexualitu nepotvrdila

Čerstvý olej do tohoto starého ohně přilila jedna nedávná studie provedená ve spolupráci univerzit v Chicagu a Torontu. Její výsledky naznačují, že bisexualita u mužů vlastně neexistuje – tedy alespoň ne v žádném objektivním smyslu. Výzkumníci vybrali vzorek bisexuálně, heterosexuálně i homosexuálně orientovaných mužů a nechali je sledovat eroticky vyzývavá videa mužů a žen.

Bi-holka (možná lesbička) s klukem.
Bi-holka s klukem

Během experimentu se všech mužů dotazovali na pocity a míru jejich vzrušení. Současně ale měřili míru jejich erekce pomocí elektrod připojených k penisu. U hetero i homosexuálních mužů se míra udávaného vzrušení shodovala s naměřenou velikostí erekce. Ovšem reakce bisexuálních mužů byla zajímavější. I když všichni uváděli, že je vzrušují obě pohlaví stejnou měrou, naměřené ztopoření penisu prozrazovalo, že ve skutečnosti upřednostňují jedno nebo druhé pohlaví – ne obě. Zdá se tedy, že tito muži jsou více mono–sexuální, než by si ve skutečnosti přáli být.

Co vás čeká příště...

Otázku existence či neexistence bisexuality patrně v nejbližší době nevyřešíme. A stejně jako se liší názory odborníků na bisexualitu, liší se i pohled veřejnosti na bisexuály. Mezi lidmi koluje stále mnoho předsudků, mýtů a právě o nich si povíme příště. Přiblížíme vám různé formy bisexuálního chování a třešničkou na dortu budou bisexuální experimenty...Související hračky