Polygamie, mnohomužství, mnohoženství, polygynie, polyandrie

Polygamie, mnohomužství, mnohoženství, polygynie, polyandrie

Polygamie znamená rodinné soužití jednoho muže, případě jedné ženy s více partnery opačného pohlaví (v případě sňatku se nazývá mnohomanželstvím).

Slovo pochází z řeckého poly = mnoho, gamos = sňatek.

Mužská polygamie – polygynie

Polygynie čili mnohoženství označuje soužití jednoho muže s mnoha ženami (z řeckého gynaiko = žena).

Takové vztahy jsou normální například pro islám (muž je ale povinován dopřát všem svým ženám to stejné – pokud jedné koupí auto, musí ho koupit i všem ostatním). Mnohoženství je popsáno i v Bibli ve Starém zákoně, z čehož se dá usuzovat, že bylo obvyklé i mezi Hebrejci.

Dnes je polygynie legální přibližně ve čtvrtině zemí světa, primárně v muslimských státech ve střední a severní Africe a na Blízkém východě. 

Ve starověku a středověku ve východních kulturách (např. osmanské, čínské, perské) žily ženy v harému. S nimi mohly být ubytovány i další ženy – milenky, matky, děti, otrokyně. Velikost harému byla jedním ze způsobů, jak dávali muži veřejnosti najevo svoji důležitost. 

Ženská polygamie – polyandrie

Jeden muž na vaření, druhý na praní, třetí na uklízení a čtvrtý na sex
Jeden muž na vaření, druhý na praní, třetí na uklízení a čtvrtý na sex

Polyandrie čili mnohomužství označuje soužití jedné ženy s mnoha muži (z řeckého andros = muž).

Takový druh soužití je mnohem vzácnější, přesto na něj můžeme narazit například u Eskymáků, Tibeťanů nebo v některých částech Indie.

Častěji se vyskytovala v oblastech, kde byly vzácné přírodní zdroje, což představovalo limit pro růst lidské populace. Například v Himalájích je vzácná půda. Kdyby si každý z bratrů vzal jinou manželku, půda by musela být rozdělena na malé kusy. Když si ale všichni vzali stejnou ženu, mohla půda zůstat celé rodině.

Podle etnografického atlasu bylo z 1231 zaznamenaných společností:

  • 186 monogamních (tj. manželství jednoho muže s jednou ženou),
  • 453 příležitostně polygynických,
  • 588 často polygynických,
  • 4 polyandrické.

Mnoholáska – polyamorie

Polyamorie (z řeckého amor = láska) je zvláštní typ polygamie, kdy spolu žije větší skupina lidí obou pohlaví. Více se o ní dočtete tady

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Eskymáčtí bratři

Eskymáčtí bratři

Eskymáčtí bratři je slangový výraz pro muže, kteří spali se stejnou ženou. Vychází z faktu, že Eskymáci patří k jednomu z etnik uznávajících polyandrii – jedna žena mohla mít více manželů.... ...

Harém

Harém

Slovo harém ve svém tradičním významu označovalo část domu, do níž neměl přístup žádný muž kromě pána domu. ... ...

Monogamie

Monogamie

Monogamie je výhradní soužití dvou jedinců. „Výhradní“ v tomto kontextu znamená, že ani jeden z páru není otevřený k navazování dalšího romantického vztahu.   Původ slova vychází z řeckého mon = sám a gamos = svatba.... ...

Polyamorie

Polyamorie

Polyamorie je životní styl, v němž má jedinec dva nebo více partnerů. Přitom je ovšem nepodvádí, neboť všichni partneři o sobě ví a souhlasí s takovým vztahem. Slovo pochází z řeckého poly = mnoho a amor = láska. Znak polyamorie Polyamorie je primárně životní filozofie.... ...

Swingers

Swingers

Swingers (nepřesně přeloženo skupinový sex, grupen sex, grupáč či orgie) je souhrn sexuálních aktivit, které probíhají mezi třemi a více lidmi. Sexuálnímu chování, při kterém dochází ke styku více párů či osob a zároveň k výměně partnerů, se také říká swinging.... ...

Vicarious arousal

Vicarious arousal

Vicarious arousal čili zástupné vzrušení je stav, kdy je člověk vzrušený tím, že je vzrušený někdo jiný.  Tento psychologicko-fyziologický fenomén imitování a přebírání emocí druhých se netýká jenom libida, ale i pocitů jako je bolest či hanba.... ...

Vybíráme z e-shopu