Lap Dance, tanec na klíně

Lap Dance, tanec na klíně

Lap Dance je typem erotického tance oblíbeného v erotických podnicích různého druhu. V českých zemích je znám spíše pod pojmem "tanec na klíně" (případně kontaktní tanec). Může být také součástí erotické předehry, v klubech naopak k sexuálnímu kontaktu zpravidla nedochází. Lap Dance je dnes součástí repertoáru takřka všech striptérek.

Specifika tance na klíně

Základem Lap Dance je tanec ženy nad sedícím mužem. Tanec na klíně zahrnuje svádivé pohyby - vlnění boky, svíjení i náznaky kopulačních pohybů. Představení probíhá většinou v přítmí, které umocňuje erotický náboj tance.

Spolu s užíváním omamných látek v zábavních podnicích je pro muže často těžké vyhnout se dotýkání svíjejících se striptérek. Některé kluby jsou k dotykům benevolentní, jiné je zakazují pod pohrůžkou nevybíravého vyhození z podniku.

Rozdíl mezi Lap Dance a Flirt Dance

Flirt Dance je základem pro tanec na klíně. Kombinuje různé taneční styly, např. orientální tance, latinu, modernu, jazz, balet nebo pilates. Z každého přejímá smyslné prvky a propojuje je sexy protahováním. Díky tomu vzniká velmi dráždivý a erotický tanec.

Flirt Dance pomáhá ženám zvýšit sebevědomí a objevit smyslnost a krásu vlastního těla. Naučí vás pohybovat se svůdně a je to účinná forma protažení a posílení celého těla včetně problematických partií, hlavně hýždí, stehen a břicha.

Dvě dívky cvičí lap dance / flirt dance
Dvě dívky cvičí lap dance, resp. flirt dance

Škola Flirt Dance

Chcete svého partnera příjemně překvapit? Kurzy Flirt Dance jsou trendem posledních let i u nás. Odborně vedené kurzy lze nalézt v každém větším městě i v České republice. Stydlivější mohou místo klasického kurzu volit soukromé hodiny.

Pokud se stydíte, můžete na internetu najít spoustu výukových videí, kde se naučíte nejen správné pohyby, ale zjistíte i to, jak se správně obléknout nebo jakou hudbu zvolit.

Během prvních lekcí vás lektorky naučí, abyste se nebály dotýkat svého těla a odhodily zábrany ze svůdných pohybů. Na začátku si osvojíte správné kroužení pánví a hrudníkem, pár základních kroků a svůdných pohledů. Oční kontakt je totiž u tance dost podstatný.

Po osvojení základních prvků skládají lektorky jednotlivé figury do působivých choreografií. S přibývajícími zkušenostmi si během kurzu Flirt Dance vyzkoušíte třeba i tanec na židlích, s kloboukem, závojem nebo hůlkou, ty pokročilejší mohou navázat tancem u tyče.

Na kurzy Flirt Dance mohou chodit pouze dívky a ženy nad osmnáct let, pro ty mladší se doporučuje Lady Sexy Dance, který není tolik erotický.

Historie Lap Dance

Osazenstvo Gary Taylor's Show Lounge, jednoho z prvích klubů, provozujících Lap Dance
Osazenstvo Gary Taylor's Show Lounge, jednoho z prvích klubů, provozujících Lap Dance

Lap Dance byl nepochybně v určité formě součástí erotického tance i v historii, moderní dějiny datují jeho "vznik" do 70. let 20. století. Tehdejší tanec na klíně měl formu krátkého posezení a byl zpestřením vystoupení ve striptýzových klubech v USA a Kanadě.

Zájem návštěvníků těchto erotických podniků byl ale tak veliký, že se Lap Dance stal rychle běžnou součástí erotických vystoupení. Blízký kontakt s vystupujícími tanečnicemi byl pro klienty natolik přitažlivý, že vystupujícím za tanec na klíně platili. To vedlo majitele erotických podniků k postupnému snižování výplaty a omezování zaměstnaneckého poměru.

Ve Spojených státech je dnes běžná externí spolupráce striptérek s erotickými kluby. Pro provozovatele těchto klubů to znamená zbavení se nutnosti vyplácet minimální mzdu, platit vystupujícím přesčasy a odvádět za ně pojištění. V evropských zemích je naopak pravidlem stálý zaměstnanecký poměr.

Ve Velké Británii existuje profesní sdružení (Lap Dance Association – "Asociace tance na klíně"), zastupující zájmy pracovnic v Lap Dance "průmyslu".

  • Chcete se na chvíli vzdálit všednímu stereotypu s vaší partnerkou? Nechte svůdné tanečnice, ať zatančí na vašem klíně. V Praze tuto libůstku provozuje např. podnik Hot Peppers nebo Goldfingers, Brno se můžete pochlubit klubem Alibaba.

Legislativní postoj ve světě

Champagne Room – místnost pro nerušené provozování Lap Dance
Champagne Room – místnost pro nerušené provozování Lap Dance

Tanec na klíně vzbuzoval ve svých počátcích pohoršení, byl spojován i s prostitucí a obchodování s bílým masem. V 70. letech byl např. v USA po nějakou dobu Lap Dance omezen, liberálnější přístup zaujala Kanada.

Český právní řád zaujímá k Lap Dance přístup v rámci poměrně starého zákonu o prostituci (§ 15 zákona č. 241/1922 Sb. z. a n.). Tanec na klíně není v českém právním systému vymezen, není k němu ani zaujat určitý přístup ze strany právních orgánů.

V Kanadě je Lap Dance povolen jen při dodržení odstupu alespoň 30 cm mezi zákazníkem a tanečnicí. Zda je tento zákon striktně dodržován – a zda jsou inspekce vybaveny pravítkem – není zmiňováno.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Go go tanec

Go go tanec

Go-go tanec předvádí najaté tanečnice a tanečníci v nočních klubech. Nemá jasnou formu - jeho smyslem je rozproudit zábavu a odvázat návštěvníky, aby tančili a kupovali alkohol. Go go tanečnice se nesvlékají, ani neposkytují erotické služby.... ...

Horní klín

Horní klín

Horní klín (z anglického Lap Top) je sexuální poloha vhodná pro hlubokou penetraci. Je podobná poloze Erotické V, ale na rozdíl od ní muž sedí v křesle nebo na pohovce a žena mu "sedí" v klíně.  Poloha může být velice intimní, ale jakmile si na ni zvyknete, tak i vášnivá.... ...

Night club

Night club

Night club je noční klub nebo podnik, který se úzce dotýká sexuální tématiky. Toto místo nabízí návštěvníkům sexuální služby za peníze. Oficiálně se ovšem v night clubech žádný sex nenabízí, protože poskytování sexu za úplatu, tedy prostituce není v České republice legální.... ...

Striptýz

Striptýz

Striptýz (také erotický tanec) je zpravidla taneční vystoupení jedné nebo více osob, během kterého dochází k postupnému svlékání... Striptýz (také erotický tanec) je zpravidla taneční vystoupení jedné nebo více osob, během kterého dochází k postupnému svlékání tančící osoby za účelem vyvolání sexuální touhy pomocí pomalého svlékání a ukazování nahého těla ve svůdných pohybech.... ...

Tanec na stole

Tanec na stole

Tanec na stole je druh erotického tance, který se ale nekoná na pódiu, ale na barpultu nebo na stole, u něhož sedí publikum. V některých státech je zakázaný přímý kontakt mezi tanečnicí a publikem – tanec na stole tak slouží jako alternativa lap dance.... ...

Vybíráme z e-shopu