Hypersexualita

Hypersexualita

Hypersexualita je zvýšená sexuální aktivita na základě zvýšeného sexuálního pudu. Nejeví znaky fyzické závislosti, nýbrž psychické. Člověk postižený hypersexualitou vyhledává styk proto, že to vyžaduje jeho mysl, ne jeho tělo. Hypersexualita je v odborných kruzích považovaná za nemoc s diagnostickým kódem F52.7.

Podle toho, zda se jedná o nadměrně sexuálně aktivního muže nebo ženu, se hypersexualita dělí na nymfomanii (u žen) a satyriázu (u mužů). Více o hypersexualitě se dozvíte v našem článku o závislosti na sexu.

Definice hypersexuality

Definovat hranici zvýšeného sexuálního apetitu a hypersexuality není jednoduché. Sexuální chuť – libido – se u jednotlivců liší. Obecně lze ale říci, že lidé trpící touhle nemocí nedosáhnou sexuálního uspokojení, i když dosáhnou orgasmu. To je nutí vyhledávat stále nové známosti, takže se vyznačují značnou promiskuitou.

Dochází tak k cyklické frustraci, která vede k patologickým vzorcům chování. Pokud takové chování způsobuje poškozování sociálních vztahů, jedná se o problém, který je nutno řešit.

Léčba

Pokud je u jedince trpícího hypersexualitou zjištěna zvýšená hladina pohlavních hormonů, lze pomoci farmakologicky. Většinou se ale přistupuje jenom k psychoterapii, která probíhá ambulantně. Jedná se o soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik užívaných psychoterapeutem.

V případě, že taková léčba nepřináší požadované výsledky, je možné nasadit také blokátory pohlavních hormonů – antiandrogeny, čímž je ale ovlivněná také plodnost pacienta. Proto se k této metodě přistupuje jako k poslední možnosti.


Související hračky


Související témata

Nymfomanie

Nymfomanie

Nymfomanie je chorobná touha ženy po sexu, její zvýšená pohlavní vzrušivost a nenasytnost. Nymfomankám připadá jejich intimní život neustále naprosto nedostačující. Snaží se dosáhnout uspokojení, ale není to možné, i když dosahují mnoha orgasmů denně.... ...

Satyriáza

Satyriáza

Satyriáza nebo satyrismus je označení pro hypersexualitu u mužů. Jedná se tak o obdobu nymfomanie u žen. ... ...

Sleep sex

Sleep sex

Sleep sex (spánkový sex či sexsomnie) je speciální stav, při němž člověk provádí sexuální aktivity ve spánku, aniž by si to uvědomoval. Stejně jako mluvení ze spánku, náměsíčnost, noční děsy či spánková opilost je spánkový sex parasomnie – nezvyklé chování, které se projevuje během spánku.... ...

Hypersexualita - související

Související hračky

Články na téma

Vybíráme ze Sexypedie

Vybíráme z e-shopu