Co je vicarious arousal?

Vicarious arousal, zástupné vzrušení

Vicarious arousal čili zástupné vzrušení je stav, kdy je člověk vzrušený tím, že je vzrušený někdo jiný. Tento psychologicko-fyziologický fenomén imitování a přebírání emocí druhých se netýká jenom libida, ale i pocitů jako je bolest či hanba.

Zástupné emoce (ať už zástupné vzrušení, bolest, hanba aj.) se projevují fyziologickými projevy – u zástupného vzrušení např. erekcí či vlhnutím pochvy, u hanby červenáním apod.

Jak vzniká zástupné vzrušení

Empatie

Zástupné vzrušení je spojeno s empatií – schopností porozumět pocitům druhých lidí. Člověk soucítí s druhými, dokáže chápat, ale i vnímat jejich pocity a naladit se na ně.

Sebe-projekce

Je možné, že se v zástupných emocích projevuje opak efektu zvaného psychologická projekce, což je jeden z obranných mechanismů lidské psýché. Člověk se může bránit nechtěným emocím (jako je např. vztek či smutek) tím, že popírá jejich existenci u sebe a promítá si je do druhých.

Opakem psychologické projekce je sebe-projekce, kdy do sebe promítáme (vsugerováváme si) emoce, které tak často necítíme, ale které si myslíme, že cítí druzí.

Vicarious arousal ze sdílené manželky
Manžel může mít neskutečnou potěchu ze sledování toho, jak je jeho žena nadržená 

Rozdíl zástupných emocí oproti nakažlivým emocím

Dalším pozorovaným jevem jsou tzv. nakažlivé emoce. Jeden člověk projevuje nějakou emoci tak silně, že přejde na druhé. Nejspíše jste to už sami zažili – někdo se začal smát tak silně, že jeho smích postupně přeskočil na vás i na zbytek skupiny.

Rozdíl je v tom, že u nakažlivých emocí skupina imituje fyziologický projev, skrze nějž dále vzniká samotná emoce.

U zástupných emocí člověk začne vykazovat vlastní symptomy, které jsou pro něj typické. My nevíme, co člověk cítí, ale domýšlíme si, co bychom v dané situaci cítili my a prožíváme situaci, jako bychom byli na místě toho druhého.

Co víme o vicarious arousal

Téma zástupných emocí je sice zkoumáno, ale na vzrušení samotné se zatím výzkumy nekonaly. Vědecká obec se zatím zaměřuje na téma zástupné bolesti a hanby.

Liší se úroveň, do níž jsme schopni zástupné emoce prožívat, a je zcela normální je prožívat, stejně jako je neprožívat (byť to nejspíše vypovídá něco o vaší empatii).

Potenciálně nebezpečné pro člověka může být, když takříkajíc žije zástupně – tzn. prožívá emoce primárně skrze ostatní, ale sám nepodstupuje situace, které by v něm podobné emoce vyvolávaly. Dokud jsou ale zástupné a vlastní emoce v rovnováze, nejedná se o nebezpečnou věc.

Zástupné vzrušení a sexuální hrátky

Zástupné vzrušení je jenom jedním z mnoha psychologických procesů, který může mít vliv na rozhodování a jednání v našem sexuálním a partnerském životě a na osobní fetiše.

Schopnost cítit vzrušení a potěchu z potěšení svého partnera snadno vysvětluje kandaulismus – sdílení partnerky či partnera s další osobou či osobami

Stejně tak je pochopitelné, že empatičtí lidé budou více otevření volné lásce, polygamii, polyamorii, swingers, doggingu a jiným zážitkům.

Související zdroje


Související témata

Kandaulismus

Kandaulismus

Kandaulismus je sexuální praktika (obvyklá zejména pro muže), kdy muž (kandaulista) ukazuje svoji partnerku svlečenou před... Kandaulismus je sexuální praktika (obvyklá zejména pro muže), kdy muž (kandaulista) ukazuje svoji partnerku svlečenou před jinými lidmi pro své vlastní voyeurské potěšení. Kandaulista může ukazovat svoji ženu naživo, případně se chlubí jejími fotkami nebo videi.... ...

Polyamorie

Polyamorie

Polyamorie je životní styl, v němž má jedinec dva nebo více partnerů. Přitom je ovšem nepodvádí, neboť všichni partneři o sobě ví a souhlasí s takovým vztahem. Slovo pochází z řeckého poly = mnoho a amor = láska. Znak polyamorie Polyamorie je primárně životní filozofie.... ...

Polygamie

Polygamie

Polygamie znamená rodinné soužití jednoho muže, případě jedné ženy s více partnery opačného pohlaví (v případě sňatku se nazývá mnohomanželstvím). Slovo pochází z řeckého poly = mnoho, gamos = sňatek.... ...

Swingers

Swingers

Swingers (nepřesně přeloženo skupinový sex, grupen sex, grupáč či orgie) je souhrn sexuálních aktivit, které probíhají mezi třemi a více lidmi. Sexuálnímu chování, při kterém dochází ke styku více párů či osob a zároveň k výměně partnerů, se také říká swinging.... ...

Voyeurismus

Voyeurismus

Voyeurismus (též skoptofilie) se řadí mezi sexuální deviace. Voyerové dosahují vzrušení tajným pozorováním druhých lidí při souloži, při svlékání, sprchování, nebo masturbaci, a to bez jejich vědomí.... ...

Vybíráme z e-shopu