Co je sexting?

Sexting

Sexting (česky sextování) je rozesílání erotických SMS a MMS, mnohdy se do něj zahrnuje také posílání obrázků a videí se sexuálním obsahem přes další komunikační nástroje (e-mail, messenger, Skype apod.). Sexting provozují jak dlouhodobé milenecké páry, tak zcela si neznámí lidé.

Do slovníků začíná sexting pronikat s rozmachem nových technologií v druhé polovině prvního desetiletí 21. století.

Termín je vytvořen sloučením slov sex a text.

Rizika sextingu

  • potencionální útočník obdrží citlivý materiál, který může v budoucnu zneužít
  • v případě zveřejnění citlivého materiálu na internetu je prakticky nemožné tento materiál „smazat“ – může být zneužit i po velice dlouhé době od zveřejnění
  • trestní odpovědnost za šíření sextingu
  • sexting se často stává prostředkem pro vydírání dětí v rámci tzv. kybergroomingu
  • sexting je spojený i s dětskou pornografií
  • "Osoby starší 15 let mohou mít sex (nedopouští se trestného činu). Nesmí se při tom však fotografovat, natáčet nebo dokonce vést deník (do 18 let). Pak by se mohlo jednat o výrobu a držení dětské pornografie.
  • Právní restrikce neberou ohled na skutečnou vůli osob, které mají chránit. Nepřiznávají osobám mladším 18 let právo rozhodovat o tom, zda chtějí být pornograficky zobrazeny, dokonce ani právo, aby se samy zobrazily způsobem, který lze označit jako pornografický.
  • Materiály pořízené v rámci sextingu se často řadí do tzv. dětské pornografie. Ta se definuje jako pornografie, v níž jsou zobrazeny děti jako sexuální aktéři nebo objekty (soulož, masturbace, nahota atd.). Je důležité upozornit, že dítě je podle zákona osoba mladší 18 let (nikoli 15!)."
  • Zdroj: sexting.cz

Jak na sexting

Sexting je, stejně jako další komunikace na internetu, spojená s užíváním specifických zkratek. Ty vycházejí především z angličtiny.

Nejčastější zkratky využívané během sextingu:

8 – orální sex

CU46 – Sejdeme se kvůli sexu. (See You For Sex)

DUM – Masturbuješ? (Do You Masturbate?)

GNOC – Vyfoť se nahá/ý. Svlékni se před kamerou. (Get Naked On Cam)

GYPO – Sundej si spodní prádlo. (Get Your Pants Off)

GNRN – Svlíkni se. (Get Naked right Now)

IWS – Chci mít sex. (I Want Sex)

Q2C – Už budu. (Quick To Come)

RUH – Jsi nadržená/ý? (Are You Horny?)

TDTM – Piš mi sprostě. (Text Dirty To Me)

NIFOC – Sedím nahá/ý před počítačem. (Naked In Front Of Computer)

SorG – Hetero nebo homo? (Straight Or Gay?)

JO – Vyhonit si (Jerk Off)

YWS – Chceš mít sex? (You Want Sex?)

WYCM – Zavoláš mi? (Will You Call Me?)

Psaná slůvka vám nestačí a chcete něco víc? Mrkněte se na článek Sex po telefonu: Proměňte nudný hovor ve vzrušující zážitek.

Související zdroje


Související hračky


Související témata

Cybersex

Cybersex

Pojem cybersex označuje virtuální (online) setkání dvou a více osob za účelem bezkontaktního prožívání sexu a sexuálních praktik. Ty si navzájem zúčastnění popisují prostřednictvím erotických zpráv. Česky se tato forma sexu nazývá rovněž počítačový sex.... ...

Dětská pornografie

Dětská pornografie

Dětská pornografie je specifickým druhem pornografie, zobrazující sexuální akt dítěte s dospělou osobou nebo mezi dětmi samotnými. Konzumenty těchto děl jsou především osoby s pedofilním zaměřením.... ...

Erotografomanie

Erotografomanie

Erotografomanie je posedlost psát eroticky až perverzně laděné dopisy, obvykle spojená se sexuálním vzrušením. Erotografoman si představuje situaci, která se bude odehrávat při čtení dopisu. Vzrušuje jej i představa, co při tom adresát prožívá, např. že jej obsah také vzruší.... ...

Pornolalomanie

Pornolalomanie

Vzrušení z kladení intimních otázek a z obscénních výrazů. Pornolaloman často telefonuje lidem, dává jim eroticky zabarvené otázky, klade důraz na vyslovování vulgárních výrazů a při hovoru zpravidla masturbuje. Pornolalika - sexuálně zabarvené vulgarismy, např. zmrd, kunda, do píče, kurva apod.... ...

Sex hotlines

Sex hotlines

Sex hotlines (česky erotické linky) je označení pro placené služby nabízející sex po telefonu. Ten sice neumožňuje fyzický dotek, poskytuje ale značnou míru vzrušení, probuzení libida a lascivnosti, za jistých podmínek i emocionální intimitu.... ...

Skatofilie

Skatofilie

Telefonní skatofilie (také skatologie nebo erotofonie) jsou nevyžádané anonymní telefonáty s erotickým obsahem za účelem sexuálního vzrušení či potěšení. Skatofilik většinou volá zcela neznámým lidem. Telefonní skatofilie je považována za formu exhibicionismu.... ...

Vybíráme z e-shopu